27. februar 2019

Millionstøtte til Guttas Campus og læringscamp for gutter som sliter på skolen

Kavlifondet gir 1,5 millioner kroner til Guttas Campus og deres læringscamp for gutter som sliter på skolen og ønsker å forbedre seg faglig, sosialt og personlig.

– Vi er stolte og takknemlige for at Kavlifondet ser verdien av prosjektet Guttas Campus, sier daglig leder i Guttas Campus, Omar Mekki.

– Kavlifondet er glade for å bli støttespillere for Guttas Campus og deres arbeid for å gi nye muligheter til gutter som sliter på skolen, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Hun viser til at det fortsatt er lite oppmerksomhet rundt gutters utfordringer sammenlignet med jenters.
– Vi vet dessverre for lite om årsaker til at flere gutter enn jenter henger etter på skolen, og hvorfor guttene er i mindretall på høyere utdanning. Guttas Campus kan vise til gode, lovende resultater, og vi håper at vårt bidrag kan være en støtte for noen av de som sliter, sier Inger Elise Iversen.

Læringsreise for gutter som sliter

Guttas Campus er en to ukers intensiv læringscamp som finner sted de to første ukene av sommerferien. Deltakelse er frivillig og gratis.

Målgruppen er gutter som nettopp er ferdige med 9. klasse og sliter på skolen, men som ønsker å forbedre seg markant både faglig, sosialt og personlig. Deltagerne skal ha forutsetninger og potensial for å oppnå fremgang med denne ekstraordinære innsatsen.

– Guttas Campus skal være begynnelsen på guttenes læringsreise mot nye horisonter. Med andre ord er det den langsiktige innsatsen som teller om utbytte fra det intensive læringsforløpet skal ha varig effekt. Gutta må jobbe beinhardt og fokusert – selv når det blir vanskelig og de møter motgang, sier Omar Mekki.
Hovedmålet er å støtte og motivere gutter til å fullføre videregående skole. Etter campen følges de opp av en mentorordning som skal inspirere og motivere dem gjennom 10. klasse og inn i halve 1. klasse på videregående.

Vil du være med og hjelpe? Guttas Campus søker nå etter mentorer i Osloområdet. Les mer på Guttas Campus hjemmeside.

Guttene henger etter jentene

Det er mye som underbygger behovet for tiltak rettet mot gutter som sliter i skolen. Siden 1970-tallet har statistikk vist at gutter ofte gjør det betydelig dårligere enn sine jevnaldrende jenter på skolen. Dette slår sterkest ut i ungdomsskolen. I 10. klasse i Norge henger guttene etter på blant annet selvregulering og språkutvikling, i følge den nye utredningen «Nye sjanser, bedre læring» fra Stoltenberg-utvalget.

Kvinnene er i flertall på universitetene. Flere kvinner enn menn fullfører en mastergrad og tar en doktorgrad. Seks av ti kvinner har høyere utdanning, mot fire av ti menn.

– Barn og unges psykiske helse og levekår er en hovedsatsning for Kavlifondet. Med denne tildelingen ønsker vi også å signalisere at vi anerkjenner viktigheten av å prioritere utfordringene som er særlig knyttet til gutters liv og fremtidsmuligheter, sier Inger Elise Iversen i Kavlifondet.

– God investering for samfunnet

Stoltenberg-utredningen slår også fast at det er forsket svært lite på årsakene til at gutta sakker akterut. Men det er utvilsomt at kostnadene kan bli svært store. Omar Mekki viser til professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Victor Normann, som har uttalt at hvis en 20-åring blir reddet fra arbeidsledighet, vil samfunnet spare 700.000-800.000 kroner per år.

– Vår kostnad per elev i Guttas Campus er under 100.000 kroner. Om vi bare «redder» én gutt vil dette være en god investering for samfunnet, sier Mekki.

Stolthet og tro på guttas potensiale

Ambisjonen er å skape de rette forutsetningene for å kunne opprettholde nye, gode vaner når de er tilbake i sine vante omgivelser etter sommerferien.

– Uansett bakgrunnen for guttas faglige utfordringer er tilnærmingen vår at vi er stolte av dem og tror på deres potensiale. De har frivillig valgt å benytte denne muligheten til å få hjelp til å fullføre sin utdanning. Dermed bringer vi dem nærmere en realisering av deres framtids drømmer, sier Omar Mekki i Guttas Campus.

– Støtten fra Kavlifondet gjør det mulig for oss å drive dette spennende prosjektet videre til glede for Norges fremtid, avslutter en entusiastisk daglig leder Omar Mekki.

Kavlifondet støtter Guttas Campus med 1,5 millioner kroner i 2019. Målet at 50 gutter får tilbud om å delta på Guttas Campus i år.

Alle foto: Guttas Campus. Bildene er fra læringscampen i 2018. 

BAKGRUNN – Mål på Guttas Campus

Mål for hver enkelt gutt:

• styrke troen på egne evner

• tette faglige hull

• oppdage læringsstrategier

• praktisere gode arbeidsvaner og rutiner – fremme sosial bevissthet og vekst

Mål for prosjektet:

• tilpasse opplegget til den enkelte gutten

• skape banebrytende resultater for gutter med faglige utfordringer

• bli et kompetansesenter som formidler kunnskap og erfaring til skoler og fagfeltet i hele Norge