4. juli 2023

Fortsetter å spre 4-dagersbehandlingen for angst og tvangslidelser (OCD) globalt: Sør-Amerika neste!

Psykologspesialist Bjarne Hansen og hans team fortsetter arbeidet med å gjøre 4-dagersbehandlingen (Bergen 4-Day Treatment/B4DT) for angst og tvangslidelser tilgjengelig globalt. Nylig hjemkommet fra USA og Ecuador er han mer optimist på vegne av OCD-pasienter verden over enn noen gang. Les hans ferske oppsummering fra reisen og arbeidet som Kavlifondet finansierer.

Tekst: Bjarne Hansen, psykologpspesialist

Etter fantastiske dager i Sør- og Nord-Amerika: Er det mulig å gjøre 4-dagers behandling tilgjengelig globalt? Yes! Etter de siste 12 dagene er jeg (enda mer) overbevist!

I Norge er det nå mer enn 50 klinikker som tilbyr 4-dagers behandling og den gis også i Tyskland, Sverige, Finland, Singapore, Island og USA.

Sammen med co-director Kristen Hagen (BCBP og HMR) og professor Thröstur Björgvinsson (McLean/Harvard), så er vi på full fart ut av covid-tåken!

Les mer: Behandlet angst og tvangslidelser i fire land i 2022

Arbeidet i USA skal tas til nye høyder og det ligger godt til rette for å utvide ytterligere i Europa, USA og Asia.

Samtidig ligger det også godt til rette for å starte opplæring og legge til rette for betydelig innsats i Sør-Amerika og Afrika. Ser frem til å jobbe videre for å lande dette og opplever at denne reisen har tatt oss mange steg i riktig retning.

Støtten fra Kavlifondet har gjort dette mulig og vi ser hvilken forskjell det kan gjøre i stadig flere land! Håper mange går inn og leser mer om Kavlifondet og alt det gode arbeidet de gjør!

At nye klinikker i nye land får opplæring er supert, men noe av det viktigste er å sikre at vi samarbeider med klinikker og institusjoner som i neste omgang er klar for å ta en betydelig del av arbeidet
med opplæring i deres nærområde. Gjennom dette får vi en bærekraftig modell der vår innsats kan ganges opp mange, mange ganger.

CO-LEDER: Psykologspesialist og førsteamanuensis Kristen Hagen er leder for forskningsgruppen for angst og tvangslidelse (OCD) i Helse Møre og Romsdal, og co-leder for det internasjonale arbeidet med spredning av 4-dagersbehandlingen, som ledes av Bjarne Hansen fra Bergen Center for Brain Plasticity. Her på OCD-klinikken i Los Angeles. Foto: Privat

Vi har også sett en veldig gledelig effekt: Det ser ut til å være en internasjonal dreining i feltet, der stadig flere velger å gi kort-, konsentrert- og kvalitetssikret behandling for angst og tvang (OCD). Når vi får tilbakemelding om at vi har vært en bidragsyter til dette, så varmer det langt inne i hjerteroten!

Så hvilke mål har vi satt oss?

1. Spredning: Global tilstedeværelse (alle kontinenter) der vi har en bærekraftig modell som sikrer videre spredning fra sentrale sentra til et stort nettverk av nasjonale og lokale klinikker. I løpet av de neste 2 årene tror jeg at antall klinikker som tilbyr 4-dagers behandling har oversteget 100. Dette er ikke et endelig mål, men det vi på Sørlandsk kaller «en rimelig god start».

2. Tematisk utvidelse: Når klinikker tar i bruk metoden for tvang (OCD), ser vi at det skal lite til for at det kan utvide til flere områder og lidelser. Vi kommer til å legge til rette og bidra til dette slik at en vesentlig andel av klinikkene i praksis kan gange opp innsatsen ved å omfatte en betydelig større målgruppe. Dette krever lite, men gir mye for mange!

3. Fagutvikling: Vi har ikke vært på latsiden når det kommer til fagutvikling og evaluering. I høst kommer vi til å presentere og publisere resultater av dette arbeidet (om du leser dette, så håper jeg du blir litt nysgjerrig og spent, for her kommer det mer.

Hver person som får hjelp og er verdt innsatsen, så i takt med at antallet stiger, så er det bare å klype seg i armen, glede seg i noen øyeblikk og jobbe på videre!

Skulle gjerne nevnt alle som har bidratt til dette, men da blir listen for lang! Kommer likevel ikke utenom Kristen Hagen som har vært med hele veien og nå steppet opp som co-director ved BCBP og Trine Myklebust, som i dag leder klinikken i Bergen og i praksis kjenner til alt og styrer det meste.

For min del har jeg har vært heldig og fått enestående hjelp fra flinke veiledere, kolleger, arbeidsgivere Helse Bergen og UiB, og Norsk OCD- og angstforening Ananke. Samarbeidet med Trond Mohn Stiftelse (TMS) og ikke minst Kavlifondet har også åpnet helt nye dører og muligheter for å hjelpe mennesker i stadig flere land.

Akkurat nå føles det litt som å være i en internasjonal boble og uten å plage de som måtte lese dette for mye, så har det vært litt for lenge å være borte fra familien. Savner jentene og Anneli, som nok en gang har holdt fortet, når jeg har vært ute på tokt.

GODE KOLLEGAER: Professor i Thröstur Björgvinsson (til høyre) leder OCD-klinikken i Los Angeles og samarbeider med OCD-klinikken i Houston om å gi opplæring i 4-dagersbehandlingen i USA. Til daglig er han professor ved Harvard Medical School og MacLean Hospital (Harvards utdanningsinstitusjon innen psykatri) i Boston, Massachusetts. Tidligere ledet han også opplæring av helsepersonell i hjemlandet Island, et av de første landene hvor pasienter fikk tilgang til behandlingen etter Norge. Foto: Privat

FAKTA

Dette er Bergen 4-Day Treatment (B4DT)

• Bergen 4 Day Treatment (B4DT), også kalt 4-dagersbehandlingen for angst- og tvangslidelser (OCD), ble utviklet av Bjarne Hansen og Gerd Kvale, begge professorer og psykologspesialister ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus.

• B4DT er basert på kognitiv atferdsterapi, og består av fire dager med individuelt tilpasset, intensiv eksponeringsterapi i grupper, med én terapeut per pasient.

• Pasientene kan ha jevnlig kontakt med terapeuten i perioden etter behandlingen.

• Flere studier har vist at rundt 90 prosent av pasientene har klar bedring etter fire dager, mens 70 prosent av pasientene er friske av sine tvangslidelser og lever et normalt liv fire år etter gjennomført behandling.

• De samme resultatene har blitt ytterligere bekreftet i en randomisert kontrollstudie (Launes et al., 2019b).

• Hansen og Kvale har også utviklet effektive opplæringsmoduler for å spre behandlingen raskt og kostnadseffektivt på tvers av landegrenser.

• Helsemyndigheter og institusjoner fra hele verden etterspør behandlingen.

• Kvale og Hansen ble i 2018 kåret til to av verdens 50 viktigste personer innen helse av Times Magazine for sitt arbeid med B4DT.

35 millioner til internasjonal spredning

• I 2018 tildelte Kavlifondet 35 millioner kroner til internasjonal spredning av B4DT.

• Arbeidet skal gå over flere år, og ledes i dag av Bjarne Hansen med base ved hjerneforskningssenteret Bergen Center for Brain Plasticity ved Haukeland Universitetssjukehus.

• Senteret ble opprettet som et samarbeid mellom Trond Mohn stiftelse, Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssjukehus og Kavlifondet.

• Trond Mohn stiftelse finansierer videreutvikling av B4DT for å tilpasse behandlingen til pasienter som per i dag ikke blir hjulpet av den.

• Kavlifondet har tidligere finansiert spredning av B4DT i områder hvor den manglet i Norge, som en del av stiftelsens satsing for psykisk helse hos barn og unge.

• Bjarne Hansen og hans team gir opplæring til helseteamene, og veileder dem deretter i behandling av pasienter. På den måten blir opplæringen kombinert med faktiske tiltak, samt mulighet for å samle inn data til forskning.

• Dataene blir brukt som forskningsgrunnlag for å få mer kunnskap om hvordan behandlingen fungerer, hvem den ikke fungerer for, og årsaker til dette.

• Slik blir selve spredningsarbeidet også en del av arbeidet med å utvikle nye varianter av behandlingen for å hjelpe de som ikke får tilstrekkelig hjelp av 4-dagersbehandlingen.

• Det internasjonale spredningsarbeidet er det største enkeltstående forskningsprosjektet Kavlifondet har støttet noensinne.

Les mer: Alle artikler om Bergen 4-Day Treatment