Bergen 4-Day Treatment (Bergen 4-Dagersbehandling) Global

Bli med psykologspesialist Bjarne Hansen og hans kollegaer ut i verden! Her kan du følge med på arbeidet deres med å spre The Bergen 4-Day Treatment for angst- og tvangslidelser (OCD) internasjonalt gjennom reportasjer, fagartikler, kommentarer og reisebrev.

Kavlifondet finansierer utrulling av Bergen 4-Day Treatment (B4DT) internasjonalt med 35 millioner kroner i perioden 2018-2025.

Arbeidet ledes av psykologspesialist Bjarne Hansen fra Bergen Center for Brain Plasticity (BCPC), forskningsenteret som ble etablert i 2018 i samarbeid mellom Haukeland Universitetssjukehus, Universitetet i Bergen, Trond Mohn Forskningstiftelse og Kavlifondet.

Her benyttes effektive og konsentrerte behandlingsformat for å belyse flernivåmekanismer i hjernens plastisitet. Kunnskapen er blant annet relevant for utvikling av effektive ehandlingsmetoder i framtiden.

BCBP samarbeider med klinikken for 4-dagers behandling (Clinic for 4-Day Treatment​) ved Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen om den internasjonale spredningen.

På denne siden publiseres artikler, reportasjer og reisebrev fra arbeidet ført i pennen av Bjarne Hansen og hans team og samarbeidspartnere fra dette arbeidet.

For nyhetsartikler om prosjektet og behandlingen, gå til denne siden.

Mer om dette prosjektet

 • 4-dagersbehandlingen for angst og tvangslidelser (OCD) i USA – reisebrev fra Los Angeles

  11. april 2024

  Sist uke var Bjarne Hansen i Los Angeles for å lære opp helseteam og behandle pasienter med 4-dagersbehandlingen. Noen hadde reist halve jorden rundt for å få hjelp.

  Fra flyplassen skriver han om arbeidet i USA, og den 23 år lange yrkesreisen som har ført ham dit. Han deler også noen fagpolitiske betraktninger, og reflekterer over risikoen for å gå seg bort i uheldige mønstre både for pasienter, behandlere og institusjoner.

 • Fra Bergen til Boston med behandling for angst og tvangslidelser

  13. februar 2024

  Med støtte fra Kavlifondet får nå pasienter verden over tilgang til 4-dagersbehandlingen for angst- og tvangslidelser (OCD). Professor i psykologi ved Haukeland Universitetssjukehus, Bjarne Hansen, skriver jevnlig for Kavlifondet om det internasjonale arbeidet med å spre behandlingen.

 • Fortsetter å spre 4-dagersbehandlingen for angst og tvangslidelser (OCD) globalt: Sør-Amerika neste!

  04. juli 2023

  Psykologspesialist Bjarne Hansen og hans team fortsetter arbeidet med å gjøre 4-dagersbehandlingen (Bergen 4-Day Treatment/B4DT) for angst og tvangslidelser tilgjengelig globalt. Nylig hjemkommet fra USA og Ecuador er han mer optimist på vegne av OCD-pasienter verden over enn noen gang. Les hans ferske oppsummering fra reisen og arbeidet som Kavlifondet finansierer.