14. februar 2017

Mindre svinn, mer mat

Bevisstheten rundt matsvinn er økende både i matindustrien og blant norske forbrukere. Et uttrykk for det er matsentralene som etableres flere steder i landet.

Tekst: Teresa Grøtan, Kavlifondet

Neste måned åpner Matsentralen i Bodø, drevet av Kirkens Bymisjon og støttet av Kavlifondet. Matsentralen i Bodø skal samle inn mat som ellers ville ha blitt kastet fra butikker i Bodø og distribuere dette videre til hjelpeorganisasjoner og enkeltpersoner.

Matsentralen Bodø bygger på modellen etter Matsentralen i Oslo, som har vært i drift siden 2013, og har blitt en stor suksess.

img_20170207_104748

Mat til alle

Bymisjonen i Bodø skal rekruttere frivillige som henter varer som går ut på dato fra butikker, produsenter og andre bidragsytere i Bodø. Maten sorteres og oppbevares forsvarlig i nye lokaler som Bymisjonen har kjøpt like ved togstasjonen i byen. Der vil det være åpent for enkeltmennesker og organisasjoner å komme og hente mat.

Et viktig mål med prosjektet er å bidra til å redusere mengden mat som kastes i Bodø. Ola Smeplass er prosjektleder for Matsentralen i Bodø. Han understreker miljøperspektivet:

– Reduksjon av kasting av mat er noe folk er opptatt av. En del av jobben i begynnelsen vil være å ansvarliggjøre organisasjoner som arbeider for fattigdomsbekjempelse og miljø ved å invitere dem til et konkret prosjekt, sier han.

Aldri mer kvaler

Målet er å involvere alle matbutikker i Bodø. På sikt er ideen at butikkene betale skal en kontingent for at noen kommer og henter maten, slik at de da slipper å håndtere det som ville blitt avfall.

Smeplass sier at ansatte ved noen butikker har fortalt at de får kvaler av å kaste fullt brukbar mat. Det skal de nå få slippe.

I mars åpner lokalene.

Her kan du se et TV-innslag om Matsentralen i Bodø.