30. juni 2022

4-dagersbehandlingen mot angst og tvangslidelser: I full sving etter pandemien

Etter en lang pandemistopp er arbeidet med å lære opp helsepersonell verden over i 4-dagersbehandlingen mot angst og tvangstanker (OCD) på rask fremmarsj igjen i flere land.

– I Stockholm er vi nå i gang med opplæringsgrupper for fullt igjen, og vi kommer snart etter i andre land. Pågangen internasjonalt er betydelig, sier en fornøyd Gerd Kvale.

Psykologspesialistene Gerd Kvale og Bjarne Hansen har utviklet The Bergen 4-Day Treatment (B4DT), et firedagers behandlingsopplegg for for angst- og tvangslidelser. På norsk blir det gjerne kalt 4-dagersbehandlingen.

De unges sykdom

Noen klarer ikke å trå over en dørstokk uten timer med ritualer først. Andre får vaskemani. Og noen blir redde for at de skal ta livet av andre. Vi kaller den gjerne «de unges lidelse». Over halvparten av dem som rammes av angst- og tvangslidelser utvikler problemene i barne- eller ungdomsårene. Konsekvensene er ofte store, og blant de vanligste årsakene til at unge faller ut av utdanning eller arbeidsliv og blir uføretrygdet.

Enestående resultater

Hele veien har det blitt forsket på effekten av behandlingen. De enestående, vitenskapelig dokumenterte resultatene av B4DT har vakt internasjonal oppsikt: 90 prosent av pasientene har klar bedring etter fire dager.

Fire år senere er 70 prosent ute av lidelsen og lever normale hverdager.

De gode resultatene førte til at Time Magazine i 2018 kåret Kvale og Hansen til to av verdens 50 viktigste personer innen helse. Siden har helsemyndigheter og institusjoner fra hele verden etterspurt behandlingen, som er kjent under navnet B4DT.

Sertifisering skal skje etter de samme modulene verden over, slik at alle pasienter skal få det samme tilbudet, uavhengig av hvor de bor.

Barn og unge

– Da behandlingen ble kjent, hadde Kavlifondet nylig valgt barn og unges psykiske helse som et hovedfokus i våre tildelinger. Det lå til grunn for at vi gikk inn med finansiering av opplæring i behandlingen for helseteam over hele landet, og for at vi nå støtter internasjonal spredning med totalt 35 millioner kroner, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Vi er glade for at spredningen internasjonalt kan fortsette. En så effektiv behandling må være tilgjengelig for så mange som mulig, understreker hun.


STOR INTERESSE: Det er fortsatt stor interesse for psykologspesialistene Bjarne Hansen og Gerd Kvales hurtigbehandling av mennesker med angst- og tvangslidelser. Gerd Kvale er professor i klinisk psykologi ved Haukeland Universitetssykehus og direktør for Bergen Center for Brain Plasticity ved Haukeland Universitetssjukehus. Bjarne Hansen er leder av Klinikk for 4-dagers behandling ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Senter for krisepsykologi, og leder nå arbeidet med internasjonal spredning. (Foto: Paul Sigve Amundsen)

Systematiske studier

Støtte fra Kavlifondet gjør det mulig for forskerne å gjennomføre både internasjonal opplæring og systematiske studier av effekten for pasienter i utlandet.

– Vi legger nå vekt på å lære opp 4-dagers team parallelt i Tyskland, Finland, USA, Island og Sverige, forteller Gerd Kvale. Slik vil det skapes erfaringsgrunnlag fra en rekke ulike kulturelle kontekster og kompetanse som gjør at arbeidet etterhvert kan rulle videre for egen maskin.

– Fagmiljøene vil vi høste erfaringer som vil være avgjørende for å ta stilling til videre spredning av B4DT, fortsetter hun.

Solide fagmiljøer

Forskerne startet det internasjonale arbeidet i 2018, med solide fagmiljøer i USA, Sverige, Island. I 2020 stod Singapore for tur. Ved det største sykehuset for psykiske lidelser i Singapore skulle B4DT styrke behandlingstilbudet til pasienter med tvangslidelser.

Så kom pandemien.

Pandemien har hindret Kvale og Hansen fra å reise og delta i opplæring og behandling både i Singapore og andre land gjennom det meste av 2020 og 2021. I ventetiden har de arbeidet med B4DT i Norge, og planlegging av videre opplæring, forskning og ekspansjon.

– Men nå ser vi endelig fremover, sier Bjarne Hansen.

Våren 2022 er han i full sving med å lede opplæring av det første teamet i Finland. Flere land står fortløpende for tur.

– Opplæringen skal sette teamet i stand til å lære opp nye team i Finland, forteller han.

– Da blir behandlingen spredt raskere. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre både innhold og organisering av spredningsarbeidet, slik at det blir mest mulig effektivt i tillegg til å holde samme høye kvalitet overalt, avslutter han.

35 millioner til internasjonal spredning

Kavlifondet har for perioden 2019 til 2023 tildelt 35 millioner kroner til spredning av 4-dagersbehandlingen (B4DT) internasjonalt.

  • Arbeidet skal gå over flere år, og ledes av Gerd Kvale og Bjarne Hansen fra hjerneforskningssenteret Bergen Brain Plasticity Center ved Haukeland Universitetssykehus.
  • Senteret ble opprettet som et samarbeid mellom Trond Mohns Bergens Forskningsstiftelse, Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus og Kavlifondet.
  • Mens Bergens Forskningsstiftelse finansierer videreutvikling av B4DT, finansierer Kavlifondet spredning av behandlingsopplegget internasjonalt.
  • Kavlifondet finansierte også spredning av behandlingen over hele landet, som en del av sin satsing for psykisk helse hos barn og unge.
  • B4DT er det største enkeltstående forskningsprosjektet Kavlifondet har støttet gjennom tidene.

Vil du vite mer om behandlingen? Se Helse Bergens hjemmesider: helse-bergen.no/ocd-teamethelse-bergen

Toppbilde:
OPPLÆRING I FINLAND:
Bjarne Hansen (t. v.) og psykologspesialist Kristen Hagen fra Bergen Center for Brain Plasticity sammen med det første finske teamet som får opplæring i 4-dagersbehandlingen. (Helsinki, mars 2022)