21. mars 2017

Lar angsten slippe taket

Er det virkelig mulig å bli kvitt en angstlidelse på bare fire dager? Ja, hevder psykologene Gerd Kvale og Bjarne Hansen ved Helse Bergen. Med Kavlifondets støtte skal deres oppsiktsvekkende metode spres til behandlingssentre over hele Norge og Sverige.

Tekst: OCD-teamet/Teresa Grøtan
Foto: OCD-teamet

Alvorlig angst kan med rette kalles de unges lidelse. Over halvparten av de som i løpet av livet rammes, utvikler problemene i løpet av barne- eller ungdomsårene. Konsekvensene er som oftest store og alvorlig angst er en av de vanligste årsakene til at unge faller ut av utdanning eller arbeidsliv, og blir uføretrygdet.

Psykologene Gerd Kvale og Bjarne Hansen har utviklet et behandlingsformat der pasienter i løpet av bare fire dager blir fri fra angst eller tvangslidelse (Obsessive Compulsive Disorder, OCD). Nylig gikk Kavlifondet inn med 4,2 millioner kroner for å gjøre 4-dagers formatet tilgjengelig for barn og unge både nasjonalt og internasjonalt.

Få hjelp når det røyner

– Hvordan er det mulig å behandle noen på bare fire dager?   

– Selv om det mest typiske er at pasienter kommer 45 minutter én gang i uken for å snakke med psykologen, er det ikke noe som tilsier at dette er den optimale måten å gi behandling. Dagens behandlingsmetoder strekker seg vanligvis over flere måneder og en betydelig del av pasientene klarer ikke å fullføre eller opplever begrenset nytte av slik behandlingen.

Har du en angstlidelse, har du blitt låst eller fanget i en uhensiktsmessig måte å håndtere vonde og vanskelige følelser, og når du skal bryte et slikt mønster, er det helt sentralt å få konkret hjelp i de situasjonene der det røyner på – når det røyner på som mest.  Det er avgjørende både med rett teknikk og mengdetrening. I 4-dagers formatet er de to midterste dagene avsatt til treningsøkter, og i stedet for å miste motet når en skal gå løs på disse prosjektene alene, som folk ofte gjør, jobber vi tett innpå pasienten sånn at de raskt kan få gode erfaringer med den nye måten å møte de vonde følelsene, forklarer Gerd Kvale.

Gjøres tilgjengelig

– Hvordan skal dere benytte midlene fra Kavlifondet?

– Vi skal bruke dem til opplæring av OCD-team i andre helseforetak og i Sverige. For å kunne få til dette, er det nødvendig med fagfolk som kan lede grupper og legge til rette for læring etter «mester svenn» modellen og til infrastruktur. I neste omgang skal de samme teamene lære seg 4-dagers formatet for andre angstlidelser. Allerede siden oppstart har vi gjort avtaler med OCD-teamet i Tromsø, Lund og i Stavanger.

– Hva er annerledes i behandlingen av barn og unge sammenlignet med voksne, som dere hittil har behandlet med denne metoden?

– For barn og ungdom involveres foreldre og pårørende i stor utstrekning, og ofte er det ikke mer enn 2-3 barn eller unge som er sammen i en gruppe. Ut over dette er prinsippene de samme, men selvsagt tilpasset aldersnivå.

Samfunnet spares for store summer

– Hva har midlene fra Kavlifondet betydd for OCD-teamet og dette prosjektet?

– Det som har stått øverst på ønskelisten vår har vært å kunne tilby 4-dagers behandling til barn og unge. Dette har det rett og slett ikke vært mulig å gjøre, fordi det ikke er lagt til rette for denne typen opplæring og kunnskapsoverføring på tvers av helseforetak og land. Det er svimlende summer som er spart for hvert eneste barn og ungdom som kommer ut av dette – for ikke å snakke om lidelsene for den enkelte. Midlene fra Kavlifondet kommer til å gi livet og fremtiden tilbake til hardt rammede barn og unge. Det er rett og slett fantastisk, sier psykolog Gerd Kvale.

DETTE SKJER DE FIRE DAGENE

DAG 1: 3 timer med undervisning om angstlidelser og opplæring i behandlingsprinsippene. Går gjennom treningsoppgavene.

DAG 2: Cirka 8 timer pluss oppfølging pr. sms/ telefon om ettermiddag og kveld. Blanding av korte gruppesamlinger morgen, lunsj, ettermiddag og skreddersydde eksponeringsøvelser sammen med terapeut.

DAG 3: Cirka 7 timer pluss to timers treff sammen med pårørende. Samme som over pluss forelesning/ undervisning til pårørende.

DAG 4: Erfaringene oppsummeres, og alle lager et konkret øvings- og vedlikeholdsprogram for de neste tre ukene. En gang i uken sender de inn resultatet av de daglige øvelsene, og melder om endringer.

Les mer om OCD-teamet i Helse Bergen her.

Les artikkelen Concentrated exposure and response prevention for adolescents with obsessive-compulsive disorder: An effectiveness study av Eili Nygard Riise. Solvei Harila, som vil bli ansett i prosjektet, er medforfatter.