Behandling av tvangslidelser, Norge

Alvorlig angst kan med rette kalles de unges lidelse. Over halvparten av de som i løpet av livet rammes, utvikler problemene i løpet av barne- eller ungdomsårene. Konsekvensene er som oftest store og alvorlig angst er en av de vanligste årsakene til at unge faller ut av utdanning eller arbeidsliv, og blir uføretrygdet.

Psykologene Gerd Kvale og Bjarne Hansen har utviklet et behandlingsformat der pasienter i løpet av bare fire dager blir fri fra angst eller tvangslidelse (Obsessive Compulsive Disorder, OCD). Kavlifondet finansierer spredningen av 4-dagers formatet for barn og unge både nasjonalt og internasjonalt.

Mer om dette prosjektet

  • Flertall blir kvitt angst- og tvangslidelsen

    03. mai 2018

    Et flertall av de som behandles med 4-dagersmetoden blir kvitt sin angst- og tvangslidelse. Arbeidet med å gjøre behandlingen tilgjengelig over hele Norge er godt i rute.

  • Lar angsten slippe taket

    21. mars 2017

    Er det virkelig mulig å bli kvitt en angstlidelse på bare fire dager? Ja, hevder psykologene Gerd Kvale og Bjarne Hansen ved Helse Bergen. Med Kavlifondets støtte skal deres oppsiktsvekkende metode spres til behandlingssentre over hele Norge og Sverige.