23. november 2018

Matsentralen Rogaland åpnet!

I går var det offisiell åpning for Matsentralen Rogaland i Sandnes. Dette er den femte matsentralen som åpner dørene med støtte fra Kavlifondet.

Matsentralen Rogaland er etablert og skal drives i samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, Evangeliesenteret, Hjerte for Sandnes og Frelsesarmeen. Alle driver omfattende arbeid for vanskeligstilte i Rogaland.

Matsentralen Rogaland skal, i likhet med de andre matsentralene, omfordele overskuddsmat til lokale, veldedige organisasjoner for vanskeligstilte.

– Kavlifondet gratulerer alle involverte med åpningen, dette er veldig gledelig, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.


Mye god overskuddsmat på plass allerede. 

Ut av startgropa med Kavlifondet

Matsentralen Rogaland er den femte Matsentralen som åpner dørene med støtte fra Kavlifondet. Støtten på 1,1 millioner kroner til oppstart og etablering var avgjørende for å få prosjektet opp å stå.

– Vi hadde ikke engang kommet ut av startgropa, vi hadde ikke hatt muligheten til å sette i gang prosessen, uten den uvurderlige støtten fra Kavlifondet, sa styreleder Solevåg i sin tale under åpningen torsdag denne uken.

Les mer: Milepæl for Matsentralen Rogaland

– Rogaland er et viktig fylke for Kavlikonsernet, som Kavlifondet eier og får sine inntekter fra. Kavlifondet eier Kavli og Q-Meieriene, og sistnevnte har som kjent meieri og produksjonsanlegg på Jæren. Å kunne gi noe tilbake til lokalsamfunnet på denne måten, er veldig flott og riktig, sier Iversen, og legger til:

– Kavlifondet har også god kjennskap til organisasjonene bak Matsentralen Rogland gjennom andre samarbeid. Den nye matsentralen er i hendene på noen av de beste kreftene fylket har å by på.

Gode kollegaer fra Matsentralen Bergen hadde tatt turen til åpningen.

Mange gode støttespillere

Det er mange som har mobilisert for at Matsentralen Rogaland skal bli en realitet. En annen stor økonomisk støttespiller er Sparebanken Vest, og i det siste har både Sandnes kommune og Stavanger kommune kommet på banen med betydelige bidrag til fremtidig drift.

Vidar Solevåg fremholdt også mange andre gode, lokale støttespillere: RK Tekniske og Huurre, Hoveveien Holding som har sørget for en spesielt god leieavtale, El& IT isntallasjon, Malermester Fløysvik, Jotun, elever og lærere fra Vibemyr læringsverksted IKEA, Magnar Eikeland, City Maid og mange frivillige.

– Tusen takk alle som har bidratt, enten dere nå er nevnt eller ei. Og tusen takk også til alle som kommer til å bidra fremover, alle våre gode venner i Matbransjen som vi skal samarbeide med om å redde mat. Kjøla og frysa er allerede begynt å fylles opp med varer fra TINE, Asko Coop og flere blir det, fortalte han fornøyd.


Daglig leder, Tor Jan Bredenbekk.

Styreleder Vidar Solevåg til høyre i bildet. 

Ti millioner kroner til matsentralene

Totalt har Kavlifondet bidratt med drøye ti millioner kroner til oppstart, etablering, og oppskalering, av syv matsentraler og paraplyorganisasjonen Matsentralen Norge. Blant disse er Matsentralen Vestfold-Telemark, som etter planen åpner rett utpå nyåret.

– Vi er også inne med støtte til oppskalering hos Matsentralen Tromsø, forteller Inger Elise Iversen.
– En matsentral gir alle de viktigste ringvirkningene som Kavlifondets tildelinger skal bidra til. Den er et viktig miljøtiltak ved å forebygge matsvinn, og den gir hjelp og støtte til vanskeligstilte. I tillegg får mange mennesker i forskjellige livssituasjoner mulighet til viktig og god arbeidstrening som frivillige, og matsentralene skaper også arbeidsplasser.