8. november 2018

Matsentralen Norge vinner bærekraftprisen «Årets håndtrykk»

"Årets håndtrykk" er Storebrands bærekraftpris og deles ut til aktører som gir en hjelpende hånd for å løse klodens klimautfordringer.

Prispengene på 500.000 kroner vil bety at det spares 125 tonn mat fra å havne i søpla og i stedet ender som 250 000 måltider til folk som lever i en vanskelig situasjon. I tillegg spares miljøet for 375 tonn CO2-utslipp, skriver Matsentralen Norge i en pressemelding.
Matsentralen Norge er paraplyorganisasjonen for alle landets matsentraler, og ble etablert i fjor med støtte fra Kavlifondet.

I skrivende stund er det fem matsentraler i Norge, og i løpet av de neste tre månedene dukker det opp ytterligere tre. Samtlige har mottatt støtte fra Kavlifondet til oppstart og drift.

Les mer om Matsentralene her: Godt for både mennesker og miljø

Matsentralene redder overskuddsmat fra matvarebransjen og gir den videre til organisasjoner som jobber med vanskeligstilte. Dermed bidrar de til et mer bærekraftig samfunn med mindre CO2-utslipp, reduksjon av matsvinn og færre sultne mager.

– Matsentralen gir mat, mennesker og miljø en ny sjanse. Prispengene betyr at vi sparer 125 tonn mat fra å havne i søpla og i stedet ender som 250 000 måltider til mennesker i en vanskelig situasjon. Samtidig sparer vi miljøet hele 375 tonn CO2-utslipp, sa Cristiano Aubert fra Matsentralen da han mottok prisen fra konsernsjef Odd Arild Grefstad på Aftenspostens klimakonferanse onsdag denne uken.

– Vi gratulerer alle i Matsentralene med tildelingen. Dette er så vel fortjent. Kavlifondet har fulgt fremveksten av norske matsentraler tett fra starten i Oslo i 2013. Vi vet hvor store ringvirkninger de skaper for både enkeltmennesker og miljø, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

– Dette er en fremtidsrettet tildeling fra Storebrand, som bidrar til å løfte frem et tiltak som vi alle trenger, sier Inger Elise Iversen.