8. november 2019

Ny støtte fra Kavlifondet til Guttas Campus i Oslo og Vestland

Kavlifondet utvider støtten til Guttas Campus med totalt tre millioner kroner. Halvparten skal gå til Oslo, mens den andre halvparten vil sikre at også gutter i Vestland får tilbudet neste år.

Kavlifondet fortsetter som samarbeidspartner av Guttas Campus og bidrar med 1,5 millioner kroner til gjennomføring av tilbudet for 50 gutter i Oslo i 2020.

I tillegg er Guttas Campus tildelt 1,5 millioner for å ta programmet videre og etablere det i Vestland.

– Kavlifondet er svært glade for å kunne være med videre på denne reisen. Det er imponerende å se hvor mye fremgang guttene oppnår på kort tid på læringscampene. Nå vil vi også være med på å utforske effekten på lengre sikt og hvordan mentorordningen fungerer, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Hun viser til de gode resultatene fra de to gjennomførte læringscampene i 2018 og 2019.

– Guttas Campus får også de beste skussmål fra fremstående eksperter i fagmiljøene og har klart å få med seg kommuner i Vestland og Oslo på laget. Dette er et veldig godt utgangspunkt for skalering, legger Iversen til.

Les mer: Slik arbeider Guttas Campus

– Vi har hatt et ønske om å kunne utvide tilbudet om en læringscamp for gutter i Vestland i tillegg til Oslo. Og med utvidet støtte fra Kavlifondet er Guttas Campus kull 2020 Vestland en realitet! Vi er stolte og takknemlige for at Kavlifondet ser verdien i Guttas Campus, og at de hjelper oss med å spre konseptet sier daglig leder, Omar Mekki.

Kommunene betaler halvparten av kostnadene for hver gutt, mens Guttas Campus og deres støttespillere tar resten. Kavlifondet var også med og finansierte årets kull i Oslo med 1,5 millioner kroner.

Les mer: Millionstøtte til Guttas Campus og gutter som sliter på skolen

I 2020 skal totalt 50 gutter få tilbud om intensiv læringscamp og mentorordning i Vestland. Kavlifondet og Trond Mohn finansierer halvparten av kostnadene, mens deltakende kommuner i Vestland står for resten.

FAKTA

 • Guttas Campus er for gutter i 9. klasse som ønsker å forbedre seg i lesing skriving og regning før videregående skole
 • Tilbudet består av en tretten dagers, intensiv læringscamp, etterfulgt av 1,5 år tett oppfølging av egen mentor.
 • Personlig og sosial utvikling er en del av timeplanen på campen.
 • Målet er å gi guttene en læringsboost som styrker dem før 10. klasse og videregående skole
 • Guttas Campus ble startet i 2017 og utviklet av Omar Mekki, barnepsykolog Magne Raundalen, Per Tronsmo og Marco Elsafadi, inspirert av Drengeakademiet i Danmark.
 • Utviklingen av opplegget er gjort i samarbeid med Eivind Astrups Allmennyttige stiftelse.

Guttas Campus’ prosjektgruppe består av:

 • Omar Mekki, daglig leder med bred erfaring som lærer og rektor i den offentlige skolen
 • Per Tronsmo, erfaring fra gjennomføring av politikk fra sentrale myndigheter (Utdanningsdirektoratet)
 • Magne Raundalen, barne- og ungdomspsykolog
 • Marco Elsafadi, lang erfaring i arbeid med ungdom, relasjonshøvding, ildsjel og toppidrettsutøver
 • Kristian Hulmose Nørgaard, Løkkefonden, har deltatt i ulike roller på mange læringscamper i Danmark.
 • Christina Berman, admin.leder med lang erfaring fra prosjektarbeid i offentlig sektor.
 • Emad Salha, mentoransvarlig med erfaring i arbeid med ungdom, foredragsholder og ildsjel
 • Per Øyvind Hammerstad, programsjef med bred erfaring som lærer og rektor.

Toppfoto: Staben hos Guttas Campus under årets camp i 2019. Foto: Guttas Campus