6. april 2018

Matsentralen Trondheim åpnet

Nå har også trøndernes hovedstad fått sin egen matsentral! På åpningsdagen for Matsentralen Trondheim hadde det allerede kommet inn hele 6,5 tonn mat.

– Matsentralen forvandler matsvinnproblemet til en løsning for de som trenger det mest, sier Marte Lønvik Bjørnsund, daglig leder til Matsentralen Trondheim.

De siste dagene har gått med på å samle inn overskuddsmat fra leverandører og grossister for å bli klar til åpningen av den nye sentralen. Da dørene åpnet torsdag 5. april, var lokalene fylt av mange glade medlemsorganisasjoner, samarbeidspartnere, støttespillere og andre involverte.

Den offisielle åpningen med klipping av snor ble besørget av Trondheims varaordfører, Ola Lund Renolen fra Miljøpartiet De Grønne.

Nesten 20 hjelpeorganisasjoner har allerede meldt seg inn i Matsentralen Trondheim. Disse skal hente mat fra lokalene på Ranheim, rett utenfor Trondheim sentrum, og sørge for at den kommer til vanskeligstilte.

Som de andre matsentralene skal Matsentralen Trondheim fange opp mat som ellers ville ha blitt kastet i leverandør- og grossistleddet, blant annet på grunn av standardkrav om holdbarhetsdager.

Veldedige organisasjoner som blir medlem av Matsentralen kan hente ut variert, god overskuddsmat fra matlageret.

– Både bedrifter og privatpersoner som engasjerer seg for saken er også velkomne til å bidra etter evne – både som frivillige eller støttemedlemmer.

Matsentralen Trondheim har de siste månedene også fått mange venner og samarbeidspartnere, som blant annet appen Too Good To Go, Toyota, Retura og Coop.

Finansiering til Matsentralen Trondheim kommer primært fra Kavlifondet, Gjensidigestiftelsen og Trondheim kommune. For Kavlifondet er trøndernes matsentral den fjerde som åpner og etableres med støtte fra fondet. I tillegg støtter Kavlifondet paraplyorganisasjonen Matsentralen Norge og den kommende Matsentralen Rogaland i Stavanger.

Les mer om Matsentralen Trondheim: Som et eventyr!

Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

FAKTA

• Matsentralen i Trondheim er den femte i rekken i Norge.
• Den første matsentralen ble etablert i Oslo september 2013, etterfulgt av Tromsø (2016), Bodø (2017) og Bergen (2017).
• I løpet av året vil det også åpnes matsentraler i Vestfold, på Sørlandet og i Rogaland.
• Utvidelsen av antall matsentraler i Norge skjer i samarbeid med hele matbransjen.
• Dette er et viktig verktøy opp i mot Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, som forplikter en reduksjon av matsvinnet i matbransjen med 50 prosent innen 2030.
• Nettverket av matsentraler gir et effektivt og sikkert system som bidrar til reduksjon av matsvinn. Samtidig hjelper det folk i nød over hele landet.