22. januar 2016

Overskuddsmat metter vanskeligstilte

Matsentralen i Oslo distribuerer mat som ellers hadde blitt kastet. Mat tilsvarende 130 000 måltider i måneden ble levert av aktører i matvarebransjen i 2015. Behovet er stort. Nå satser Matsentralen på å utvide og utvikle virksomheten.

Foto: Monica Løvdahl

Kavlifondet har støttet Matsentralen siden starten i 2013 og har i år forlenget samarbeidsavtalen med tre år. I tillegg til støtte til drift bidrar Kavlifondet i 2016 til å styrke Matsentralen med en 60% stilling som skal arbeide med videreutvikling og systematisering av driften, med spesielt fokus på fundraising og kommunikasjon.

Bekjemper sult i Norge

Frelsesarmeen, Blåkors, Kirkens bymisjon, Pinsevennenes Evangeliesenter og IOGT Norge stiftet Matsentralen i 2013, i tett samarbeid med matindustrien, mattilsynet og myndighetene. Hovedmålet er å bekjempe sult blant fattige, samt redusere matsvinnet til matindustrien. Organisasjonen er en viktig bidragsyter både i et humanitært og miljømessig perspektiv.

– All maten som Matsentralen mottar er mat som ellers ville blitt kastet, men som er av topp kvalitet. Maten kan for eksempel være feilmerket eller har for kort tid til utløpsdato, og kan derfor ikke selges i butikk, forklarer Linn Weiergang i Matsentralen.

800 tonn mat

Matsentralen vil i 2016 jobbe mot å etablere seg i andre norske byer og har allerede startet et samarbeid med Trondheim. Matsentralen er også medlem av Federation of European Food Banks.

800 tonn mat ble til sammen redistribuert i 2015, tilsvarende 130 000 måltider i måneden og 1,6 millioner måltider i året. Av disse leverte Kavli 14 tonn mat i 2015.

60 organisasjoner i Oslo-området henter mat. Mottaksorganisasjonene arbeider med rusmisbrukere, fattige barnefamilier, vanskeligstilte enslige/ensomme og flyktninger.

web Matsentralen_Foto_Monica_Lovdahl-20

Mat – og en god prat

Organisasjonene serverer enten måltider til brukerne eller deler ut maten i poser. Evangeliesenteret, som er Matsentralens største mottaker av mat, gjør begge deler. De serverer varm mat til rusmisbrukere og tilreisende tre dager i uken, og i tillegg mottar brukerne poser med mat som er tilpasset et liv uten kokemuligheter. 700 personer er innom senteret hver dag. Sentret er også bemannet med sosialarbeidere som arbeider for å motivere for rehabilitering.

– I tillegg til at maten fra Matsentralen er viktig ernæringsmessig, bidrar maten til mange hyggelige, sosiale stunder for mennesker som har en vanskelig livssituasjon. Det gir økt livskvalitet, ofte muligheten til å snakke med en sosialarbeider, og kan også i noen tilfeller være vendepunktet som fører til motivasjon om endring, forteller Linn Weiergang.

Les mer om Matsentralen.