Guttas Campus

Med en to uker lang sommerleir og eget mentorprogram får gutter som sliter på skolen støtte til å komme etter i læring. Det overordnede målet: En plass i fellesskapet.

Kan gutter med store faglige utfordringer på kort tid få bedret sine forutsetninger og resultater? Kan de bli motiverte til å lære, glade for det, og ikke minst, gode til å lære i løpet av to uker i sommerferien? Ja, viser erfaringene fra Guttas Campus så langt.

I løpet av en tretten dager lang, intensiv læringscamp er målet at guttene skal få tilbake lysten til å lære. De skal bli i stand til å arbeide målrettet og systematisk for å ta igjen faglig etterslep i lesing, skriving og regning.

Etter læringscampen følges de opp av et eget mentorprogram gjennom 10. klasse, og halve 1.klasse på videregående skole, i den kritiske overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Mentorene skal ha månedlig kontakt med guttene, i nær allianse med gutt, foreldre, skole og Guttas Campus.

Kavlifondet har støttet Guttas Campus siden 2019 for at flere gutter skal få delta i programmet i Oslo og Vestland.

Mer om dette prosjektet