4. juli 2023

Behandlet angst og tvangslidelser (OCD) i fire land

– Vi har fått gjort mye mer enn vi planla før pandemien stoppet alt, sier psykologispesialist Bjarne Hansen. I 2022 sørget han og det norske teamet for at nye helseteam i både Singapore, Tyskland, Sverige og Finland fikk opplæring i 4-dagersbehandlingen for angst- og tvangslidelser (OCD).

Mars, 2020: Alt var klappet og klart. Flybilletter, hotell og et tettpakket program for hele uken var på plass. Bjarne Hansen og Gerd Kvale, de to psykologspesialistene som utviklet 4-dagersbehandlingen for angst- og tvangslidelser (OCD), gledet seg til å dra til Singapore.

De hadde allerede vært der på et innledende besøk, og blitt introdusert for noen av landets fremste helsearbeidere innen psykisk helse. Nå skulle selve arbeidet starte. Sammen med kollega og psykologspesialist Krister Hagen skulle de gi de singaporianske helseteamene opplæring i behandlingen, og behandle de aller første pasientene.

Så kom beskjeden

Beskjeden fra sykehuset i Singapore kom dagen før avreise: Farenivået var oppjustert til oransje, og de ansatte fikk ikke lov til å være mer enn to personer på hvert møte. Årsaken het covid-19.

– Alt stoppet opp med pandemien, sier Bjarne Hansen.

Siden 2017 har Kavlifondet finansiert arbeidet med å gjøre behandlingen, som offisielt heter The Bergen 4-Day Treatment (B4DT), tilgjengelig for så mange som mulig.

– Kavlifondet arbeider hele tiden for at midlene vi tildeler skal gjøre mest mulig nytte for seg. B4DT bidrar både til positive endringer i enkeltmenneskers liv, og til besparelser for samfunnet. Det er med stor glede at vi bidrar til dette arbeidet, som en del av vår satsing for å styrke barn og unges psykiske helse, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Ved at opplæringen av helseteamene også innebærer behandling av pasienter, opplever vi at midlene fra Kavlifondet får svært høy nytteverdi. Det er helt etter boken for vårt tildelingsarbeid, sier Iversen.

Glimrende bortebaneresultater

Etter to år med pandemi åpnet verden opp igjen i 2022, og Bjarne Hansen og kollegaene hans kunne endelig re-starte opplæringsarbeidet. I løpet av året har de lært opp helseteam i både Sverige, Finland og Tyskland, i tillegg til Singapore.

– For en reise det har vært. Vi har tilpasset opplæringen de ulike landenes helsesystemer, språk og kultur, forteller Hansen.

Overraskende nok har forskjellene mellom Norge og Finland opplevdes større enn mellom Norge og Singapore.

– Det hadde nok ikke mange, inkludert meg, forventet, sier han, og beskriver det som helt fantastisk å få jobbe med så mange forskjellige kollegaer på deres hjemmebane. Overalt har det norske teamet møtt velvilje og entusiasme, og oppnådd gode resultater både med opplæring og behandling av pasienter.

– Vi har møtt så mange dyktige kollegaer. Fremoverlente, flinke folk som er åpne for noe nytt og lar seg utfordre, sier han.

Raskere spredning og store steg

– Opplæringen vi gir skal nå også sette dem i stand til å lære opp nye team på egen hånd. Det er en god endring som øker bærekraften i arbeidet vårt. Spredningen går raskere, og det er mer kostnadseffektivt, sier Hansen.

Neste store steg blir å starte opplæringsarbeid i lavinntektsland og mellominntektsland.

– Vi vurderer flere land både i Sør-Amerika og Asia. Det tror jeg blir kjempebra og veldig spennende, røper han entusiastisk.

Ble psykolog etter møter med pasienter

Det var ingen selvfølge at han ble psykolog. Etter grunnfag statsvitenskap og idehistorie, fikk Bjarne Hansen en veldig god karakter halvveis på psykologi grunnfag ved universitetet i Oslo.

Da fikk han tilbud om plass på profesjonsstudiet ved NTNU i Trondheim.

– Det var veldig få plasser. Jeg tenkte vel mest at da kan jeg bare ikke si nei, sier han i dag.

Allikevel var han lenge usikker på om det var psykolog han ville bli. Så begynte han å jobbe med pasienter.

– Her fikk jeg jobbe tett med andre mennesker mot et felles mål. Det var veldig kjekt å sette mål og lage en god plan, og så skape endringen sammen med pasienten. Jeg opplevde fra starten av at dette var et område hvor jeg kunne gjøre en forskjell og at det passet meg veldig godt, forteller han.

Jorden rundt med Kavli-støtte

Lite ante den unge sørlendingen at yrkesvalget en dag skulle føre ham halve jorden rundt med en behandling mot tvangslidelser. Ei heller at reisen skulle finansieres med verdier skapt ved Kavlis smøreostfabrikk i Bergen, byen som senere skulle bli hans arbeidssted.

– Kavlis grunnlegger, Olav Kavli, var en eventyrer og pionér som reiste til 60 land med ost i kofferten. Slik sikret han Kavlikonsernet stor suksess i både innog utland, påpeker Inger Elise Iversen.

– Det er fantastisk å tenke på at innovatøren Olav Kavlis reiser verden rundt med ostekofferten for 100 år siden i dag er er med på å muliggjøre at Bjarne Hansen og hans team kan reise jorden rundt med en innovativ behandling mot tvangslidelser «i bagasjen».

Les mer: Du kan lese dette intervjuet og flere saker fra prosjektene vi støtter i Kavlifondets årsrapport for 2022!

Stemningsrapport fra arbeidsopphold i USA og Ecuador juni/juli 2023

OPPLÆRING I FINLAND: Bjarne Hansen (t. v.) og psykologspesialist Kristen Hagen fra Bergen Center for Brain Plasticity sammen med det første finske teamet som får opplæring i 4-dagersbehandlingen i Helsinki, mars 2022. Foto: Privat

Blir aldri lei av pasienter

Med seg på reisene har Hansen også et genuint ønske om å jobbe sammen med både gode kollegaer og pasienter for å skape positiv endring.

At opplæringen av nye helseteam innebærer deltakelse i behandling av pasienter, passer ham utmerket.

– Jeg blir aldri lei av å møte pasienter, erklærer han.

Motivasjon får han automatisk av å se kontrasten mellom alle kvalitetene i de menneskene han møter som OCDpasienter, og det som tvangslidelsen gjør med livet og funksjonsnivået deres.

Tar tilbake livet sitt

– Det er så meningsløst. Mangler du en fot, så kan du ikke løpe. Da er det noen premisser som vi ikke kan gjøre noe med. Men med OCD kan de aller fleste lære seg enkle teknikker som virker i løpet av noen dager, dermed kan de ta livet sitt helt tilbake. De må bare få behandlingen.

Han brenner for å formidle at det fins håp og muligheter for endring, selv for de som er hardest rammet og som er låst i et mønster av angst, depresjon eller annen psykisk lidelse.

– For noen ligger det til rette for små eller store skritt i en god retning, for mange er det også innenfor rekkevidde å bli helt frisk, fastslår han.


NORDISK KONFERANSE: Bjarne Hansen holdt innlegg om samarbeidet om B4DT med islandske helsepersonell på Nordic Summit on Mental Health i Reykjavik i mars 2023. Foto: Kristen Hagen

Dette er Bergen 4-Day Treatment (B4DT)

• Bergen 4 Day Treatment (B4DT), også kalt 4-dagersbehandlingen for angst- og tvangslidelser (OCD), ble utviklet av Bjarne Hansen og Gerd Kvale, begge professorer og psykologspesialister ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus.

• B4DT er basert på kognitiv atferdsterapi, og består av fire dager med individuelt tilpasset, intensiv eksponeringsterapi i grupper, med én terapeut per pasient.

• Pasientene kan ha jevnlig kontakt med terapeuten i perioden etter behandlingen.

• Flere studier har vist at rundt 90 prosent av pasientene har klar bedring etter fire dager, mens 70 prosent av pasientene er friske av sine tvangslidelser og lever et normalt liv fire år etter gjennomført behandling.

Les mer: The Bergen 4-day treatment for OCD: four years follow-up of concentrated ERP in a clinical mental health setting

• De samme resultatene har blitt ytterligere bekreftet i en randomisert kontrollstudie (Launes et al., 2019b).

• Hansen og Kvale har også utviklet effektive opplæringsmoduler for å spre behandlingen raskt og kostnadseffektivt på tvers av landegrenser.

• Helsemyndigheter og institusjoner fra hele verden etterspør behandlingen.

• Kvale og Hansen ble i 2018 kåret til to av verdens 50 viktigste personer innen helse av Times Magazine for sitt arbeid med B4DT.

35 millioner til internasjonal spredning

• I 2018 tildelte Kavlifondet 35 millioner kroner til internasjonal spredning av B4DT.

• Arbeidet skal gå over flere år, og ledes i dag av Bjarne Hansen med base ved hjerneforskningssenteret Bergen Center for Brain Plasticity ved Haukeland Universitetssjukehus.

• Senteret ble opprettet som et samarbeid mellom Trond Mohn stiftelse, Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssjukehus og Kavlifondet.

• Trond Mohn stiftelse finansierer videreutvikling av B4DT for å tilpasse behandlingen til pasienter som per i dag ikke blir hjulpet av den.

• Kavlifondet har tidligere finansiert spredning av B4DT i områder hvor den manglet i Norge, som en del av stiftelsens satsing for psykisk helse hos barn og unge.

• Bjarne Hansen og hans team gir opplæring til helseteamene, og veileder dem deretter i behandling av pasienter. På den måten blir opplæringen kombinert med faktiske tiltak, samt mulighet for å samle inn data til forskning.

• Dataene blir brukt som forskningsgrunnlag for å få mer kunnskap om hvordan behandlingen fungerer, hvem den ikke fungerer for, og årsaker til dette.

• Slik blir selve spredningsarbeidet også en del av arbeidet med å utvikle nye varianter av behandlingen for å hjelpe de som ikke får tilstrekkelig hjelp av 4-dagersbehandlingen.

• Det internasjonale spredningsarbeidet er det største enkeltstående forskningsprosjektet Kavlifondet har støttet noensinne.

OCD – de unges sykdom

• OCD står for Obsessive Compulsive Disorder.

• Det finns ingen sikre tall, men det anslås at 1-3 prosent av befolkningen i Norge (100 000–150 000 mennesker) er rammet av OCD.

• Et flertall får de første symptomene i ung alder.

• Typiske tvangstanker er frykt for sykdommer, og for at man har glemt noe viktig (som f. eks. å skru av komfyren), og at dette kan forårsake noe skummelt og farlig.

• For å dempe angst og ubehag ogikke inntreffer, utføres tvangshandlinger som for eksempel overdreven vasking av hender, overdreven sjekking av dører, vinduer og elektriske apparater, overdreven orden, behov for å skape symmetri eller gjentakelse med mentale ritualer som å telle til bestemte tall.

• Årsakene til OCD er sammensatte og både genetiske og miljømessige årsaker kan bidra.

• OCD kan være svært inngripende i pasientenes liv, og er blant de vanligste årsakene til at unge faller ut av utdanning eller arbeidsliv og blir uføretrygdet.

Kilde: Helse Norge og Norsk OCD- og Angstforening (Ananke.no)