1. september 2021

Guttas Campus-konferansen er fulltegnet!

– Konferansen er utsolgt og ventelisten vokser, forteller en glad Omar Mekki, daglig leder og grunnlegger i Guttas Campus.

8. september setter Guttas Campus gutter som opplever skolen som utfordrende på agendaen med konferansen “Gutter på randen – av klasserommet”.

Foredragsholderne er noen av Norges fremste fagpersoner innen skole/utdanning/pedagogikk, forebyggende barne- og ungdomsarbeid, og psykisk helse hos barn og unge. I tillegg kommer Leo Ajkic med innlegget “Skråblikk på oppvekst”.

Konferansen åpnes av kronprins Haakon.

Les mer: Se fullt program med alle foredragsholdere her

Påmeldingene har strømmet inn fra nord til sør i Norge. Konferansen er særlig rettet mot de som arbeider innen skole og utdanning, i hjelpeapparatet, og innen forvaltning og politikk. Alle gruppene er godt representert blant de påmeldte.

– Denne bredden bekrefter at gutter og de utfordringene de opplever i skole og samfunn opptar og berører mange. Mange er på leting etter løsninger og har lyst til å gjøre noe med det, sier daglig leder og grunnlegger av Guttas Campus, Omar Mekki.

Altfor mange gutter faller ut av skole, arbeid og samfunnsliv. Det har store konsekvenser og omkostninger både for guttenes liv, deres nærmeste og for samfunnet.

– Mange berøres når en ungdom faller utenfor. Det er tilsvarende store gevinster å hente for hver eneste gutt som klarer å fullføre en utdanning og komme seg i arbeid, påpeker Mekki.

– På konferansen skal vi formidle kunnskap og lytte til guttenes egne fortellinger om utfordringene de opplever. Sammen skal vi se på årsaker og forklaringer, men først og fremst skal vi lete etter løsninger, understreker han.

Kavlifondet har støttet Guttas Campus siden 2018, og er også støttespiller for konferansen.

– Kavlifondet vil fremme og legge til rette for god og konstruktiv kunnskapsdeling fra prosjektene vi støtter. Det er svært gledelig å høre at konferansen engasjerer både de som er tett på guttene og deres skolehverdag, hjelpeapparatet og beslutningstakere, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Det er helt nødvendig at alle som har mulighet, tar sitt ansvar for å bidra til at flere gutter får den støtten de trenger for å realisere sitt potensiale, oppleve mestring og bli en ressurs i eget liv, sier Iversen.

Les mer: Viderefører støtten til Guttas Campus Vestland

HAR VÆRT PÅ LÆRINGSCAMP Max og Riad har to av flere gutter som har fått tilbake motivasjon, vilje og ønske om å fullføre videregående skole med Guttas Campus. Sammen fronter de invitasjonsfilmen til konferansen. Foto: Spoon Norge