26. september 2017

Klart for Matsentralen Norge

Matsentralene får interesseorganisasjon.

Matsentralene driver banebrytende arbeid med å bekjempe matsvinn og hjelpe vanskeligstilte i norske byer. Nå kan arbeidet trappes opp med etablering av interesseorganisasjonen Matsentralen Norge.

Planene for en interesseorganisasjon for matsentralene har vært klare en god stund. Nå er også finansieringen på plass, med litt over 1,3 millioner kroner i støtte fra Kavlifondet.

– Vi fikk nyheten om tildelingen i dag morges. Nå er det bare å sette i gang, og Matsentralen Norge vil være oppe og gå i løpet av kort tid, sier Cristiano Aubert, daglig leder i Matsentralen Oslo. Matsentralen Oslo skal lede oppstarten og sørge for at den nye interesseorganisasjonen får sin egen administrasjon.

I dag er det matsentraler i drift i Oslo, Tromsø og Bodø.

– En hovedoppgave vil bli å hjelpe flere lokale initiativ med å komme i gang. Med Matsentralen Norge på plass vil enda flere byer kunne få ta del i den innsikt, erfaring og systemer vi sitter på i Oslo, sier Cristiano Aubert.

– En annen prioritert oppgave vil være å utvikle felles systemer som vil lette distribusjonen av overskuddsmat fra butikk til veldedige organisasjoner og matsentraler. Matsentralen Norge vil også være en viktig, nasjonal stemme og aktør rundt temaet matsvinn og miljø, sier Cristiano Aubert.

Med denne tildelingen fortsetter Kavlifondet sin mangeårige støtte til etableringen av matsentraler i Norge. Støtten sikrer etablering og drift av Matsentralen Norge i tre år.

– Det er med stor glede vi velger å følge opp vårt engasjement for matsentralene, et konsept helt i tråd med de verdier Kavlifondets tildelinger skal fremme. Ved å bekjempe matsvinn og gi støtte til vanskeligstilte bidrar matsentralene til to viktige samfunnsnyttige formål. I tillegg drives mye av arbeidet av frivillige krefter, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Kavlifondet har støttet oss i alle år, og nå hjelper de oss mange steg videre med et unikt bidrag til å gi mat, mennesker og miljø en ny sjanse i hele Norge, sier Cristiano Aubert.

Kontaktpersoner

Cristiano Aubert
Daglig leder Matsentralen Oslo
M: 93 40 13 04
E: cristiano@matsentralen.no

Inger Elise Iversen
Daglig leder Kavlifondet
M: 90894567
E: ingerelise.iversen@kavlifondet.no

Fakta om matsentralene

· En matsentral sørger for at fullverdig overskuddsmat fra dagligvarehandelen samles inn, for så å distribuere den til frivillige organisasjoner som deler ut mat til vanskeligstilte, eller dele den ut direkte til de som trenger den.
· Norges første matsentral, Matsentralen Oslo, ble startet i Oslo i 2013.
· Matsentralen Oslo distribuerte i 2016 1050 tonn mat, eller 2,1 millioner måltider. Dette er fullt brukbar overskuddsmat som ellers ville blitt kastet.
· I dag er det også matsentraler i drift i Tromsø (Tromsø Matsentral) og Bodø (Kirkens Bymisjons Matstasjon i Bodø).
· Flere byer har matsentraler under utvikling. Både disse og nye initiativer kan få rådgivning og bistand av Matsentralen Norge i etableringsprosessen.

(Kilde: Matsentralen Oslo)

Fakta om matsvinn

· Matsvinn er et omfattende problem i hele verden.
· I Norge kaster vi over 350 000 tonn mat som burde vært spist fra matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne.
· Totalt var matsvinnet på 355 128 tonn i 2015:
· 4 404 tonn matsvinn i matindustrien
· 3 067 tonn matsvinn i grossistleddet
· 60 177 tonn matsvinn i butikkleddet
· 217 480 tonn matsvinn hos forbrukerne
· Dette matsvinnet representerer en verdi på rundt 20 milliarder kroner.

(Kilde: www.matsvinn.no)