6. december 2018

35 miljoner för att sprida behandling mot ångest- och tvångssyndrom internationellt

Kavlifonden ger 35 miljoner norska kronor till en internationell spridning av Bergen 4-day treatment (B4DT), intensivbehandlingen mot ångest- och tvångssyndrom, som har utvecklats av Gerd Kvale och Bjarne Hansen i Bergen.

– Det här är helt fantastiskt. Möjligheten som Kavlifonden nu ger till en kvalitetssäkrad internationell spridning av 4-dagarsbehandlingen innebär något helt nytt, säger Gerd Kvale som ska leda projektet både som sakkunnig och administrativ chef, tillsammans med docent Bjarne Hansen som biträdande chef.

Bägge är anställda vid Haukeland universitetssjukhus och Universitetet i Bergen. Tillsammans har de utvecklat «Bergen 4-day treatment» (B4DT), eller 4-dagarsbehandlingen som den kallas på svenska.

Omkring 70 procent blir friska

Behandlingen är en intensiv metod för att behandla ångest- och tvångssyndrom. Totalt har omkring 1 200 patienter i Norge genomgått den, och de uppseendeväckande resultaten har skapat internationell uppmärksamhet:

• Efter fyra efterföljande dagars behandling uppnår 90 procent av patienterna en signifikant förbättring, medan 68 procent är i remission (upplever en förbättring) 12 månader senare.

• Vid uppföljning fyra år senare är 68 procent friska.

• Det är nästan inget bortfall bland dem som får behandlingen. Detta utgör en kontrast till traditionella psykologiska behandlingar där omkring 15 procent tackar nej till behandling, och 15 procent hoppar av innan behandlingen är klar.

• B4DT har även god effekt på personer med depression, och lyckas få patienterna tillbaka i arbete.

• Resultaten är lika bra för barn och unga.

De goda resultaten av 4-dagarsbehandlingen är bakgrunden till det nya forskningscenter som Haukeland universitetssjukhus inrättar tillsammans med Universitetet i Bergen, Bergens forskningsstiftelse samt Kavlifonden, och kallas Bergen Center for Brain Plasticity. Det är härifrån behandlingen ska spridas utomlands.

Läs mer: Unik gemensam satsning i Bergen på psykisk hälsa

De ungas sjukdom

Mer än tre fjärdedelar av de som drabbas av ångest- och tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder/OCD), utvecklar det före 25 års ålder.

– Därför kallas sjukdomen ofta för «de ungas sjukdom», säger Gerd Kvale.

– Utan behandling som fungerar blir syndromen ofta kroniska, med genomgripande konsekvenser i vardagen för dem som drabbas. De personliga och samhälleliga vinsterna för varje person som kan få hjälp, är väldigt stora.

Patienter med ångestsyndrom är överrepresenterade i det ökande antalet unga som under senare år lever på sjukersättning i Europa och USA.

Kavlifonden har finansierat arbetet med att göra behandlingen tillgänglig för barn och unga i hela Norge. Offentliga vårdteam i alla delar av landet har utbildats i metoden, som även kan användas på vuxna patienter.

– Det har varit fantastiskt att följa den framgångsrika spridningen av behandlingen i Norge. Utöver goda resultat, har Kvale och Hansen utvecklat ett bra och kostnadseffektivt utbildningssystem, säger Kavlifondens vd Inger Elise Iversen.

– Det här en modell som ger livsförändrande hjälp till många människor, och sparar in stora kostnader för samhället. Vi är väldigt glada och förväntansfulla när vi nu också finansierar arbetet med att sprida den vidare till andra länder, säger Inger Elise Iversen.

Sprids till utlandet med «norskt recept»

Sedan 2012 har Gerd Kvale och Bjarne Hansen utbildat 40 norska team.

– Med utgångspunkt från OCD-kliniken i Bergen utbildade vi först fyra kliniker i Norge: Solvang DPS i Kristiansand, Molde sjukhus, Nidaros DPS och OCD-spektrumkliniken på Gaustad sjukhus. Dessa fungerar nu även som utbildningskliniker.

När behandlingen nu ska spridas internationellt, sker det på samma sätt som i Norge. Under projektperioden inrättas utbildningscenter som ska följa samma principer för utbildning, certifiering och kvalitetssäkring i egen regi. Detta skapar grunden för en gedigen och storskalig spridning av B4DT.

Från vänster vd:n för Bergens forskningsstiftelse Sveinung Hole, Bjarne Hansen, Gerd Kvale och Inger Elise Iversen. Bergens forskningsstiftelse går in med 35 miljoner norska kronor till forskningen vid den nya centret för att kartlägga mekanismer som förklarar varför behandlingsformen ger så goda resultat. Foto: Paul S. Amundsen.

Pris och internationell uppmärksamhet

2015 tilldelades B4DT «årets Nyvinningspris» av Norsk Psykologiforbund.

Det senaste året har behandlingen och forskarna fått stor internationell uppmärksamhet. I oktober 2018 utsåg Time Magazine Gerd Kvale och Bjarne Hansen till två av världens 50 mest inflytelserika personer inom vård och hälsa.

Läs mer: The Health Care 50: Fifty people transforming health care in 2018

Den ökade uppmärksamheten har även ökat efterfrågan på behandlingen.

– Det finns en stor nationell och internationell efterfrågan på B4DT, både från patienter och från kliniker som vill kunna erbjuda behandlingen. Behandlingen omfamnas inte bara för att den har effekt, är kostnadseffektiv och flexibel, utan även för att bedömningen av klinisk förändring utgör en integrerad del av behandlingsformatet, säger Gerd Kvale.

Ett stort antal amerikanska kliniker som vill ha utbildning har hört av sig.

– På listan finns kliniker i bland annat Singapore, Spanien, Brasilien, Finland, Kanada, Italien, Tyskland, Australien och Storbritannien, och i och med den omfattande internationella mediebevakningen av B4DT kommer det in nya förfrågningar varje vecka, berättar Gerd Kvale.

Samarbete med McLean Hospital

Arbetet med att sprida behandlingen ska till att börja med ske i samarbete med tre utvalda institutioner.

• McLean Hospital/Harvard Medical School har för andra året i rad utsetts till den främsta institutionen för psykisk hälsa i USA. Här kommer den amerikanska spridningen att inledas våren 2019. Huvudcentret för utbildning och spridning i USA kommer därför att vara Houston OCD Center. Centret kommer även att bli en internationell utbildningsenhet, eftersom det kan ta emot behandlare som behärskar antingen engelska eller spanska.

Läs mer: The USA Journey begins in Houston

• Karolinska Sjukhuset, Norra enheten, Stockholm är en av de främsta expertmiljöerna inom OCD i Sverige. Här siktar man på att komma igång andra kvartalet 2019. Behandlingen av patienterna omfattas av den allmänna sjukvården.

•  Kvíðameðferðarstöðin (KMS), Reykjavik, Island har redan certifierat ett team för behandling av vuxna, och nu utbildas även barn-/ungdomsteam. KMS har genomfört en pilotstudie på vuxna patienter med OCD, och resultaten är lika bra som de norska. När forskningsprotokollen har godkänts av en isländsk etikkommitté är expertmiljön redo för start.

Läs mer: Intervju med Gerd Kvale i Scientific American

Kontrollerade studier på gång

Allt eftersom kommer kontrollerade studier systematiskt att genomföras.

– Spridning ska inte ske utan att de kliniska resultaten är acceptabla, understryker Gerd Kvale.

– Det här ska säkerställa att patienterna som behandlas vid nya, certifierade kliniker och enheter får en behandling som håller samma standard som det ursprungliga 4-dagarsformatet.

Projektperioden löper från 1 januari 2019 till 31 december 2024. Av ett ramanslag på 35 miljoner norska kronor ges sju miljoner för år 2019.

Foto överst: Från vänster vd:n i Bergens forskningsstiftelse Sveinung Hole, Gerd Kvale och Bjarne Hansen efter en presentation av B4DT och det nya forskningscentret på forskningsstiftelsens årliga firande. Foto: Paul S. Amundsen.