11. oktober 2017

Pressemelding om Matsentralen Norge

Matsentralen Norge gir mat, mennesker og miljø en ny sjanse – i hele landet.

For noen uker siden tilsluttet 42 bedrifter i matindustri, dagligvarehandel og serveringsbransje seg målene i bransjeavtalen om å redusere matsvinn med 50 % innen 2030. Denne uken blir nok et viktig skritt mot dette målet tatt, med etableringen av foreningen Matsentralen Norge. Matsentralen Norge skal bl.a. jobbe for å sikre best mulig ressursutnyttelse i hele verdikjeden og bidra til reduksjon av matsvinnet i hele landet.

Matsentralen Oslo åpnet høsten 2013 og har vært en suksess siden dag en. Det siste året har to nye matsentraler sett dagens lys – i Tromsø og Bodø, og det jobbes nå med å få på plass ytterligere fire-fem matsentraler. Et naturlig grep nå er derfor å etablere Matsentralen Norge – en paraplyorganisasjon som skal koordinere, bistå og utvikle alle matsentralene i Norge, samt være en kunnskapsbank og katalysator for nye lokale initiativ. Videre skal foreningen jobbe med å utvikle felles systemer som vil lette distribusjonen av overskuddsmat direkte fra butikk til veldedige organisasjoner og gjennom matsentraler, og ikke minst fremforhandle avtaler med nasjonale aktører. Matsentralen Norge skal også bidra til å øke kjennskap til og synlighet av matsentralene.

Styret til Matsentralen Norge vil inkludere både representanter fra de lokale matsentralene og fra matbransjen. Prosjektleder, Paula Capodistrias (37), er utdannet agroøkolog og har 20 års erfaring fra en rekke sider av serverings- og dagligvarebransjen. Hun har jobbet med systemer for omfordeling av overskuddsmat de siste fem årene.

– Mitt hovedfokus vil bli å få alle til å trekke i samme retning – så vel matsentralene og matbransjen som det offentlige. Målet til bransjen er jo å redusere matsvinnet med 50 % innen 2030, og da må vi alle spille på lag med hverandre. Dette er et felles løft – en dugnad som alle må stille opp på, understreker Paula.

Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, som ble signert av fem departementer og en samlet matbransje i juni, forplikter bl.a. aktørene til å etablere gode og trygge løsninger for at mat som ikke blir solgt skal nå ut til vanskeligstilte. Dette er et meget viktig ledd i nå målet på 50 % reduksjon av matsvinnet, og her vil Matsentralen Norge være en viktig ressurs, tilrettelegger og sparringspartner.

Matsentralen Norge har fått støtte fra Kavlifondet, som sikrer etablering og drift av foreningen i drøyt to år. Kavlifondet har siden 2013 vist stort engasjement for matsentral-konseptet, og understreker med dette deres videre satsning på omfordeling av overskuddsmat og deres kamp mot matsvinn.

Kontaktpersoner

Paula Capodistrias
Prosjektleder Matsentralen Norge
M: 93 46 97 40
E: paula@matsentralen.no

Cristiano Aubert
Daglig leder Matsentralen Oslo
M: 93 40 13 04
E: cristiano@matsentralen.no

Fakta om matsentraler og matsvinn

Norges første matsentral, Matsentralen Oslo, ble startet i Oslo i 2013.

I 2016 distribuerte Matsentralen Oslo 1050 tonn mat, eller 2,1 millioner måltider. Dette er fullt brukbar overskuddsmat som ellers ville blitt kastet. I 2017 ligger de an til å omfordele 2,4 millioner måltider med en miljøeffekt tilsvarende 3,6 millioner kg CO2.

I dag er det også matsentraler i drift i Tromsø (Tromsø Matsentral) og Bodø (Kirkens Bymisjons Matstasjon i Bodø).

Flere byer har matsentraler under utvikling. Både disse og nye initiativer kan få rådgivning og bistand av Matsentralen Norge i etableringsprosessen.

I Norge kaster vi over 350 000 tonn mat som burde vært spist fra matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne.

Totalt var matsvinnet på 355 128 tonn i 2015:

• 4 404 tonn matsvinn i matindustrien
• 3 067 tonn matsvinn i grossistleddet
• 60 177 tonn matsvinn i butikkleddet
• 217 480 tonn matsvinn hos forbrukerne
• Dette matsvinnet representerer en verdi på rundt 20 milliarder kroner.

Kilde: Matsentralen Oslo: www.matsentralen.no

Kilde: www.matsvinn.no

Pressemeldingen kan lastes ned som pdf her >