24. maj 2024

50,2 miljoner kronor till goda ändamål 2023 från Kavlifonden

Med överskottet från Kavlikoncernen, där den svenska delen utgörs av Kavli Sverige, kunde Kavlifonden under 2023 dela ut 50,2 miljoner norska kronor till goda ändamål.

Det visar siffrorna i stiftelsens årsrapport som publiceras här.

Det var Knut Kavli, son till grundaren Olav Kavli, som 1962 grundade Kavlifonden och gjorde stiftelsen till ägare av verksamheten.

Enligt stadgarna ska Kavlifonden dela ut hela överskottet, efter drift och utveckling, till goda ändamål inom humanitärt arbete, forskning och kultur.

– Vi är väldigt stolta över våra grundare. De byggde sitt livsverk på ett starkt samhällsengagemang och humanistiska värderingar, med kärnvärdet att dela med sig till andra, säger Ingrid Paasche, Kavlifondens vd.

– I en tid präglad av mycket oro, stora samhällsutmaningar och många olösta behov, är vi glada över att kunna bidra genom att ge hela vårt överskott tillbaka till samhället. Det är också väldigt inspirerande att följa det viktiga arbete som görs av våra samarbetspartner i de projekt vi stödjer. Under våra 62 år som ägare har tilldelningar från Kavlifonden kommit tusentals människor världen över till godo, säger Paasche.

Sedan millennieskiftet har tilldelningarna från Kavlifonden ökat betydligt, och de senaste 15 åren har stiftelsen kunnat dela ut totalt 922 miljoner norska kronor.

Medan stödet tidigare i hög grad gick till konst och kultur, är detta i dag Kavlifondens två prioriterade områden:

  • Barn och ungas psykiska hälsa, med tonvikt på förebyggande åtgärder, livsfärdigheter och utbildning
  • Bra lösningar för klimat och miljö

Den största delen av medlen, 70 procent, delas ut i de tre länder där Kavlikoncernen har livsmedelsproduktion: Norge, Sverige och Storbritannien.

Resten av medlen går till internationella utvecklingsprojekt i mindre ekonomiskt utvecklade länder.

ÅRSRAPPORT: Kavlifondens årsrapport 2023 är publicerad med artiklar om förra årets tilldelningar samt artiklar med uppdateringar från pågående projekt. Omslagsbilden är från Cultural Heart, ett projekt som har stöttats av stiftelsen sedan 2019.

FAKTA

  • Kavlikoncernen grundades 1893 i Bergen av Olav Kavli.
  • I dag producerar koncernen livsmedel i Norge (Kavli och Q-Meieriene), Sverige (Kavli Sverige) och Storbritannen (Primula Cheese och Castle MacLellan).
  • Sedan 1962 har Kavlikoncernen, som en av få miljardkoncerner och den enda livsmedelskoncernen i Norge, varit helägd av en ideell stiftelse: Kavlifonden.
  • Varje år överför Kavlikoncernen hela överskottet, efter drift och utveckling, som utdelning till Kavlifonden som delar ut det till goda ändamål.
  • Sedan Kavlifonden grundades 1962, har Kavlifonden delat ut totalt 1,3 miljarder norska kronor, den största delen efter år 2000.
  • Olav Kavlis industriäventyr tog fart på allvar när han lyckades ta fram världens första mjukost med lång hållbarhet under namnet «Primula Cheese» – som 2024 fyller 100 år.
  • I dag producerar Kavli en lång rad matvaror, men mjukosten är fortfarande det största och viktigaste varumärket.

Ladda ner Kavlifondens hela årsrapport här

Ladda ner foton av Ingrid Paasche för fri användning här

Kontakt:
Hanne Eide Andersen
Ledare för kommunikation
Tel: +47 995 62 948
E-post: hanne.andersen@kavlifondet.no

Ingrid Paasche
Vd
Tel: +47 907 55 770
E-post: ingrid.paasche@kavlifondet.no

Kavlifondens VD: Ingrid Paasche. Foto: Martin Lavik Nygaard/Kavli