27. februar 2019

Guttas Campus: Trygg veiledning på veien mot bedre skolegang og en plass i fellesskapet

Med forsiktige dytt, faste instruksjoner og motivasjonsarbeid veileder Guttas Campus gutter som sliter på skolen trygt på veien, slik at de i sitt eget tempo kan gå mot målet: En plass i fellesskapet.

Kan gutter med store faglige utfordringer på kort tid få bedret sine forutsetninger og resultater? Kan de bli motiverte til å lære, glade for det, og ikke minst, gode til å lære i løpet av to uker i sommerferien? Ja, viser erfaringene fra Guttas Campus så langt.

  Full konsentrasjon på fjorårets leir med Guttas Campus. Foto: Guttas Campus. 

30 gutter, tretten intensive dager

Sommeren 2018 ble det for første gang ønsket velkommen til Guttas Campus’ unike læringsunivers. 30 gutter deltok.

– I løpet av tretten intensive dager er målet vårt at guttene skal få tilbake lysten til å lære, og arbeide målrettet og systematisk for å ta igjen faglig etterslep i lesing, skriving og regning, forteller daglig leder i Guttas Campus, Omar Mekki.

Etter læringscampen står et mentorprogram klart til å støtte hver enkelt gutts positive utvikling videre etter campen. Mentorene skal inspirere og motivere gutta gjennom 10. klasse, og halve 1.klasse på videregående skole, med spesielt fokus på den kritiske overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. De skal ha månedlig kontakt med gutta og jobbe i allianse med gutt, foreldre, skole og Guttas Campus.

Les mer: Kavlifondet støtter gutter som sliter på skolen

 Deltagerne på fjorårets læringscamp har mange forskjellige bakgrunner. Fellesnevneren er at de står i fare for å droppe ut av skole og utdanningsløp, men er motiverte for å snu den negative utviklingen. Foto: Guttas Campus. 

Her er de gode resultatene fra regning, skriving og lesing uttrykt i prosentpoeng, det vil si den gjennomsnittlige andel riktige besvarelser før og etter campen.

Pilotprosjekt med testing av fremgang

Fjorårets Guttas Campus var et pilotprosjekt i Norge.
– Etterpå målte vi hvilken effekt campen hadde på guttas faglige utvikling, forteller Omar Mekki.

Guttene ble testet to ganger i henholdsvis regning, lesing og skriving. Første test var før selve campen startet, under introcampen. Den andre testen fant sted på siste dag av campen. Fremgangen var betydelig.
Resultatene viste økning i andel riktige besvarelser i alle hovedfagene:

• 51 prosent i oppgaver innen skriving, mot 29 prosent før.

• 62 prosent i oppgaver innen lesning, mot 36 prosent før.

• 54 prosent i oppgaver innen matematikk, mot 35 prosent før.

– Vi gleder oss over den samlede progresjon som resultatene viser. Det overbeviser oss om at det vi gjør gir mening og har positiv verdi for gutta. De høster synlig fruktene fra sin egen målrettede innsats, sier Mekki.

 Guttas Campus skal være en trygg og nær støttespiller, samtidig som at guttene selv ansvarliggjøres og motiveres til å gjøre det som må til. Foto: Guttas Campus

Trygg veiledning inn til en plass i fellesskapet

Omar Mekki understreker at det er guttene selv som må gå den trinnvise oppstigningen.

– Men med forsiktige dytt og faste instruksjoner er det vår oppgave å veilede dem trygt på veien til nye vaner og nye spor, slik at de i sitt eget tempo kan gå mot målet: inn i fellesskapet hvor de kan finne sin plass, sier han.

– Vi oppmuntrer gutter som er i fare for å falle ut av skolen til å ta hoppet inn i det ukjente. Når de har landet på «bunnen» med sine utfordringer, er det bare en vei i deres personlige læringsreise, og det er oppover.

Alle foto: Guttas Campus. Bildene er fra læringscampen i 2018. 

Vil du være med og hjelpe? Guttas Campus søker nå etter mentorer i Osloområdet. Mer informasjon finner du her på Guttas Campus hjemmeside.