3. mai 2018

Flertall blir kvitt angst- og tvangslidelsen med behandling fra Bergen

Et flertall av de som behandles med The Bergen 4-Day Treatment blir kvitt sin angst- og tvangslidelse. Arbeidet med å gjøre behandlingen tilgjengelig over hele Norge er godt i rute.

– I løpet av våren vil vi ha gjennomført behandlingsgrupper for barn og unge med angst- og tvangslidelse (Obsessive Compulsive Disorder/OCD) i alle helseregionene i Norge, forteller professor og psykologspesialist Gerd Kvale, som har utviklet behandlingen sammen med førsteamanuensis og psykologspesialist Bjarne Hansen

Priser og internasjonal interesse

De to har mottatt pris for nyvinning av Psykologiforbundet og har publisert artikler i flere internasjonale tidsskrift om behandlingen kalt The Bergen 4-Day Treatment, som kan vise til svært gode resultater.

Mer enn 75 prosent oppnår klinisk betydningsfulle og relevante endringer, mens nesten 70 prosent blir friske.

Behandlingen, som gjør at man kan bli frisk fra angst og tvangslidelse på fire dager, går ut på at pasientene øver seg på å utsette seg for det de er redde for, uten å prøve å dempe angsten underveis.

– Dette skjer i fire intensive dager, med veiledning og trening på å gjøre øvelsene med god teknikk, forklarer Hansen.

Lenge var den et tilbud som kun fantes for barn og unge i Bergen, men interessen for behandlingen har vært stor i hele landet, både blant pasienter, pårørende og behandlere.

– Interessen er også stor i land som Island, Sverige og USA, forteller Kvale.

Se forskerne fortelle om 4-dagersbehandlingen i video her

Gode tilbakemeldinger

OCD-teamet ved Sykehuset Innlandet som holder til på Gjøvik, er blant de som har vært gjennom opplæringen, og gjennomførte nylig sin første 4-dagersgruppe etter sertifiseringen. Leder for teamet, Rita Myhre, forteller om svært gode tilbakemeldinger fra både pasienter, pårørende og personalet ved teamet.

– Dette har rett og slett vært fantastisk! Gjennom 4-dagersmetoden kan vi behandle flere pasienter og vi kan sikre at kvaliteten er topp. Det er kjekt å se så stor forandring for pasientene på så kort tid. Dette vil vi rett og slett gjøre mye mer av, sier Rita Myhre.

– Det er unikt å være med på noe som er så godt kvalitetssikret i absolutt alle ledd, og at jeg verken har hørt om eller vært med på liknende. Dette er forskningsbasert «cut to the core»-behandling som gir gode og effektive resultater, hvor man faktisk lykkes i å implementere nasjonalt og internasjonalt uten å «vanne ut» eller at det går på bekostning av kvalitet. Genialt, sier Rita Myhre.

Skal ut til hele Norge

Med støtte fra Kavlifondet blir 4-dagersbehandlingen nå spredd til klinikker over hele Norge.

– Det gis grundig opplæring. Teamene som sertifiseres i den nye metoden følges også etter opplæringen, for å sikre at behandlingen holder samme høye kvalitet uavhengig av hvor den gis, sier psykologspesialist Solvei Harila Skjold, som er ansatt i prosjektet for å koordinere opplæring og veilede de nye teamene.

– Prosjektet gjør at det ikke bare er barna med OCD på BUP Øyane som kan få et bedre liv gjennom behandlingen. Vi kan nå se det samme skje i mye større skala over hele landet. Etter hvert vil tilbudet utvides slik at det også omfatter barn og unge som er rammet av andre  angstlidelser» sier Skjold.

Psykologspesialist Solvei Harila Skjold fra Haukeland Sykehus sammen med et behandlerteam i Molde nylig. Bak fra v.: Anne Helene Bugge, Håvard Berg Opstad, Mathea Harvold, Johan Myklebust Ådland.

Resultater i verdensklasse

Barn og unge som er rammet av tvangslidelse har i Bergen hatt tilgang til metoden siden den ble utviklet.

Ingeborg Moldstad er leder ved BUP Øyane, hvor OCD-teamet i Helse Bergen holder til. I følge Moldestad har metoden for det første bidratt til imponerende resultater.

– Vi har i dag resultater i verdensklasse der de fleste som kommer til oss blir kvitt lidelsen. Ingen ting betyr mer for oss enn at barn og unge som er rammet av alvorlig psykisk lidelse kan blir frisk og gjennomføre skole, være med venner eller familien sin, uten at dette i noen grad er påvirket eller styrt av angst og tvang, sier Ingeborg Moldstad.

– Vi opplever også at metoden bidrar til å sikre rammer og forutsigbarhet for klinikken og for behandlere. Det er gode systemer for opplæring og kvalitetssikring. Både behandlere og de som jobber administrativt hos oss synes dette er topp.

Foto øverst: Paul Sigve Amundsen

Les mer om behandlingen på OCD-teamet i Helse Bergens hjemmeside her.

Les mer om 4-dagersbehandlingen og Kavlifondets støtte til OCD her.