13. november 2017

Klart for Matsentralen i Bergen

Onsdag åpner Matsentralen Bergen, med Kavlifondet som stolte støttespillere i fondets egen "hjemby".

Tekst: Hanne Eide Andersen

– Når dørene åpnes, er det med Kavlifondet som en av grunnpilarene i dette viktige arbeidet, sier daglig leder i Matsentralen Bergen, Olav Berg.

Matsentralen Bergen startet som en idé hos Arne Lynngård, daglig leder for Kirkens Bymisjon og tidligere leder for Raftostiftelsen. Han ønsket å ta konseptet fra Oslo til Bergen, og fikk med seg prosjektleder Christian Hysing Dahl til å lede prosjektutviklingen.

– Med støtte fra Sparebanken Vest fikk de gjennomført prosjekteringen, og i mai 2017 hadde de kommet så langt at de kunne ansatte daglig leder og bevege seg over fra prosjektfasen til etableringsfasen, forteller Olav Berg.

Stiftelsesorganisasjonene er Kirkens Bymisjon, Robin Hood Huset, Røde Kors, Frelsesarmeen og Blå Kors. I 2018 vil også Evangeliesenteret komme inn som en sjette, drivende organisasjon.

Allerede våren 2017 vedtok Kavlifondet at de ville bidra som økonomisk støttespiller og samarbeidspartner.

– Den positive holdningen fra Kavlifondets side gjorde arbeidet med å skaffe ytterligere tre samarbeidspartnere enklere. Etter kort tid sa Bergen kommune, Sparebanken Vest og GC Rieber at de ønsket å delta i etableringen og sikre driften av tiltaket for tre år, sier Olav Berg.

Siden har han og samarbeidsorganisasjonene arbeidet for å få på plass de praktiske og materielle delene av prosjektet. Lokalene fant de på Toppemyr. Med 300 kvadratmeter lagerplass og 150 kvadratmeter med andre lokaler er det god plass til å ta i mot og dele ut overskuddsmat fra det lokale næringslivet til vanskeligstilte.

– I tillegg har vi store og gode fasiliteter til kjøkken, møterom og tekniske rom. Bygget er kun elleve-tolv år gammel og i meget god stand, sier en fornøyd prosjektleder.

Lageret er bygd om for å få plass til frys, kjøl og tørrvarelager.

– Vi er meget godt fornøyd med lokalene og gleder oss til å presentere de for Bergen og Hordaland, fastslår Olav Berg.

Det er kjøpt inn en god varebil, som nå blir foliert med logoer og klartgjort til dyst. Skilt på veggen og dekor av inngangspartiet er også klart.

– I det siste har vi brukt mye tid på å få inngått avtaler med matvareindustrien, og det har vært en fantastisk opplevelse, sier Olav Berg.

– Absolutt alle matvareleverandører har ønsket oss velkommen og ønsker å benytte Matsentralen Bergen.


Daglig leder, Olav Berg

Kavlifondet har vært samarbeidspartner for Matsentralen i Oslo i flere år, og har bidratt til oppstart av matsentraler i flere norske byer. I høst gikk Kavlifondet inn med støtte som sikrer etableringen av paraplyorganisasjonen Matsentralen Norge.

– Det er med stor glede og entusiasme Kavlifondet følger etableringen av Matsentralen Bergen. Det er gjort et stort, godt forarbeid, og engasjementet hos de involverte er inspirerende. Det er også veldig kjekt at vi nå også får en matsentral her i Bergen, hvor både Kavlifondet og Kavli Norge har sine hovedkontorer og matproduksjon, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Matsentralen Bergen har offisiell åpning i Toppemyr nummer 7, onsdag 15. November. Kavlifondets støtte til prosjektet er på 750.000 kroner fordelt over tre år.