19. desember 2019

Kavlifondet presenterer Guttas Campus: Bli med på læringscamp!

Guttas Campus er et tilbud for gutter i 9. klasse som opplever skolen som utfordrende og som ønsker å forbedre seg markant både faglig, sosialt og personlig.

I denne filmen møter du Daniel (14) og Dagmawe (14), to gutter med ulike utfordringer og mål i livet, før, under og etter læringscampen.

Guttas Campus starter med to uker lang intensiv læringscamp, hvor mestring, faglig læring og personlig utvikling er viktige mål. Etter læringscampen får hver gutt en personlig mentor, en voksenperson som skal støtte gutten gjennom året i 10. klasse, og følge ham i den kritiske overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.

Kavlifondet støtter Guttas Campus og har laget denne minidokumentaren om prosjektet. Les også mer på Guttas Campus’ egne hjemmesider og følg dem på Facebook!