4. februar 2020

Sprer 4-dagersbehandlingen mot angst og tvang over hele verden

Med støtte fra Kavlifondet er Gerd Kvale og Bjarne Hansen er i full gang med å gjøre The Bergen 4-Day Treatment mot angst- og tvangslidelser tilgjengelig internasjonalt. Nå står Singapore for tur.

Tekst: Hanne Eide Andersen

– Det er en svært spennende, men også krevende periode, sier Gerd Kvale.

Sammen med kollega Bjarne Hansen arbeider hun nå for fullt med å gjøre The Bergen 4-day Treatment (B4DT) tilgjengelig i en rekke land. Nylig var de i Oslo på lanseringen av Kavlifondets nye podkast, Tech, håp & kjærlighet, hvor de er hovedgjester i andre episode.

Les mer og lytt til podkastepisoden her: Kurere angst og tvangslidelser på fire dager? 

Milepæl med nytt forskningssenter

Det har vært travle tider for de to psykologispesialistene fra Haukeland Universitetssykehus etter at den internasjonale interessen for intensivbehandlingen eksploderte høsten 2018.

En viktig milepæl var åpningen av Bergen Center for Brain Plasticity i september i fjor.

– Det satte full fart på alle fronter. Vi er i gang med datainnsamling i Norge, og den internasjonale spredningen drives parallelt med at vi legger detaljerte planer for utvidelse. Vi skal i gang med rekruttering av studenter til OCD-klinikken i Bergen, og har også planer om å utlyse doktorgradsstipend i nær fremtid, sier Kvale.

Kavlifondets bidrag til det nye hjerneforskningssenteret finansierer den internasjonale spredningen av behandlingen med 35 millioner kroner. Arbeidet er i full gang i både USA, Sverige og Island.

Les mer: 35 millioner til å spre behandling mot angst og tvang internasjonalt

Unikt spleiselag gir nytt hjerneforskningssenter i Bergen

30 pasienter i Houston har fått hjelp

Hovedsenteret for opplæring og spredning i USA er planlagt å være Houston OCD-senter i samarbeid med McLean Hospital/Harvard Medical School. Houston er også påtenkt som internasjonal opplæringsenhet for behandlere som behersker enten engelsk eller spansk. Opplæring av senteret startet i fjor vår.

Fra august har de hatt pasienter på egen hånd, men med oppfølging fra Bjarne Hansen, som senest i desember var i Houston og arbeidet med teamene der.

– Det er fantastisk å være med på. Vi arbeider med fagpersoner som i utgangspunktet er veldig, veldig dyktige. Klinikken holder et svært høyt nivå på faglig kvalitet og kompetanse, men er også opptatt av å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, forteller Hansen.

Totalt har teamet i Houston hatt tolv pasientgrupper. 48 pasienter har fått hjelp for sin tvangslidelse.

Sverige og Island

Karolinska Sjukhuset, Norra enheten i Stockholm er et av de fremste fagmiljøene for OCD i Sverige.

Et team med fagpersonell fikk første del av opplæringen i Bergen sist høst med psykologspesialist Tore Børtveit fra Klinikk for 4-dagers behandling ved Haukeland Universitetssykehus som veileder.

– Så langt har de hatt fem grupper med pasienter på egen institusjon, med assistanse fra Bergen på de tre første, og tett veiledning på de resterende. Til nå er det sertifisert seks terapeuter og tre gruppeledere i Stockholm. Resultatene så langt er på høyde med de norske, sier Kvale.
Og ikke minst er både terapeuter og ledelse svært begeistret: De kan ikke tenke seg å gå tilbake til slik de gjorde tidligere!

Kvíðameðferðarstöðin (KMS), Reykjavik, Island har sertifisert et team for behandling av voksne som i hovedtrekk er selvgående nå. Opplæring av team for behandling av barn er godt i gang.

– De er også godt i gang med barnegrupper. Psykologspesialist Inger Lill Laukvik som er leder for OCD-teamet ved Solvang DPS, Sørlandet Sykehus, er veileder, forteller Kvale.

(Saken fortsetter under bildene) Panelsamtale på lanseringsfrokost for Tech, håp & kjærlighet med samfunnsdebattant Ingeborg Senneset og psykolog og rådgiver i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg. Foto: Anne Elisabeth Næss

Åpning av det nye forskningssenteret i Bergen i desember 2018. Foto: Kavlifondet

Singapore står for tur

– Singapore, representert med det største sykehuset for psykiske lidelser, tok kontakt med oss i fjor for å få muligheter til opplæring. De har behov for å styrke behandlingstilbudet til pasienter med tvangslidelser, og tok rett og slett kontakt med det fagmiljøet som etter deres oppfatning kunne vise til best behandlingsresultater- og da ble det oss.

– Singapore er interessant av mange årsaker: De har et offentlig helsevesen og en befolkning der alle snakker engelsk og ca. 70% mandarin, noe som gjør at de kan bli en inngangsport til Kina. To av terapeutene derfra fikk være med i gruppe i Houston i sommer, og ble svært begeistret.

– Det er både spennende og også krevende å lære opp nye team og det er avgjørende at vi gjør det på en slik måte at det blir bærekraftig, sier Kvale.

Det er Tore Børtveit som skal lede opplæringen, og han har satt sammen et team med svært dyktige 4-dagers terapeuter fra Reykjavik, Island, Houston, Molde, St.Olavs Hospital og Sørlandet Sykehus. To av de som skal bidra kan også en hel del mandarin.

– Det aller viktigste er å sikre at spredningen skjer med kvaliteten intakt, og ved å samle 4-dagers eksperter fra ulike sentre sikrer vi både en læring på tvers, og at de som er med også får erfaring med opplæring, sier Kvale

Denne uken setter Kvale og Børtveit seg på flyet til Singapore for å ha møter med team og ledelse, og la de første 10 terapeutene få være med på introduksjonskurset.

15 land

Totalt har 15 land og 11 klinikker/terapeuter i ulike deler av USA søkt om å få opplæring. På listen står klinikker i blant annet Singapore, Spania, Brasil, Finland, Canada, Italia, Tyskland, Australia , Sør Afrika og Storbritannia.

– Med så mange som nå står i kø for å få opplæringen, sier det seg selv at dette er en oppgave som må fordeles på flere. Heldigvis har vi en rekke svært erfarne B4DT-sertifiserte terapeuter i Norge som både kan og som ønsker å være med på dette spennende arbeidet, avslutter Hansen.

Les mer: Intervju med Gerd Kvale i Scientific American

Ønsker du å få behandlingen? Kontakt OCD-klinikken ved Haukeland Universitetssykehus

Toppfoto: Kvale, Hansen og daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen på lanseringen av podkasten Tech, håp & kjærlighet i januar i år. Foto: Anne Elisabeth Næss

Islending og professor Thröstur Björgvinsson foran til høyre er direktør ved Houston OCD-senter. Her er han sammen med det islandske teamet som var med på åpningen av det nye forskningssenteret i Bergen i desember 2018. Foto: Kavlifondet