19. februar 2018

Milepæl for Matsentralen Rogaland

Kavlifondets bevilger 1,1 milloner kroner til oppstart og drift av Matsentralen Rogaland.

Tekst: Hanne Eide Andersen
Foto: Andreas Dirdal Kydland/Sandnesposten

– Dette er en milepæl i arbeidet med å få MS Rogaland etablert, sier styreleder Vidar Solevåg.

– Støtten er av avgjørende betydning for å få prosjektet opp å stå. Det blir tidsregning før og etter avtalen med Kavlifondet, sier en glad styreleder, Vidar Solevåg.

– At Kavlifondet forskutterer én million av støtten til inneværende år gjør at vi er så og si i mål med det kortsiktige finansieringsbehovet for å komme i gang, gitt at de andre søknadene vi allerede har inne går inn. Nå kan vi rette innsatsen inn på å få driften opp og stå, parallelt med at vi jobber med langsiktig finansiering.

Kavlifondet gleder seg

– Vi er veldig glade for å ønske Matsentralen Rogaland velkommen som en av matsentralene Kavlifondet er med på å støtte, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

– Rogaland er et viktig fylke for Kavlifondet med Q-meierienes tilstedeværelse på Jæren. Det er gledelig å kunne gi noen av verdiene som skapes av våre dyktige, dedikerte ansatte der, tilbake til gode formål i fylket på denne måten. Vi er stolte av å ha Matsentralen Rogaland i vår portefølje, og gleder oss til åpningen, sier Inger Elise Iversen.

Kvalifiserte mottakere

Matsentralen Rogaland skal, i likhet med de andre matsentralene, redistribuere overskuddsmat fra matbransjen til veldedige organisasjoner som driver matservering og –utdeling til vanskeligstilte i Rogaland.

Mottakerne av maten er alle kvalifiserte mottakere i henhold til Matsentralenes felles prinsipper, det vil si organisasjoner og tiltak som ikke er fullfinansiert av det offentlige og som driver arbeid rettet mot vanskeligstilte.


Fra venstre venstre Vidar Solevåg, styreleder MS Rogaland og Frelsesarmeens representant i arbeidsgruppen og Tor Jan Bredenbekk, Hjerte for Sandnes og kommende daglig leder MS Rogaland. Foto: Matsentralen Rogaland

Blant dem er Frelsesarmeens ulike velferdssentre og korps, tiltak som Varmestuen i Stavanger, gratiskafeen No13 som er drevet av Evangeliesenteret og Hjerte for Sandnes.

– Kirkens Bymisjon planlegger å åpne tilsvarende type kafé i Sola i løpet av 2018, forteller Vidar Solevåg.

Ressurs for veldedige organisasjoner

Overskuddsmaten skal ikke mangle bein å gå på i Rogaland. I Skudeneshavn driver Frelsesarmeen sammen med andre lokale ildsjeler Heart-kafeen som er et tilsvarende tiltak. I Haugesund er det i tillegg til Frelsesarmeens tiltak et tiltak i regi av IOGT som heter T3 som alene serverer 200 måltider varm mat og deler ut 120 matposer i uka. Evangeliesenteret har et tiltak på Jørpeland som serverer 120 varme måltider i uka og deler ut 60 matposer.

– Matsentralen skal være en ressurs for disse tiltakene slik at de får forutsigbar og god tilgang på overskuddsmat, og dermed slipper å bruke egne ressurser og innsamlede midler på innkjøp av mat, sier Vidar Solevåg.

– I tillegg til disse er det flere andre tilsvarende tiltak som driver arbeid for vanskeligstilte hvor matservering og utdeling er et element, sier Solevåg.

Redusere matsvinn

– Videre er det et mål å bidra til redusert matsvinn ved å redde mat som ellers ville blitt kastet, og kanalisere denne inn i settinger der den kan anvendes av mennesker som ikke har tilstrekkelige egne ressurser til selv å skaffe all mat de trenger.

Den ideelle foreningen Matsentralen Rogaland er stiftet av Evangeliesenteret, Hjerte for Sandnes og Frelsesarmeen i Rogaland. Stavanger kommune er representert i arbeidsgruppen som jobber med prosjektet, men kommunen er ikke en av stifterne av den ideelle foreningen.

Med brorparten av finansieringen av oppstarten på plass, jobbes det nå for å fremforhandle leieavtale på lokaler, innredning og utstyr. Dette arbeidet går parallelt med at man jobber videre med langsiktig finansiering.

– Vi er nå et godt stykke nærmere målet om en åpning i mai, sier Vidar Solevåg.

Matsentralen Rogaland er den femte matsentralen Kavlifondet er med på å starte.

Les mer om Kavlifondet og støtten til matsentralene her >

Kavlifondet støtter også oppstart av paraplyorganisasjonen Matsentralen Norge > 

Toppbilde: Arbeidsgruppen representert med (fra venstre) Merethe Aanestad, Evangeliesenteret, Vidar Solevåg, Frelsesarmeen, Wenche Lillebø og Tor Jan Bredenbekk, Hjerte for Sandnes.