Bergen 4-Day Treatment (Bergen 4-Dagersbehandling) Global

Bli med psykologspesialist Bjarne Hansen og hans kollegaer ut i verden! Her kan du følge med på arbeidet deres med å spre The Bergen 4-Day Treatment for angst- og tvangslidelser (OCD) internasjonalt gjennom reportasjer, fagartikler, kommentarer og reisebrev.

Kavlifondet finansierer utrulling av Bergen 4-Day Treatment (B4DT) internasjonalt med 35 millioner kroner i perioden 2018-2025.

Arbeidet ledes av psykologspesialist Bjarne Hansen fra Bergen Center for Brain Plasticity (BCPC), forskningsenteret som ble etablert i 2018 i samarbeid mellom Haukeland Universitetssjukehus, Universitetet i Bergen, Trond Mohn Forskningstiftelse og Kavlifondet.

Her benyttes effektive og konsentrerte behandlingsformat for å belyse flernivåmekanismer i hjernens plastisitet. Kunnskapen er blant annet relevant for utvikling av effektive ehandlingsmetoder i framtiden.

BCBP samarbeider med klinikken for 4-dagers behandling (Clinic for 4-Day Treatment​) ved Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen om den internasjonale spredningen.

På denne siden publiseres artikler, reportasjer og reisebrev fra arbeidet ført i pennen av Bjarne Hansen og hans team og samarbeidspartnere fra dette arbeidet.

For nyhetsartikler om prosjektet og behandlingen, gå til denne siden.

Mer om dette prosjektet

 • Fra Bergen til Boston med behandling for angst og tvangslidelser: – Vi er likere enn jeg trodde

  13. februar 2024

  Med støtte fra Kavlifondet skal pasienter verden over få tilgang til 4-dagersbehandlingen for angst- og tvangslidelser (OCD). Fremover skal professor i psykologi ved Haukeland Universitetssjukehus, Bjarne Hansen skrive jevnlig om det internasjonale arbeidet med å spre behandlingen.

  Nylig var han i Boston i forbindelse med opplæring av helsepersonell i USA, og på flyet hjem skrev han denne teksten om noe av det som har overrasket ham mest: Hvor like vi mennesker er, både når det gjelder å kunne utvikle angst- og tvangslidelser, og heldigvis, også når det gjelder evnen til å bryte mønsteret og få et godt liv igjen med riktig behandling.

 • Fortsetter å spre 4-dagersbehandlingen for angst og tvangslidelser (OCD) globalt: Sør-Amerika neste!

  04. juli 2023

  Psykologspesialist Bjarne Hansen og hans team fortsetter arbeidet med å gjøre 4-dagersbehandlingen (Bergen 4-Day Treatment/B4DT) for angst og tvangslidelser tilgjengelig globalt. Nylig hjemkommet fra USA og Ecuador er han mer optimist på vegne av OCD-pasienter verden over enn noen gang. Les hans ferske oppsummering fra reisen og arbeidet som Kavlifondet finansierer.