Bergen 4-Day Treatment (Bergen 4-dagarsbehandling) Global

Följ med specialistpsykologen Bjarne Hansen och hans kollegor ut i världen! Här kan du ta del av deras arbete med att sprida The Bergen 4-Day Treatment mot ångest- och tvångssyndrom (OCD) internationellt genom reportage, fackartiklar, kommentarer och resebrev.

Mer än hälften av dem som drabbas av ångest- och tvångssyndrom (OCD), utvecklar problemen under barndomen eller tonåren, enligt forskare vid Haukeland universitetssjukhus.

Konsekvenserna är ofta stora och en av de vanligaste orsakerna till att ungdomar hoppar av skolan, slutar jobba och blir beroende av sjukersättning.

Specialistpsykologerna Gerd Kvale och Bjarne Hansen har utvecklat The Bergen 4-Day Treatment (B4DT) mot OCD, som ger helt enastående resultat:

90 procent av patienterna blir så fria från sitt ångest- och/eller tvångssyndrom att de kan leva ett normalt vardagsliv. 70 procent blir helt friska.

Les mer hos Helse Bergen

Kavlifonden finansierar en internationell utrullning av Bergen 4-Day Treatment (B4DT) med 35 miljoner norska kronor under perioden 2018–2025.

Arbetet leds av Bjarne Hansen från Bergen Center for Brain Plasticity (BCPC), forskningscentret som etablerades 2018 i ett samarbete mellan Haukeland universitetssjukhus, Universitetet i Bergen, Trond Mohn Forskningstiftelse och Kavlifonden.

BCBP samarbetar med kliniken för 4-dagarsbehandling vid Haukeland universitetssjukhus i Bergen om den internationella spridningen.

 

Mer om det här projektet