Aksjon Gjenvinning

Aksjon Gjenvinning er en gratis nasjonal skoleaksjon for elever i 5. – 7. klasse. Ved hjelp av læreplantilpassede undervisningsopplegg og spennende konkurranser som går ut på å resirkulere og gjenbruke emballasje av aluminium, lærer elevene hvordan mange små hverdagsbidrag kan utgjøre en stor forskjell for miljøet!

 

Siden Aksjon Gjenvinning ble arrangert for første gang i 2018 har over 100 000 elever deltatt i den lærerike og kreative gjenvinningskonkurransen. Skoleaksjonen foregår over tre uker hver høst, med temaer som resirkulering, kretsløp og gjenbruk på agendaen. Målet er at elevene lærer om miljøvern på en enkel og engasjerende måte, og med god støtte fra ambassadør Dag Otto Lauritzen får elevene blant annet erfare hvordan resirkulerte Kavli-tuber og annen metallemballasje kan bli til flunka nye sykkelrammer.

Under aksjonen i 2023 kildesorterte mer enn 18 500 elever til sammen 1600 kilo aluminiumsemballasje. Når emballasjen resirkuleres blir den til nye og nyttige ting, og innsatsen gir en CO2-besparelse tilsvarende det årlige utslippet fra seks bensinbiler.

Det er Hydro, Norsk Metallgjenvinning, Forskerfabrikken, Kavli og Kavlifondet som arrangerer Aksjon Gjenvinning. Kavlifondet har støttet gjennomføringen av aksjonen siden 2021, som en del av satsingen på prosjekter som fremmer gode løsninger for klima og miljø.

Les mer om Aksjon Gjenvinning her.

Mer om dette prosjektet