18. mars 2022

Kavlifondet med på spleiselag for gutter og utdanning i nord

Det er et stort lokalt spleiselag som er med når Guttas Campus skal få flere gutter i Nord-Norge til å fullføre videregående skole. Kavlifondet gir tre millioner kroner til oppstart av Guttas Campus Nord.

Toppfoto: Tomas Rolland/UiT Norges Arktiske Universitet Harstad

– Vi kan ikke stå stille og se på at en fjerdedel av guttene våre dropper ut av videregående skole. Vi trenger dem alle sammen, sa ordfører Kari-Anne Opsal på Guttas Campus’ åpne informasjonsmøte i Harstad i går.

Ordføreren viste til på skolefrafall i nord som følger det samme mønster som ellers i landet. Det er altfor mange, og langt flere gutter enn jenter som ikke fullfører videregående utdanning.

Å ikke gå på videregående skole, er en stor risikofaktor for å falle utenfor jobb yrkesliv på sikt i livet.

13 dager med læringscamp

Siden 2017 har Guttas Campus etablert seg i Oslo og Vestland med sitt tilbud til gutter i 10. klasse som ønsker å styrke seg faglig og sosialt før de begynner på videregående skole.

Les mer: Trygg veiledning mot en plass i fellesskapet

Kavlifondets samleside om Guttas Campus

SPLEIS: Det er som vanlig lokalt spleiselag når Guttas Campus starter opp i Nord-Norge.  F. v. Trond Harila, Sparebank 1, Kari-Anne Opsal (Ap), ordfører i Harstad, Hanne Eide Andersen, kommunikasjonsleder Kavlifondet, Omar Mekki, daglig leder Guttas Campus. Foto: Margrete Nermark/Harstad Tidende

– Vi ser at det virker

Kavlifondet har vært med og støttet etableringene både i Oslo og Vestland.

Tilbudet består av en 13 dager land intensiv læringscamp hvor personlig utvikling av syv karakterstyrker vektlegges side om side med det faglige. Deretter følger ettårig, ukentlig oppfølging ved lokalt mentorsenter.

Målet er å få flere gutter til å fullføre videregående utdanning.

Så langt ser det ut til at Guttas Campus lykkes: Nesten uten unntak opplever guttene betydelig forbedring både faglig og sosialt allerede etter læringscampen. Det store flertallet av deltakerne er i dag i videregående utdanning.

– De gode resultatene har veid tungt for at Kavlifondet nå også er med når Guttas Campus starter opp sin første avdeling i Nord-Norge. Vi ser at det virker, sier leder for kommunikasjon i Kavlifondet, Hanne Eide Andersen.

Torsdag var det informasjons- og pressemøte i Harstad med overrekkelse av gavesjekken på tre millioner kroner i støtte fra Kavlifondet.

– Støtten skal brukes over tre år, forteller  Eide Andersen.

Støtten til Guttas Campus inngår i Kavlifondets strategiske satsing for barn og unges psykiske helse, med fokus på utdanning og livsmestring.

Spleiselag

Den første læringscampen i nord skal avholdes de to første ukene i sommerferien på Grøtavær Leirskole, som er Harstad kommunes leirskole. Totalt er det plass til 27 gutter, og det er kommunene Narvik, Harstad, Ibestad og Tjeldsund som er med på satsingen i denne omgang.

Deltakelsen for guttene finansieres med halvparten fra kommunene, og halvparten fra private aktører som Kavlifondet og andre stiftelser.

NAV støtter Guttas Campus Nord med 600 000 og Narvik Sparebank med 500 000 kroner, mens Sparebank1 Nord-Norge stilte med en gavesjekk på 700 000 kroner på møtet i Harstad. Sistnevnte bidrar gjennom sin satsing Samfunnsløftet.
– Det er flott å trekke lasset sammen for ungdommen på denne måten, og at vi støtter et tilbud som er tilrettelagt for gutter, sier Trond Harila i Sparebank1.

ÅPENT MØTE: På gårsdagens informasjonsmøte for gutter og deres foreldre i Harstad var det flere gutter som meldte sin interesse. – Vi har fått påmeldinger allerede, forteller en fornøyd pedagogisk rådgiver,  Thea Birgitte Johansen (t. v.) i Guttas Campus. T. h. daglig leder Omar Mekki.  

Les mer: UiT Norges arktiske universitet: Guttas Campus kommer til Harstad

Les mer: Harstad Tidene (abo): Nå skal guttene i Harstad få hjelp til å fullføre videregående: – Dette har suksessfaktor

For mer informasjon om Guttas Campus og kontakt: 

Guttas Campus’ hjemmesider Følg Guttas Campus på Facebook og på Instagram @guttascampus

LOKAL STAB TIL CAMP: Guttas Campus rekrutterer halvparten av lærerne og veilederne til camp og mentorsenter lokalt, mens halvparten er med fra tidligere camper for å sikre overføring av kompetanse. I går hadde daglig leder Omar Mekki, pedagogisk rådgiver Thea Birgitte Johansen og mentorsenteransvarlig Emad Salha det første møtet med campstaben i Harstad. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet