4-dagers behandlingen (Bergen 4-Day Treatment) for angst- og tvangslidelser (OCD)

4-dagersbehandlingen/Bergen 4-Day Treatment (B4DT) mot angst- og tvangslidelser (OCD) ble utviklet av psykologspesialistene Gerd Kvale og Bjarne Hansen ved Universitet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus.

 

 

Resultatene fra B4DT er godt dokumentert. Flere studier har vist at rundt 90 prosent av pasientene har klar bedring etter fire dager, mens 70 prosent av pasientene er friske av sine tvangslidelser og lever et normalt liv fire år etter gjennomført behandling.

Kavlifondet har tidligere finansiert opplæring av helseteam over hele Norge for at alle barn og unge i Norge skal ha tilgang til denne dokumentert effektive og kostnadseffektive behandlingen.

Med overskuddet fra Kavli finansierer Kavlifondet arbeidet som nå pågår med full kraft igjen etter utsettelser som følge av pandemien.

Mer om dette prosjektet

  • Lar angsten slippe taket

    21. mars 2017

    Er det virkelig mulig å bli kvitt en angstlidelse på bare fire dager? Ja, hevder psykologene Gerd Kvale og Bjarne Hansen ved Helse Bergen. Med Kavlifondets støtte skal deres oppsiktsvekkende metode spres til behandlingssentre over hele Norge og Sverige.