The Bergen 4-Day Treatment for angst- og tvangslidelser, Norge

Over halvparten av dem som rammes av angst- og tvangslidelse, utvikler problemene i løpet av barne- eller ungdomsårene, i følge forskere ved Haukeland Universitetssykehus. Konsekvensene er som oftest store, og blant de vanligste årsakene til at unge faller ut av utdanning, arbeidsliv og blir uføretrygdet.

Ingen prosjekter funnet