Matsentralene i Sverige

De svenske Stadsmissionene tilbyr et bredt spekter av tjenester og aktiviteter til mennesker som lever i ulike former for utsatthet og utenforskap.

Kavlifondet støtter etablering og utvikling av en rekke matsentraler i Sverige i regi av Sveriges Stadsmissioner.

Mer om dette prosjektet