5. februar 2024

Oppstart for Campus UNG: Nå kan også jenter være med på læringscamp

Første kull har nå fullført Campus UNG, Guttas Campus nye intensive læringsprogram for både gutter og jenter på ungdomsskolen. Prosjektansvarlig Tone Gunn Solsvik og hennes team er dypt imponerte over elevene fra ulike ungdomsskoler på Askøy.

– De imponerer oss voksne, og vi har virkelig hatt det kjekt sammen med dem, sier Solsvik.

Campus UNG er et nytt, intensivt læringsprogram for ungdomsskoleelever, basert på Guttas Campus’ anerkjente læringsprogram for gutter som vil styrke seg faglig og sosialt før videregående skole.

Med overskuddet fra Kavlikonsernet, med Kavli og Q-Meieriene i Norge, støtter Kavlifondet gjennomføring av pilotprosjektet med 500 000 kroner i 2024.

Askøy først ut

Nå er historiens første «UNG-camp» vel gjennomført ved Hetlevik skole på Askøy utenfor Bergen, i samarbeid med Askøy kommune.

Campus UNG er basert på metodikken og læringsteoriene fra Guttas Campus, med fokus på lesing, skriving, regning og arbeid med syv karakterstyrker.

Men til forskjell fra Guttas Campus er Campus UNG for både gutter og jenter på ungdomsskoletrinnet. Deltakerne overnatter heller ikke på læringsstedet, men fraktes til og fra hver dag.

Se intervju med elever i dette innslaget fra NRK Vestland!

 

En gruppe med unge jenter sitter fullt fokusert rundt et bord og arbeider med regneoppgaver. De får støtte fra en av Campus UNG sine instruktører.
JENTER PÅ CAMPS: Engasjerte deltakere på Campus UNG. Foto: Guttas Campus.  
FREMMER LESELYST: På Guttas Campus læringscamp for gutter opplever stor leseglede for første gang. Det er også målet at flere skal oppleve på Campus UNG. Foto: Guttas Campus

11 gutter og 14 jenter fra ulike skoler i kommunen deltar hver dag fra klokken 08.30 til 18, mandag til fredag i tre uker.

– Dermed blir læringsoppleggene kortere og mer komprimerte, men målet er fortsatt det samme, med delt fokus på å styrke elevene faglig, å bygge gode fellesskap og arbeid med karakterstyrker som selvkontroll, viljestyrke og sosial kompetanse, forteller Mekki.

— Det har vært svært spennende å være med på utviklingen av Guttas Campus fra starten av. De kan vise til svært gode resultater fra gjennomførte læringscamper og mentorordningen i alle de tre landsdelene, og et klart flertall av guttene som har deltatt er fortsatt i skole og motiverte for å fortsette, sier daglig leder i Kavlifondet, Ingrid Paasche.

— Det er gledelig at Kavlifondet kan være med på å muliggjøre et prosjekt som vil gi enda flere elever som opplever skolehverdagen som utfordrende nye muligheter, fortsetter hun.

ENGASJERT: Daglig leder Omar Mekki i Guttas Campus brenner for å styrke unges forutsetninger for å mestre livet og fullføre videregående skole. I tillegg til nytt pilotprosjekt blir det nå også bok og film om Guttas Campus. – Vi er veldig glade for å få spredt metodikken, faglige prinsipper og filosofien bak Guttas Campus så bredt, sier Mekki. Foto: Trude Brun Wilhelmsen.

Sunne fellesmåltider, fysisk aktivitet og mobilfri undervisning er også en viktig del av læringscampen.

Staben som driver UNG-campen består av rutinerte Guttas Campus-instruktører og flere lærere og miljøarbeidere fra Askøy kommune.

Prosjektleder Tone Gunn Solsvik forteller om en svært vellykket oppstart på Askøy.

– Det har gått utrolig bra! Ungdommene har vist stort engasjement for egen utvikling, og de har jobbet ivrig med å styrke seg i lesing, skriving og regning. Selv om dagene på camp er lenger enn ordinære skoledager, så har de stått på helt frem til klokken seks på ettermiddagen, sier Solsvik.

Fra dagcamp til klasserommet

Hovedmålet er å støtte elevenes faglige og sosiale utvikling og styrke deres forutsetninger for å mestre livet og å fullføre videregående skole.

En annen intensjon med pilotprosjektet er å utvikle et program for implementering av Guttas Campus metodikk som kan benyttes i klasserommet på skolen.

— Etter hvert som de lokale ansatte i kommunen får innsikt i og erfaring med konseptet, trapper vi ned vår deltakelse. Tanken er at vi følger prosjektet i tre år, og deretter skal kommunen selv drive videre med egen bemanning, forklarer Omar Mekki.

Kavlifondet har støttet Guttas Campus sine læringscamper og mentorordningen siden 2018. Med gode resultater fra læringscampene i Oslo kommune i 2018 og 2019, ble Guttas Campus utvidet til flere kommuner i Vestland i 2020 og deretter Nord-Norge i 2022.

FAG OG KARAKTERSTYRKER: Som på læringscamptilbudet for bare gutter arbeider elevene på Campus UNG med syv karakterstyrker i tillegg til det faglige.  Foto: Guttas Campus
STOLT STAB: I tillegg til lærere og miljøarbeidere fra Askøy kommune består Campus UNG-staben av rutinerte instruktører fra Guttas Campus. Her er et fornøyd team samlet halvveis i de tre ukene med Askøyelevene. Foto: Guttas Campus

I første omgang deltar 25 elever fra Askøy kommune i Campus UNG, men allerede nå er det klart at pilotprosjektet er sikret spredning til flere ungdomsskoler i Bergen, gjennom støtte fra Grieg Foundation.

Kavlifondet har støttet etablering og utvikling av Guttas Campus siden 2019 med totalt 9,8 millioner kroner.

I tillegg til støtten til Campus UNG er stiftelsen også inne med støtte til gjennomføring av hovedprogrammet for gutter i Nord-Norge. Kavlifondets støtte er en del av stiftelsens satsing for barn og unges psykiske helse.

Les mer: Artikkel om Campus UNG i Askøyværingen 5. februar: «Ungdommene har testet ut en ny skolehverdag: – Skulle ønske vi fikk en slik mulighet igjen»

GODT SAMARBEID: Daglig leder i Guttas Campus, Omar Mekki, og daglig leder i Kavlifondet, Ingrid Paasche på lanseringsfesten for bok og filmen om Guttas Campus i januar. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

 

OPPSUMMERT

  • Guttas Campus er et intensivt læringsprogram for gutter ved inngang til. 9. klasse som ønsker å forbedre seg faglig i lesing, skriving og regning før videregående skole.
  • Tilbudet består av en tretten dagers intensiv læringscamp og tett oppfølging på mentorsenter i ett år.
  • Personlig og sosial utvikling er også en del av timeplanen på campen, der arbeid med syv karakterstyrker står i fokus.
  • Målet er å gi guttene en læringsboost som styrker dem før 10. klasse og videregående skole.
  • Campus UNG er et pilotprosjekt basert på samme metodikk og læringsteorier som Guttas Campus. Både jenter og gutter på ungdomsskoletrinnet er i målgruppen, og læringscampen foregår over tre uker på dagtid.
  • Askøy kommune deltar i pilotprosjektet med flere lærere og miljøarbeidere, i samarbeid med instruktører fra Guttas Campus. På sikt er målet at metodikken fra læringscampen kan overføres til bruk i klasserommet.
  • Kavlifondet støtter utrullingen av pilotprosjektet med 500 000 kroner.
  • Campus UNG er allerede sikret videre spredning til flere ungdomsskoler gjennom støtte fra Grieg Foundation.

Les mer: Guttas Campus hjemmeside