24. mai 2024

Melk og smøreost gav 50,2 millioner kroner til gode formål

Med overskuddet fra Kavlikonsernet, som består av Kavli og Q-Meieriene i Norge, kunne Kavlifondet dele ut 50,2 millioner kroner til gode formål i 2023.

Det viser tall i stiftelsens årsrapport som er publisert her.

Det var Knut Kavli, sønn av grunnlegger Olav Kavli fra Molde, som i 1962 opprettet Kavlifondet og gjorde stiftelsen til eier av virksomheten.

Vedtektene forplikter Kavlifondet til å dele ut hele overskuddet, etter drift og utvikling, til gode formål innen humanitært arbeid, forskning og kultur.

– Vi er svært stolte av våre grunnleggere. De bygde sitt livsverk på et sterkt samfunnsengasjement og humanistiske verdier, med det å dele med andre som en kjerneverdi, sier daglig leder i Kavlifondet, Ingrid Paasche.

– I en tid preget av mye uro, store samfunnsutfordringer og mange uløste behov, er vi glade for å kunne bidra ved å gi hele overskuddet vårt tilbake til samfunnet. Det er også veldig inspirerende å følge det viktige, gode arbeidet til våre samarbeidspartnere i prosjektene vi støtter. I løpet av våre 62 år med eierskap, har tildelinger fra Kavlifondet kommet tusenvis av mennesker verden over til gode, sier Paasche.

Siden årtusenskiftet har tildelingene fra Kavlifondet økt betydelig, og de siste 15 årene har stiftelsen kunnet dele ut totalt 922 millioner kroner.

Mens det tidligere gikk mye støtte til kunst og kultur, er dette i dag Kavlifondets to prioriterte områder:

  • Barn og unges psykiske helse, med vekt på inkludering, livsmestring og utdanning
  • Gode løsninger for klima og miljø

Størsteparten av midlene, 70 prosent, deles ut i de tre landene hvor Kavlikonsernet har matvareproduksjon: Norge, Sverige og Storbritannia.

Resten av midlene går til internasjonale utviklingsprosjekter i mindre økonomisk utviklede land.

ÅRSRAPPORT: Forsiden til Kavlifondets årsrapport for 2023. Rapporten inneholder både oversikt over tildelinger gjort i 2023 og artikler med oppdateringer fra pågående prosjekter som er støttet av stiftelsen. Omslagsfoto er fra Kulturhjerte på Lillehammer som Kavlifondet har støttet siden 2019. 

 

FAKTA

  • Kavlikonsernet ble grunnlagt i Bergen av Olav Kavli i 1893.
  • I dag produserer konsernet matvarer i Norge (Kavli og Q-Meieriene), Sverige (Kavli Sverige) og Storbritannia (Primula Cheese og Castle MacLellan).
  • Siden 1962 har Kavlikonsernet, som et av få milliardkonsern og det eneste matvarekonsernet i Norge, vært heleid av den allmennyttige stiftelsen Kavlifondet.
  • Hvert år overfører Kavlikonsernet hele overskuddet, etter drift og utvikling, som utbytte til Kavlifondet, som deler det ut til gode formål.
  • Siden Kavlifondet ble opprettet i 1962, har Kavlifondet delt ut totalt 1,3 milliarder kroner, brorparten etter år 2000.
  • Olav Kavlis industrieventyr skjøt for alvor fart da han klarte å lage verdens første langtidsholdbare smøreost under navnet «Primula Cheese», som i 2024 fyller 100 år.
  • I dag produserer Kavli-bedriftene en lang rekke matvarer, men smøreosten er fortsatt det største og viktigste varemerket.

Last ned hele Kavlifondets årsrapport her:

Link til norsk
Link til svensk
Link til engelsk

Last ned foto av Ingrid Paasche til fri bruk her

Kontakt:

Hanne Eide Andersen
Leder for kommunikasjon
Tlf. +47 99562948
E-post: hanne.andersen@kavlifondet.no

Ingrid Paasche
Daglig leder
Tlf. +47 907 55 770
E-post: ingrid.paasche@kavlifondet.no

DAGLIG LEDER: Ingrid Paasche. Foto: Martin Lavik Nygaard/Kavli