12. februari 2021

Kavlifondens hälsoforskningsprogram: Utlysning av forskningsmedel 2021

Mellan 2017-2025 kommer Kavlifondens program för hälsoforskning att dela ut 135 miljoner norska kronor till forskning inom psykisk hälsa hos barn och ungdomar.

UPDATE: The call for 2021 is now closed. Please find the call for proposals 2022 here: 

Call for proposals: Kavli Trust Programme for Health Research 2022

Kavlifonden vill bidra till att minska bortkastad hälsoforskning. Programmet för hälsoforskning är särskilt utformat för att säkerställa att medlen går till användbar forskning av hög kvalitet som gynnar användarna, och för att undvika att stödja bortkastad forskning.

Före varje tillkännagivande av finansiering identifieras relevanta kunskapsluckor i en omfattande process som involverar både yrkesverksamma och användare (patienter, anhöriga och vårdpersonal). Kunskapsluckorna används som grund i ansökningsprocessen till programmet.

Viktiga datum och tidsfrister

  • Öppning av formulär för skissansökan: 8 januari / 12:00 CET
  • Tidsfrist för inlämning av skissansökan: 15 mars / 23:59 CET
  • Inbjudan till fas 2: 28 maj / 12:00 CET
  • Tidsfrist för inlämning av utvidgad ansökan: 31 augusti / 23:59 CET
  • Slutgiltigt beslut: Tidigt i november 2021

Se årets utlysning med alla kunskapsluckor och ansök via länken här

Alla ansökningar måste skrivas på engelska.