27. september 2019

Åpning av nytt forskningssenter for psykisk helse

I dag er det offisiell åpning av det nye forskningssenteret for psykisk helse, Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP).

Senteret er etablert i samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen med støtte fra Trond Mohn stiftelse (tidligere Bergens forskningsstiftelse) og Kavlifondet.

Les mer: Nytt samarbeid for psykisk helse

Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP) blir et av de største forskningssentrene innen psykisk helse. Formålet er å kombinere kvalitetssikret, effektiv behandling med basalforskning på hjerneplastisitet, skriver Haukeland sykehus i en pressemelding i dag.

Ved forskningssenteret skal det arbeides for å finne årsaker til at 4-dagersbehandlingen (Bergen 4-day treatment/B4DT) har så god effekt.

Les mer: Flertall blir kvitt angst- og tvangslidelsen (OCD)

Vil også behandle andre angstlidelser

Forskningen skal også bidra til at metodikken kan bli brukt i behandling av andre angstlidelser.

– I senteret har vi med oss de fremste forskerne i verden på genetikk, epigenetikk (læren om hvordan både arv og miljø former oss) og hjerneavbilding, og målet er å identifisere hvilke mekanismer som kan forklare variasjoner i behandlingseffekten hos ulike pasienter, sier psykolog Gerd Kvale, som sammen med professor Bjarne Hansen leder det nye senteret.

4-dagersbehandlingen

Gerd Kvale og Bjarne Hansen er psykologene som har utviklet 4-dagers formatet for behandling av tvangslidelser/OCD (Obsessive Compulsive Disorder).

Ved rutinemessig å undersøke hvilke endringer pasientene oppnår, har psykologduoen vist at 90 prosent av de som får tilbudet oppnår betydelig og relevant bedring, og at 70 prosent er ute av den alvorlige angstlidelsen fire år senere.

Kvale og Hansen ble i 2018 vurdert til å være blant de 50 i verden med mest innflytelse innen helse av Time Magazine.

Les mer: Blant de 50 mest innflytelsesrike innen helse

Gerd Kvale og Bjarne Hansen. Foto: Paul S. Amundsen

USA fremste senter innen psykisk helse

Hovedsamarbeidspartner for det nye forskningssenteret er McLean Hospital som i flere år har blitt rangert som USAs fremste sykehus innen psykisk helse.

Gerd Kvale forteller at målet er å finne ut hvilke mekanismer som gir endring i hjernen, slik at en kan hjelpe enda flere til å bli friske fra psykiske lidelser.

– Ved å bruke registerdata fra ordinære handlingsforløp og å kombinere disse med den mest avanserte forskningen på hjernen, mener vi at vi vil finne svar på viktige spørsmål, slik at vi kan hjelpe enda flere, sier Kvale i pressemeldingen.

Skal spres til mange land

Kavlifondet startet sitt samarbeid med Gerd Kvale og Bjarne Hansen for to år siden. Da finansierte Kavlifondet opplæring av helsepersonell slik at 4-dagersbehandlingen ble tilgjengelig i hele Norge. En ny tildeling fra Kavlifondet finansierer nå spredning av behandlingen i hele verden, et arbeid som ledes fra det nye senteret.

Les mer: Lar angsten slippe taket

– Vi gratulerer Gerd Kvale og Bjarne Hansen og alle andre involverte med åpningen. Dette er en ny, stor milepæl på en eventyrlige reise som det er en stor glede for Kavlifondet å få være med på, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Hun mener at suksessen med 4-dagersbehandlingen er svært inspirerende og gir håp for mange.

– Hver pasient som får hjelp representerer en historie om et nytt liv og en bedre hverdag. Ofte gjelder det også for dem som står pasienten nær. I tillegg er dette en kostnadseffektiv behandling som gir store besparelser og frigir midler til andre viktige ting i samfunnet, påpeker Iversen.

Både menneskelig og samfunnsøkonomisk gevinst

Sammen med depresjon er ulike former for angst de psykiske lidelsene som rammer flest, og de fleste blir rammet i ung alder.

– Vi trenger å bli flinkere til å ta i bruk det som har vist seg å virke, og å forske på det vi ikke vet. Uten tilgang til effektiv behandling varer disse lidelsene ofte livet ut. De menneskelige og samfunnsøkonomiske gevinstene ved at flere får tilgang til bedre behandling er derfor enorme, sier Kvale og Hansen.

– Dette viser hvordan grensesprengende forskning har stor betydning for praktisk pasientbehandling. Våre forskere våger å tenke utradisjonelt, og det gir resultater for hver enkelt pasient. Dette har også vekket oppmerksomhet internasjonalt. Derfor er også de beste forskerne internasjonalt interessert i å samarbeide med våre forskere. Gode ideer er avgjørende, men uten økonomisk støtte fra Trond Mohn stiftelse og Kavlifondet ville det ikke vært mulig å realisere et slikt senter, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

– Vi er stolte over det Gerd Kvale og Bjarne Hansen med sitt fagmiljø har fått til av ny behandling for pasientene. I det nye forskningssenteret vil verdens fremste forskere jobbe videre for å finne svar på viktige spørsmål om hjernen, slik at enda flere kan få hjelp. Jeg er glad for at Haukeland universitetssykehus er vertskap for dette samarbeidet mellom klinisk virksomhet og forskere som etter hvert vil bidra til enda bedre pasientbehandling, sier administrerende direktør Eivind Hansen.

Toppfoto: Sveinung Hole fra Bergens Forskningsstiftelse, Gerd Hansen og Bjarne Kvale på kunngjøringen av det nye forskningssenteret i Bergen i fjor. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Alle aktørene bak det nye forskningssenteret sammen med helseminister Bent Høie under kunngjøringen av senteret i desember i fjor. Foto: Hanne Andersen/Kavlifondet

KONTAKTPERSONER

Gerd Kvale, leder for Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP), telefon: 916 38 681
gerd.kvale@helse-bergen.no

Bjarne Hansen, nestleder for Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP), telefon: 920 90 765
bjarne.kristian.aaslie.hansen@helse-bergen.no

Sveinung Hole, daglig leder i Trond Mohn stiftelse, telefon: 47 900 111

Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet, telefon: 908 94 567

Les mer om Kavlifondets deltakelse i samarbeidet og besøk senterets hjemmesider hos Helse Bergen. 

Daglig leder i Bergens forskningsstiftelse, Sveinung Hole (t.v.), og daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen (t.h.), kan gratulere professor Gerd Kvale og førsteamanuensis Bjarne Hansen med åpningen av forskningssenteret Bergen Center for Brain Plasticity. (Foto: Paul S. Amundsen).

Fra venstre Gerd Hansen og Inger Elise Iversen sammen med professor Thröstur Björgvinsson fra MacLean Hospital og Harvard Medical School, hvor behandlingen nå spres internasjonalt, og det islandske fagteamet som har ansvar for behandlingen på Island. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet