The Bergen 4-Day Treatment for angst- og tvangslidelser, Norge

Over halvparten av dem som rammes av angst- og tvangslidelse, utvikler problemene i løpet av barne- eller ungdomsårene, i følge forskere ved Haukeland Universitetssykehus. Konsekvensene er som oftest store, og blant de vanligste årsakene til at unge faller ut av utdanning, arbeidsliv og blir uføretrygdet.

Psykologspesialistene Gerd Kvale og Bjarne Hansen har utviklet The Bergen 4-Day Treatment (B4DT), et behandlingsopplegg mot angst- og tvangslidelser (OCD) som gir helt enestående resultater: 90 prosent av pasientene blir så fri fra sin angst- og/eller tvangslidelse at de kan leve normale hverdagsliv. 70 prosent blir helt friske.

Kavlifondet har finansiert opplæring i behandlingen nasjonalt i Norge, og finansierer nå også internasjonal spredning av B4DT.

Mer om dette prosjektet

 • Nytt samarbeid for psykisk helse

  25. oktober 2018

  Bergens forskningsstiftelse, Kavlifondet, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen går sammen i et enestående spleiselag på 111 millioner kroner til en ny satsning på psykisk helse.

 • Flertall blir kvitt angst- og tvangslidelsen med behandling fra Bergen

  03. mai 2018

  Et flertall av de som behandles med The Bergen 4-Day Treatment blir kvitt sin angst- og tvangslidelse. Arbeidet med å gjøre behandlingen tilgjengelig over hele Norge er godt i rute.

 • Lar angsten slippe taket

  21. mars 2017

  Er det virkelig mulig å bli kvitt en angstlidelse på bare fire dager? Ja, hevder psykologene Gerd Kvale og Bjarne Hansen ved Helse Bergen. Med Kavlifondets støtte skal deres oppsiktsvekkende metode spres til behandlingssentre over hele Norge og Sverige.