23. februar 2024

Fullt hus hos Matsentralen med bærekraft og matredding for skoleelever

Matsentralen Oslo kan juble for at deres nye tilbud med bærekraftssamlinger for skoleelever allerede er fulltegnet helt frem til sommeren. Vi ble med prosjektleder Anne Marthe Bratthammer da hun tok i mot en svært engasjert ungdomsskoleklasse.

Det bobler av engasjement i Matsentralen Oslos undervisningsrom denne formiddagen.

Temaer som skjevfordelingen av jordas ressurser, miljøbelastningen av matproduksjon, forskjellen på matavfall og matsvinn, og ikke minst, hvordan redde mer mat fra kasting får mange hender i været fra ivrige elever.

GJENBRUK: Anne Marthe Bratthammer er fornøyd med at de har klart å innrede undervisningslokalet i Matsentralens nye lokaler på Ensjø i Oslo med utelukkende brukte møbler. Det gjør virksomheten deres, inkludert bærekraftssamlingene, enda mer bærekraftige! Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Utfordringer og løsninger

Noen har spørsmål, andre vil svare, og mange vil dele egne matreddertips.

– Målet er å lære elevene om utfordringene, og samtidig vise dem at det finnes gode løsninger og hvordan de selv kan bidra til et mer bærekraftig samfunn gjennom sine hverdagsvalg, sier prosjektleder og undervisningsansvarlig ved Matsentralen Oslo, Anne Marthe Bratthammer.

– Vi vil også at barna skal få verktøy til å inspirere familie og venner, slik at ringvirkningene av prosjektet blir enda større, fortsetter hun.

Kavlifondet har bedre løsninger for klima og miljø som et av sine satsingsområder, og støtter etableringen av skoletilbudet med 500 000 kroner i 2024.

ENGASJERT: Prosjektleder Anne Marthe Bratthammer er utdannet lærer og engasjert i klima- og miljøspørsmål. Hennes engasjement smitter over på elevene som får servert nøkkelfakta om forbruk, utslipp og humanitære konsekvenser av klimaendringene. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Skal inspirere til gode valg

– Informasjonsarbeid er en viktig del av Matsentralens arbeid, og sammen tror vi på verdien av at barn og unge etablerer gode holdninger og vaner tidlig. Kavlifondet er stolt av å bidra til et flott skoleprosjekt som skal inspirere skoleelevene til å ta gode, bærekraftige valg, sier tildelingsansvarlig i Kavlifondet, Guro Hjetland Sundsby.

Hun løfter spesielt frem hvordan prosjektleder Bratthammer formidler bakteppet for klimaendringene, og setter bærekraftsbegrepet inn i en helhetlig, global sammenheng.

På en levende og engasjerende måte får elevene servert nøkkelfakta om forbruk, utslipp og humanitære konsekvenser av klimaendringene.

KREATIV: Prosjektleder Bratthammer har erfart at eget engasjement så vel som kreative grep bidrar til å engasjere elevene i tematikken. Begrene med popkorn bruker hun for å illustrere skjevfordelingen av ressurser i verden. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

– Elevene blir også bevisstgjort rundt rollen vi i de rike landene spiller, sier hun.

Tall innhentet av Visual Capitalist som viser at 20 prosent av verdens befolkning eier og forbruker hele 80 prosent av jordas ressurser gjør åpenbart inntrykk på den unge forsamlingen.

Feilmerking av emballasje gir overskuddsmat

Etter foredraget får de omvisning i Matsentralen Oslos lokaler. Her får de se omfanget av overskuddsmat på nært hold, og møte ideelle organisasjoner som henter mat hos Matsentralen.

Organisasjonene bruker overskuddsmaten i sine serveringstilbud, eller de deler den ut direkte til folk som trenger mathjelp. Det er mange årsaker til at mat og drikke havner hos Matsentralen.

I dag står det blant annet flere store paller med brusbokser på lageret. Den eneste feilen med dem, er at dette er lettbrus kun søtet med kunstig søtningsstoff, men på boksen står det at brusen inneholder sukker.

DELES UT: Overskuddsmaten omfordeles til ideelle organisasjoner som hjelper ulike grupper som trenger den. Her klargjør Cristiano Aubert en leveranse til en av dem. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

– Feilmerking av emballasje er en veldig vanlig årsak til at mat og drikke ikke kan selges i butikken, forteller Anne Marthe.

– Tidligere var det vanlig at slike feilvarer bare ble kastet. Etter at Matsentralene kom, har vi fått stadig bedre systemer som sørger for at slike feilvarer leveres til Matsentralene rundt omkring i Norge.

GODT SAMARBEID: Fra venstre Matsentralens Ida M. Cowell og Anne Marthe Bratthammer, Hanne Eide Andersen fra Kavlifondet og daglig leder i Matsentralen Oslo, Cristiano Aubert. Foto: Matsentralen Oslo

Gir maten videre til ideelle organisasjoner

Hun forklarer elevene at matsentralene omfordeler overskuddsmaten til ideelle organisasjoner som bruker den i sine tilbud og tjenester til de som trenger den.

I Oslo er det rundt 140 store og små organisasjoner som henter mat hos Matsentralen.

– Blant kundene våre er både de store organisasjonene som Frelsesarmeen, Blå Kors og Evangeliesenteret, og små, lokale frivillige foreninger som leverer mathjelptjenester i sine nærmiljø, forteller daglig leder ved Matsentralen Oslo, Cristiano Aubert.

GODE KUNDER: Både store og små ideelle organisasjoner i og rundt Oslo er faste kunder hos Matsentralen. Ida M. Cowell blir godt kjent med mange av dem, her sammen med Lamin Bojang fra Fontenehuset Ski og Terje som henter mat til sine respektive organisasjoner. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Etter samlingen tilbys skolene oppfølgingsbesøk med praktisk matredderundervisning i skolekjøkkenet.

– Under skolebesøkene deltar vi i timene for mat og helse og lager matretter med råvarer som det kastes mye av i husholdningene, som frukt, grønt og brød. Matsentralene i Vestfold og Telemark og i Vestland har allerede gjennomført tilsvarende opplegg med stor suksess, forklarer Bratthammer.

Fullbooket frem til sommeren

Tilbudet om bærekraftssamlinger er rettet mot osloskolen, men ved ledig kapasitet vil også skoler utenfor Oslo få invitasjon. Per i dag er ikke det siste aktuelt.

– Vi er helt fullbooket frem til sommeren, forteller Bratthammer.

Cristiano Aubert er strålende fornøyd med den enorme responsen fra Oslo-skolene.

– Vi er helt avhengige av at skolene er med og ser viktigheten av dette arbeidet, og hvordan vi best mulig kan samarbeide for å støtte opp om våre felles målsetninger. Sammen kan vi gjøre enda mer for å skape en ny generasjon med matreddere og bevisste forbrukere som kan gjøre verden til et bedre sted gjennom bærekraftige valg, sier Aubert.

Les mer: Alle våre artikler om Matsentralene

FAKTA

  • Med støtten fra Kavlifondet kan Matsentralen Oslo gjennomføre bærekraftssamlinger for en stor andel av Oslos 6. – 9. klassinger i 2024.
  • Prosjektet er også støttet av Sparebankstiftelsen DNB.
  • Matredding er en av de mest effektive måtene å redusere klimagassutslipp på, men matsvinnet i norske hjem er stadig svært høyt.
  • Det anslås at husholdningene står for cirka halvparten av det totale, årlige matsvinnet i Norge på 450 000 tonn.
  • Målet med bærekraftssamlingene å bidra til et mer bærekraftig forbruksmønster særlig innen mat, både hos barn og unge i dag, og hos fremtidens unge voksne.
  • Kavlifondet har siden 2013 støttet oppstart og utvikling av alle de åtte matsentralene i Norge samt paraplyorganisasjonen Matsentralen Norge.