7. februar 2023

Svenske matsentraler utvider med støtte fra Kavlifondet

​​Kavlifondet støtter Stadsmissionen i Eskilstuna, Västerås og Örebro med til sammen 2,5 millioner kroner, slik at de kan doble matsentralenes drift. Det første året har gitt svært gode resultater.

Stadsmissionen i Eskilstuna, Västerås og Örebro er en del av Sveriges Stadsmissioner, eller bymisjoner, og er til for mennesker som lever i ulike typer utenforskap. De tilbyr et bredt spekter av tjenester og aktiviteter til mennesker i sårbare livssituasjoner, blant annet gjennom boligintegreringsprosjekter, åpne dagsaktiviteter og matsentraler.

Som eier av Kavlikonsernet er Kavlifondet også eier av Kavli Sverige. Stiftelsen støtter derfor en rekke gode formål også i Sverige, og etablering av matsentraler er en viktig del av satsingen.

Matsvinnet i svensk dagligvarehandel, grossistvirksomhet og industri er på over 100 000 tonn i året, og ifølge en studie gjennomført av Stadsmissionen med støtte fra Kavlifondet i 2021, utgjør det årlige matsvinnet bare i Mälardalen omkring 11 300 tonn.

Samtidig befant 6,9 prosent av befolkningen seg i en sårbar økonomisk situasjon, og så seg blant annet nødt til å bortprioritere matinnkjøp, viser Stadmissionens Fattigdomsrapport fra 2022. Stadmissionen driver matsentralene for å bidra til å redusere matsvinn og avhjelpe matfattigdom.

Matcentralen i Eksilstuna. Foto: Västerås Stadsmission

Utvidet drift

I 2021 omfordelte matsentralene i Mälardalen 150 tonn mat og bidro til sammen med mat til 1000 mennesker hver uke. I 2022 økte disse tallene til 345 tonn og 1750 mennesker.

– Det føles fantastisk at vi allerede etter det første prosjektåret ser så gode resultater, tilbyr mer mat til flere mennesker som lever i økonomisk sårbarhet og reduserer matsvinnet, sier prosjektleder Anne Lunde Dinesen.

Overskuddsmaten, som ellers ville gått i søppelet, kommer primært fra dagligvarebutikker og videreformidles til Stadsmissionens virksomheter, hvor mennesker i utsatte livssituasjoner kan komme og hente en matkasse eller få seg et måltid.

I løpet av prosjektets første år har mattilførselen til sentralene økt, takket være Stadsmissionens målrettede innsats for å få inn mer overskuddsmat fra grossist- og industrileddet.

Hver uke henter over 600 husholdninger en matkasse, og hos Eskilstuna, Västerås og Örebro Stadsmission serveres det 400 måltider i uken.

Foto: Matcentralen i Västerås / Västerås Stadsmission
Matcentralen i Eksilstuna. Foto: Västerås Stadsmission

Økende etterspørsel etter matstøtte

Etterspørselen etter matstøtte øker i Sverige, og ifølge Stadsmissionens studie fra 2021 er det et stort potensial for å utvide matsentralenes virksomhet i Mälardalen, for å omfordele enda mer overskuddsmat.

Derfor tildeles Stadsmissionen i Eskilstuna, Västerås og Örebro 2,5 millioner kroner til å videreutvikle matsentralene, doble mengden omfordelt mat og minske matsvinnet i regionen i årene 2022-2023.

– Kavlifondet har i sin tildelingsstrategi mål om å satse på prosjekter som gjør en innsats for klima og miljø, særlig innen ansvarlig forbruk og produksjon. Det viktige arbeidet som matsentralene legger ned for å redde mat fra å bli kastet, sammenfaller godt med strategien vår, sier tildelingsansvarlig i Kavlifondet, Guro Hjetland Sundsby.

– Gjennom Stadsmissionens tre solide organisasjoner bidrar støtten til miljøsmarte løsninger og avhjelper situasjonen for mennesker i matfattigdom i regionen, sier Sundsby.

– I 60 år har Kavli Sverige delt ut hele overskuddet til gode formål gjennom vår eier Kavlifondet, sier administrerende direktør i Kavli Sverige, Jonny Mattsson, med henvisning til at det i 2022 var 60 år siden Knut Kavli stiftet Kavlifondet og gjorde stiftelsen til eneeier av Kavlikonsernet.

– Ambisjonen til Kavli Sverige er å lage velsmakende og næringsrike matvarer for folk flest, men i dagens samfunn finnes det dessverre marginaliserte grupper som ikke har midler til å kjøpe verken Kavlis eller andre matvareprodusenters produkter. Gjennom støtten til Stadmissionens matsentraler får vi mulighet til å bruke overskuddet vårt til å mette magene til mennesker i disse gruppene, samtidig som vi bekjemper matsvinn. For oss som matvareprodusent er dette ekstra givende, sier Jonny Mattsson.

Økte volum

I 2023 kommer Stadsmissionen i Mälardalen til å fortsette å utvikle en effektiv regional struktur for mottak og distribusjon av overskuddsmat, med særlig fokus på økt volum fra grossist- og leverandørleddet. Midlene fra Kavlifondet vil dessuten finansiere en koordinatortjeneste som skal koordinere leveransene som kommer inn, og få maten distribuert videre til de tre matsentralene. Erfaringene fra prosjektet vil også være sentrale i utviklingen av en nasjonal logistikkløsning mellom alle Stadsmissionens ti matsentraler.

For å få et innblikk i arbeidet de gjør for mennesker i sårbare livssituasjoner, følg Eskilstuna, Västerås og Örebro Stadsmission på Facebook.