15. november 2022

Vilken forskning om barn och ungas psykiska hälsa ska Kavlifonden stötta under 2023?

Är du patient, anhörig eller vårdpersonal inom psykisk hälsa hos barn och unga? Då kan du vara med och bestämma vilken forskning som ska få stöd från Kavlifondens program för hälsoforskning.

Både patienter, anhöriga och hälsopersonal bjuds in att komma med inspel om vilka kunskapsluckor inom barn och ungas psykiska hälsa som ska prioriteras när Kavlifonden ska dela ut nya forskningsmedel i 2023.

Så här deltar du:

  • Gå till frågeformuläret här: Vilken forskning ska Kavlifonden stödja 2023?
  • I formuläret ombeds du att prioritera ett antal/rangordna identifierade kunskapsluckor efter vilka du tycker är viktigast.
  • Formuläret listar 38 kunskapsluckor. Varje deltagare kan välja ut åtta kunskapsluckor för prioritering.
  • Du kommer också att få frågor om ålder och användargrupp (patient, anhörig eller vårdpersonal).
  • När du har besvarat enkäten är du, tillsammans med många andra användare, med och bestämmer hur Kavlifondens forskningsmedel ska användas.

Deadline: Frågeformuläret måste fyllas i senast den 30 November.

Viktigt med brukarmedverkan

Kunskapsluckorna har identifierats av ett eget råd av experter på barn och ungas psykiska hälsa. Nästa steg är att ta reda på vilka av dessa kunskapsluckor som ska prioriteras när forskningsmedlen for 2023 ska utlysas.

– Genom att delta är du, tillsammans med många andra brukare, med och bestämmer hur Kavlifondens forskningsmedel ska användas, säger Jan-Ole Hesselberg, programansvarig i Kavlifondens hälsoforskningsprogram.

– Vi vill att forskningen ska uppfattas som relevant för samhället och att resultaten ska komma de olika användargrupperna till nytta. Därför hoppas vi att både patienter, anhöriga och vårdpersonal bidrar med sin kunskap och erfarenhet, och hjälper till att avgöra vilka kunskapsluckor Kavlifonden ska bidra till att täta, säger Hesselberg.

Inspelen kommer att ligga till grund för vilka kunskapsluckor som kommer att ingå i kommande utlysning av forskningsmedlen för 2023. Utlysningen offentliggörs i december i år.

Kavlifondens hälsoforskningsprogram ska enligt planen dela ut totalt 200 miljoner norska kronor till forskning inom barns och ungas psykiska hälsa under perioden 2017–2025.

Kavlifonden ska bidra till att minska bortkastad hälsoforskning, och till att säkerställa att forskningen har stort värde för patienter, anhöriga och samhället. Kavlifondens hälsoforskningsprogram är därför utformat för att ge ny kunskap om verkliga kunskapsluckor inom psykisk hälsa hos barn och unga.

– I det här programmet ger vi brukarna möjlighet till väldigt konkret användarmedverkan. Vi tror att detta ger oss bättre forskning och vi hoppas på stort stöd från de olika användargrupperna, säger Ida Svege, seniorrådgivare på hälsoforskningsprogrammet.

Frågor? Ta kontakt!

Kontakta oss gärna om du har frågor om undersökningen eller om Kavlifondens program för hälsoforskning.

Jan-Ole Hesselberg | Programansvarig
joh@kavlifondet.no | +47 900 71 673

Ida Svege | Seniorrådgivare
ics@kavlifondet.no | +47 917 11 952

Foto: Shutterstock/illustrationsfoto