8. december 2023

Kavlifondens hälsoforskningsprogram: Utlysning av forskningsmedel 2024

Mellan 2017-2025 kommer Kavlifondens program för hälsoforskning att dela ut 215 miljoner norska kronor till forskning inom psykisk hälsa hos barn och ungdomar.

Kavlifonden vill bidra till att minska bortkastad hälsoforskning.

Programmet för hälsoforskning är särskilt utformat för att säkerställa att medlen går till användbar forskning av hög kvalitet som gynnar användarna, och för att undvika att stödja bortkastad forskning.

Före varje tillkännagivande av finansiering identifieras relevanta kunskapsluckor i en omfattande process som involverar både yrkesverksamma och användare (patienter, anhöriga och vårdpersonal).

Les mer: Brukarmedverkan ger forskning som gör nytta 

Kunskapsluckorna används som grund i ansökningsprocessen till programmet.

Alla ansökningar måste skrivas på engelska.

Se årets utlysning med alla kunskapsluckor och ansök via länken här: Call for proposals 2024 Kavli Trust Programme for Health Research

Viktiga datum och tidsfrister

  • Öppning av formulär för skissansökan: 5 januari 2024 / 12:00 CET
  • Tidsfrist för inlämning av skissansökan: 15 mars 2024 / 23:59 CET
  • Inbjudan till fas 2: 29 maj 2024 / 12:00 CET
  • Tidsfrist för inlämning av utvidgad ansökan: 31 augusti 2024 / 23:59 CET
  • Slutgiltigt beslut: Tidigt i november 2024