29. september 2023

Ny sjanse for mat, mennesker og miljø med matsentraler i tre land

Siden 2012 har Kavlifondet vært med på oppstart og utvikling av alle matsentralene i Norge, og til lignende prosjekter i både Sverige og Storbritannia. Fellesnevneren er at de samler inn overskuddsmat fra matbransjen og deler den ut gratis til ideelle organisasjoner, eller gjennom egne tilbud for de som trenger det.

Totalt har stiftelsen støttet matsentralene i Norge, Sveriges Stadsmissioners matsentraler og de britiske organisasjonene Bind Project/The Magic Hat Cafe, Cedarwood Trust, FareShare North East og REfUSE med 38,4 millioner kroner siden 2012.

Det var i Oslo 2012 det startet. Kavlifondet gikk inn med 900 000 kroner i støtte til etableringen av Matsentralen Oslo, og det som den gangen var et helt nytt konsept i Norge: En aktør som samlet inn og omfordelte overskuddsmat fra matvarebransjen til ideelle organisasjoner.

Daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, husker godt hva hun tenkte da hun anbefalte prosjektet til Kavlifondets styre.

– Her hadde vi funnet et prosjekt som ville kunne bidra på tre av de viktigste områdene i Kavlifondets arbeid: mat, mennesker og miljø, sier hun, og legger til:

– Prosjektet ble beskrevet som en nasjonal innovasjon, et felles samhandlings -og dugnadsprosjekt mellom aktører som også kunne være konkurrenter. Målsettingen var å gjøre Matsentralen i Oslo til et pilotprosjekt. Dersom vi lyktes, kunne tilsvarende prosjekter vurderes flere byer.

MATSENTRALEN OSLO: Sala arbeider som sjåfør og lagermedarbeider ved Matsentralen Oslo. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Særlig ansvar

I 2013 åpnet Matsentralen Oslo dørene for første gang. Ti år senere er Norges første matsentral aktiv som aldri før. Nylig åpnet de dørene til nye, større lokaler, som vil gi dem mulighet til å omfordele enda mer mat til de 140 ideelle organisasjonene som henter mat hos dem i dag.

I tillegg har det blitt etablert matsentraler i syv andre norske byer, samt paraplyorganisasjonen Matsentralen Norge.

– Kavlifondet har vært med som støttespiller for samtlige matsentraler, og for Matsentralen Norge, oppsummerer Inger Elise Iversen.

– Matsentralene er gode for klima og miljø fordi de redder overskuddsmat fra matbransjen fra å bli kastet. Og så sørger de for at maten blir til nytte og glede for mennesker som trenger den gjennom ideelle organisasjoner, samtidig som de tilbyr arbeidstrening for mennesker som står utenfor arbeidslivet, utdyper hun.

Iversen viser også til at Kavlifondet som eier av matvarekonsernet Kavli har et særlig ansvar for å bidra til gode løsninger innen ansvarlig forbruk og produksjon.

– Matsentralen fremstod fra første stund som et realt kinderegg-prosjekt, hvor Kavlifondet kunne få svært mye ut av midlene, fastslår hun.

Til sammen reddet matsentralene 5508 tonn mat fra kasting i 2022. Det tilsvarer 11 millioner måltider!

Kart som viser hvor i Norge, Sverige og Storbritannia Kavlifondet har støttet oppstart og utvikling av matsentraler og lignende prosjekter siden 2012.

Matredding i flere land

Med Kavlikonsernets virksomheter i både Sverige og Storbritannia, ble det etterhvert naturlig å se etter lignende prosjekter også der. I Sverige er det lokale avdelinger av Sveriges Stadsmissioner som driver de største og viktigste matsentralene.

– Her brukes det meste av overskuddsmaten i Stadsmissionenes egne tilbud for mennesker i en utsatt situasjon, forteller tildelingsansvarlig i Kavlifondet for Sverige, Guro Hjetland Sundsby.

1. NÆROMRÅDE: FareShare North East holder til nær Primula Cheese-fabrikken i Gateshead, som Kavlifondet eier. FareShares Katie Bates og Jake Hanmore (t. v.) tok imot gavesjekken på etterskudd på grunn av pandemien, våren 2022 (tildelingen ble gjort i 2021). Foto: FareShare North East. 2. MATSENTRALER I MÄLERDALEN: Kavlifondet støtter utvidelse av virksomheten ved Matsentralene i Eskilstuna (bildet), Västerås og Ørebro. Foto: Västerås Stadsmission. 3. MATSENTRALEN NORGE: Gavesjekkoverrekkelse til paraplyorganisasjonen Matsentralen Norge, mai 2022. Tildelingen ble gjort i 2021. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

I disse tilbudene inngår både gratiskaféer, medlemsbutikker med lave priser og utdeling av matposer direkte til mottakerne.

– Støtten fra Kavlifondet brukes til å oppskalere virksomheten ved allerede eksisterende matsentraler. Nå er vi spesielt spente på videreutviklingen av matsentralene i Mälerdalen og i Umeå, sier Sundsby.

Mange trenger matstøtte

I Storbritannia støtter Kavlifondet flere forskjellige organisasjoner som har ulike tilnærminger til innsamling, distribusjon og effektiv utnyttelse av overskuddsmat.

– Noen benytter seg av maten i svært kreative kafétilbud hvor de også tilbyr jobbtrening til ungdom, mens andre deler den ut mer direkte til mottakerne, forteller tildelingsansvarlig for Kavlifondet i Storbritannia, Rune Mørland.

Flere trenger mathjelp

I alle de tre landene har ideelle organisasjoner opplevd økende pågang fra mennesker som trenger matstøtte de siste årene. Økte strømpriser, dyrere mat og andre stigende levekostnader gjør at stadig flere lever med lavinntekt.

Mest alvorlig er situasjonen i Nordøst-England, hvor prosjektene Kavlifondet støtter er basert.

Barnefattigdom

En rapport fra Action for Children viser at 38 prosent av alle barn i regionen lever med fattigdom. Dette er den høyeste forekomsten i hele
Storbritannia.

– Tilbudene vi støtter lokalt spiller en svært viktig rolle i arbeidet med å sikre flere familier støtte, slik at de får dekket sine grunnleggende behov, forteller Mørland.

Spennende reise

Samlet utgjør alle matsentralene og lignende prosjekter Kavlifondets største klima- og miljøsatsing noensinne.

– Det har vært en fantastisk fin og spennende reise å være med på de siste ti årene, sier Inger Elise Iversen.

I 2022 tildelte Kavlifondet nye midler til drift og oppskalering av virksomheten til Matsentralen Norge.

MATSENTRALEN ROGALAND: Daglig leder Tor Jan Bredebekk og driftsleder Ann Merete Pedersen Myrvold. Matsentralen Rogaland er en av åtte matsentraler som Kavlifondet har kunnet støtte med overskuddet fra Kavli siden 2012. Foto: Matsentralen Rogaland