1. november 2022

Guttas Campus-konferansen til Oslo og Bergen i 2023

Guttas Campus skal igjen sette gutters utfordringer i skolen på agendaen med konferansen “Gutter på randen – av klasserommet”. I februar 2023 kommer konferansen til både Oslo og Bergen!

Guttas Campus-konferansen ble første gang gjennomført i Oslo høsten 2021, og er spesielt rettet mot de som arbeider innen skolen, hjelpeapparatet og forvaltning og politikk, men også alle andre med interesse for skole, utdanning og frafallsproblematikk.

Fjorårets konferanse var fulltegnet og vel så det, og alle målgruppene godt representert, sier daglig leder i Guttas Campus, Omar Mekki.

– Det var gledelig å se den store interessen for å finne gode løsninger på gutteutfordringene, sier Mekki.

Nå håper han på like bred oppslutning i februar 2023, når Guttas Campus avholder nye konferanser med samme tematikk 13. februar i Oslo 13. februar, og 17. februar i Bergen.

Les mer: Informasjon om konferansen på guttascampus.no

Gå direkte til skjema for påmelding

Artikkelen fortsetter under invitasjonen

Invitasjon i PDF til nedlastning

– Vi håper at konferansene kan bidra til det som er vårt hovedmål, nemlig å styrke unge gutters forutsetninger for å mestre livet og få flere av dem til å fullføre videregående skole, sier Mekki.

– For å få til det må vi fortsette den gode, faglige erfarings- og kunnskapsdelingen, og ikke minst inkludere guttene. Her spør vi også gutta selv om hva de mener at de trenger, understreker han.

Som på fjorårets konferanse, vil gutter som har deltatt hos Guttas Campus dele personlige fortellinger og erfaringer fra scenen.

1 av 4 faller ut av videregående

Tall fra SSB i perioden 2015-2021 viser at nesten en fjerdedel (23,8 prosent) av gutter faller ut av videregående skole. Det kan få store konsekvenser og omkostninger både for guttenes liv, deres nærmeste og for samfunnet.

– Alle barn og unge fortjener å få oppleve mestringsfølelse, utvikle egne ferdigheter og realisere potensialet sitt, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Forebyggende arbeid som styrker barn og unges psykiske helse, og som fremmer inkludering, livsmestring og utdanning, er høyt prioritert i Kavlifondets tildelinger. Vi må sikre at guttene får den oppfølgingen og støtten som er nødvendig for at de skal kunne fullføre en utdannelse, og bli ressurser i egne liv og i samfunnet. Det vil vi bidra til gjennom vår støtte til Guttas Campus, sier Iversen.

Siden 2018 har Kavlifondet støttet Guttas Campus sine læringscamper i Oslo, Bergen og Nord-Norge og mentorordningen for gutter som opplever skolen som utfordrende. I den kritiske perioden mellom ungdomsskolen og videregående skole, får deltakerne mulighet til å styrke seg både faglig og sosialt gjennom et opplegg som er tilpasset den enkelte gutt.

Følg Guttas Campus på Facebook og Instagram