30. juni 2022

4-dagarsbehandlingen mot ångest och tvångstankar (OCD): Igång igen efter pandemin

Efter ett långt pandemiuppehåll är Gerd Kvale och Bjarne Hansen igång igen med att lära upp vårdpersonal i 4-dagarsbehandlingen mot ångest och tvångstankar (OCD).

– I Stockholm är vi nu igång med att lära upp olika grupper för fullt igen, och andra länder följer snart efter. Vi ser en betydande internationell efterfrågan, säger en nöjd Gerd Kvale.

Specialistpsykologerna Gerd Kvale och Bjarne Hansen har utvecklat The Bergen 4-Day Treatment (B4DT), en 4-dagars behandlingsplan för ångest och tvångssyndrom, som brukar kallas 4-dagarsbehandlingen.

Ungdomssyndrom

Vissa klarar inte att gå över en tröskel utan timmar av ritualer först. Andra får tvättmani. Och en del blir rädda för att de ska ta livet av andra. Vi kallar det ofta för ett «ungdomssyndrom». Mer än hälften av dem som drabbas av ångest och tvångssyndrom utvecklar problemen under barndomen eller tonåren. Konsekvenserna är ofta stora och en av de vanligaste orsakerna till att ungdomar hoppar av skolan eller slutar jobba och blir beroende av socialbidrag.

Enestående resultat

Hela tiden har man forskat på effekten av behandlingen. De enastående, vetenskapligt dokumenterade resultaten av B4DT har fått internationell uppmärksamhet. 90 procent av patienterna har en tydlig förbättring efter fyra dagar. Fyra år senare är 70 procent fria från tvånget och har en normal vardag.

De goda resultaten ledde till att Time Magazine 2018 utsåg Kvale och Hansen till två av världens 50 viktigaste personer inom hälsa. Sedan dess har hälsovårdsmyndigheter och institutioner över hela världen efterfrågat behandlingen som är känd under namnet B4DT. Certifiering ska ske enligt samma moduler världen över, så att alla patienter ska erbjudas samma behandling, oberoende av var de bor.

Barn och unga

– När behandlingen blev känd hade Kavlifonden nyligen valt barn och ungas psykiska hälsa som ett huvudfokus i våra tilldelningar. Det låg till grund för att vi gick in med finansiering av utbildning i behandlingen för vårdteam över hela landet, och för att vi nu stödjer en internationell spridning med totalt 35 miljoner norska kronor, säger Kavlifondens vd Inger Elise Iversen.

– Vi är glada över att den internationella spridningen kan fortsätta. En så effektiv behandling behöver vara tillgänglig för så många som möjligt, understryker hon.


STORT INTRESSE: Det finns ett stort intresse för specialistpsykologerna Bjarne Hansens och Gerd Kvales snabba behandling av personer med ångest och tvångssyndrom. Gerd Kvale är professor i klinisk psykologi vid Haukeland universitetssjukhus och direktör för Bergen Center for Brain Plasticity vid Haukeland universitetssjukhus. Bjarne Hansen är chef för Kliniken för 4-dagarsbehandling vid Haukeland universitetssjukhus och professor vid Center för krispsykologi i Norge. (Foto: Paul Sigve Amundsen)

Systematiska studier

Stödet från Kavlifonden gör det möjligt för forskarna att genomföra både internationell utbildning och systematiska studier av effekten för patienter i utlandet.

– Vi fokuserar nu på att utbilda 4-dagarsteam parallellt i Tyskland, Finland, USA, Island och Sverige, berättar Gerd Kvale. På så sätt skapas en erfarenhetsbas från en rad olika kulturella kontexter och kompetenser som gör att arbetet efter hand kan rulla vidare för egen maskin.

– Fackmiljöerna kommer att skaffa sig erfarenheter som kommer vara avgörande för att ta ställning till en vidare spridning av B4DT, fortsätter hon.

Solida fackmiljöer

Forskarna påbörjade det internationella arbetet 2018, med solida fackmiljöer i USA, Sverige och Island. 2020 stod Singapore på tur. På det största sjukhuset för psykiska sjukdomar i Singapore skulle B4DT stärka behandlingsutbudet för patienter med tvångssyndrom. Sedan kom pandemin.

Pandemin har förhindrat Kvale och Hansen från att resa och delta i utbildning och behandling i både Singapore och andra länder under den största delen av 2020 och 2021. Under tiden har de jobbat med B4DT i Norge och planeringen av fortsatt utbildning, forskning och expansion.

– Men nu kan vi äntligen se framåt, säger Bjarne Hansen.

Våren 2022 är han i full gång med att leda utbildningen av det första teamet i Finland. Sedan står flera länder på tur.

– Utbildningen ska se till att teamet i sin tur kan utbilda nya team i Finland, berättar han. – Då kan utbildningen snabbt spridas vidare. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra både innehåll och organisering av spridningsarbetet, så att det blir så effektivt som möjligt och håller samma höga kvalitet överallt, avslutar han.

35 miljoner till internationell spridning

Kavlifonden har för perioden 2019– 2023 tilldelat 35 miljoner norska kronor till internationell spridning av 4-dagarsbehandlingen (B4DT).

  • Arbetet ska pågå under flera år och leds av Gerd Kvale och Bjarne Hansen från hjärnforskningscentret Bergen Brain Plasticity Center vid Haukeland universitetssjukhus.
  • Centret upprättades som ett samarbete mellan Trond Mohns Bergens Forskningsstiftelse, Universitetet i Bergen och Haukeland universitetssjukhus samt Kavlifonden.
  • Medan Bergens Forskningsstiftelse finansierar vidareutveckling av B4DT, finansierar Kavlifonden en internationell spridning av behandlingsplanen.
  • Kavlifonden har även finansierat spridning av behandlingen över hela Norge, som en del av sin satsning på psykisk hälsa hos barn och unga.
  • B4DT är det största enskilda forskningsprojektet som Kavlifonden har gett stöd till genom åren.

Vill du veta mer om behandlingen? Se Helse Bergens webbplatser: helse-bergen.no/ocd-teamethelse-bergen

Toppbild:
UTBILDNING I FINLAND:
Bjarne Hansen (t. v.) och specialistpsykolog Kristen Hagen från Bergen Center for Brain Plasticity tillsammans med det första finska teamet som får utbildning i 4-dagarsbehandlingen. (Helsingfors, mars 2022)