3. juni 2022

Viderefører støtte til matredding og hjelp til vanskeligstilte

Kavlifondet har tildelt to millioner kroner til matsentralenes paraplyorganisasjon, Matsentralen Norge, slik at de kan styrke sitt arbeid for å redde mat fra kasting og hjelpe vanskeligstilte.

– Matsentralene er et signaturprosjekt i vårt arbeid for å bidra til gode klimaløsninger, med vekt på ansvarlig forbruk og produksjon, sier tildelingsansvarlig for Norge i Kavlifondet, Guro Hjetland Sundsby.

Tildelingen er en videreføring av et samarbeid som startet med at Kavlifondet støttet etableringen av paraplyorganisasjonen i 2017.

Sundsby viser til at matsentralene også støtter oppunder Kavlifondets mål om å fremme god psykisk helse og oppvekstvilkår for barn og unge. Når maten omfordeles, går den til ideelle organisasjoner som hjelper familier som lever med lavinntekt og andre utfordringer.

– Matsentralene driver også et svært vellykket arbeid med inkludering, gjennom sitt arbeidstreningstilbud i samarbeid med Nav, legger hun til.

På plass som daglig leder

– Det er veldig godt å være på plass, sier Per Christian Rålm, som tiltrådte stilling som daglig leder på fulltid for Matsentralen Norge 1. mai i år.

Midlene fra Kavlifondet skal styrke drift og utvikling av paraplyorganisasjonen blant annet gjennom ansettelsen av Rålm.


NY DAGLIG LEDER: Nyansatt daglig leder i Matsentralen Norge, Per Christian Rålm, ser stort potensiale både i videreutvikling av Matsentralen og styrking av deres kjernevirksomheter. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Rålm har med seg mangeårig erfaring med matsystemene i Norge, både fra politikken, landbruket og dagligvare. Han ser store muligheter for både utvikling og styrking av matsentralenes virksomhet.

– I tillegg til å ha bygget et virkelig imponerende logistikk- og distribusjonsapparat for å håndtere overskuddsmat, består Matsentralen av en gjeng med inspirerende mennesker fra alle slags bakgrunner, med et grunnleggende idealistisk engasjement, fremhever han.

Rekord i matredding

Matsentralene setter stadig nye rekorder i omfordeling av overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

Bare i 2021 reddet de totalt åtte matsentralene i Matsentralen Norge over 4000 tonn mat fra kasting, og sørget for at den ble til nytte for noen av dem som trenger det mest.

– Det tilsvarer åtte millioner måltider, forteller prosjektleder i Matsentralen Norge, Paula Capodistrias.

Store konsekvenser 

Å redde mat fra kasting gir store konkrete, målbare gevinster for både klima og miljø.

Matproduksjon  bidrar betydelig til store klimaavtrykk. I følge tall Matsentralen Norge har innhentet fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), legger matproduksjon beslag på 37 prosent av verdens landarealer, 70 prosent av ferskvannet og står for 24  prosent av globale klimagassutslipp.

I tillegg må mat som kastes, håndteres på måter som gir ytterligere miljø- og klimabelastning. I Norge kastes det mer enn 450 000 tonn spiselig mat hvert år. Det tilsvarer rundt 84,7 kilo per innbygger.

Nådde ikke målet

Derfor er det godt nytt da Matsvinnet her til lands ble redusert med 10 prosent mellom 2015 og 2020, i følge tall samlet i en rapport fra Miljødirektoratet.

– All reduksjon er bra og viktig, understreker Capodistrias.
– Men tallene betyr også at myndighetenes og matbransjens felles mål om 15 prosent reduksjon av matsvinnet fra 2015 til 2020 ikke ble oppfylt. Derfor må vi fortsette å jobbe sammen for å redde enda mer mat fra kasting.

– Dette er også uakseptabelt i et etisk perspektiv når det er så mange som ikke har råd til ordentlig næringsrik mat, sier styreleder i matsentralen Norge, Cristiano Aubert.

– Det gjelder også i Norge. Ved matsentralene opplever vi at behovet for mathjelp er større enn noen gang siden vi startet opp i 2013, forteller Aubert, som også er daglig leder i Matsentralen Oslo.

Signaturprosjekt

Sammen med Tomek Tyrawa og Jo Inge Auren, distriktsansvarlige selgere for Kavli og Q-Meieriene, besøkte Kavlifondets Guro Hjetland Sundsby Matsentralen i Oslo i mai. Her ble det omvisning, statusmøte og en pandemiforsinket utdeling av gavesjekken på to millioner kroner.

– Det er veldig inspirerende å se helt konkret hvordan verdiene vi skaper i Kavlikonsernet, blir til nytte for både enkeltmennesker og samfunnet, sier Tomek Tyrawa, og får støtte av kollegaen:

– Det er fantastisk å se hvor godt de arbeider her ved matsentralen, og sørger for at maten kommer til nytte gjennom organisasjonene som henter mat, sier Jo Inge Auren. 

Han viser til at matredding også er en viktig hjertesak for Q-Meieriene.
– Det er flott at vi også kan bidra til matredding gjennom støtten fra Kavlifondet til matsentralene, sier Auren.

Les mer: Kavlifondet 60 år – derfor er Kavli og Q-Meieriene eid av Kavlifondet

HENTER MAT TIL UTDELING: Hjerter i Sentrum er et tverrkirkelig matutdelingsprosjekt i regi av Kongsberg Bibelsenter. Fra venstre frivillig i Hjerter i Sentrum, Vidar Myrvold, distriktsansvarlige selger i Kavli/Q-Meieriene Kavlis Tomek Tyrawa og Jo Inge Auren, og Cristiano Aubert i Matsentralen. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Matsentralen Norge er paraplyorganisasjonen for et nettverk av totalt åtte matsentraler over hele Norge. Ved siden av arbeidet med å omfordele mat, tilbyr matsentralene arbeidstrening for arbeidssøkere i samarbeid med Nav, og bidrar som en ressurs for andre matredderaktører.

Kavlifondet har støttet matsentralene siden den aller første ble etablert i Oslo i 2013. Totalt har stiftelsen bidratt med 19,2 millioner kroner til oppstart, etablering og utvikling av de åtte sentralene.


GAVESJEKK:
Tomek Tyrawa og Jo Inge Auren fra Kavli/Q-Meieriene og Kavlifondets Guro Sundsby og Hanne Eide Andersen delte ut gavesjekken på to millioner kroner. Styreleder Cristiano Aubert, prosjektleder Paula Capodistrias og nyansatt daglig leder i Matsentralen Norge, Per Christian Rålm, tok imot gaven. 

BAKGRUNN

  • Totalt åtte matsentraler i Norge er medlem i paraplyorganisasjonen Matsentralen Norge.
  • I 2021 reddet de åtte matsentralene mer enn 4200 tonn mat fra kasting, og omfordelte den til 480 ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.
  • Nærmere 230 leverandører bidrar med overskuddsmat til sentralene.
  • I tillegg til matredding, tilbyr matsentralene arbeidstrening til arbeidssøkere gjennom Nav og bistår andre aktører som omfordeler overskuddsmat. Slik gir de mat, mennesker og miljø en ny sjanse.
  • Så langt er det etablert åtte norske matsentraler: Innlandet, Oslo, Rogaland (Sandnes), Sør (Kristiansand), Trøndelag (Trondheim), Vestfold og Telemark (Larvik), Vestland (Bergen) og Tromsø.
  • Med støtten fra Kavlifondet har paraplyorganisasjonen Matsentralen Norge nå ansatt en daglig leder.
  • Siden oppstart i 2013 har Kavlifondet bidratt med totalt 19,2 millioner kroner til matsentralene.

Les mer hos Matsentralen.no