20. maj 2020

Kavlis årsresultat 2019: solid tillväxt och comeback för vardagsklassiker

Kavlikoncernen hade under 2019 en solid tillväxt och omsatte drygt 3,74 miljarder norska kronor. En betydande bidragande faktor till tillväxten har varit ett ökat intresse för företagets mest klassiska produkt, Kavli mjukost.

Koncernen nådde en omsättningstillväxt på över 6 procent under 2019, vilket innebär att omsättningen ökade från 3,536 miljarder norska kronor 2018 till 3,747 miljarder norska kronor förra året.

– Den ökade omsättningen beror på att vi lyckats bra med våra innovationer och ökat våra marknadsandelar inom koncernens viktigaste produktkategorier, säger VD Erik Volden i ett pressmeddelande från Kavli Holding AS.

Kavlifonden är ensamägare i koncernen genom Kavli Holding.

Han uppmärksammar särskilt en framgångsrik revitalisering av mjukosten som Kavli har sålt i över 90 år, vilken har levererat en organisk tillväxt på över 9%.

Ökade råvarukostnader och betydande investeringar

Koncernens årsredovisning visar ett något svagare rörelseresultat än året innan, närmare bestämt 269 miljoner norska kronor 2019 jämfört med 287 miljoner norska kronor 2018. Det är en minskning med drygt 6 procent.

– Vi har en underliggande förbättring av rörelseresultatet på 5,5 procent, men framstegen är lägre än de mål vi satt. Detta beror främst på ökade råvarukostnader som inte har inkluderats i priset, samt arbete med kapacitetsförbättringar på flera fabriker, säger Volden.

Utdelningen går till välgörenhet

Trots de utmaningar som beskrivits ovan kommer koncernen även efter förra året överföra en solid utdelning till Kavlifonden. I takt med koncernens utveckling de senaste åren har fonden ökat sitt stöd till humanitärt arbete, forskning och kultur avsevärt.

Det arbetas för att göra detta ännu mer känt bland konsumenterna, så att fler vet om att genom att göra sina vardagliga val i butiken bidrar de till att göra vardagen lite bättre för andra som behöver det.

– Det finns en unik och märkbar stolthet bland alla våra duktiga medarbetare, som jobbar på för att skapa värde för välgörande ändamål. Under ett år med stora investeringar och ökad skuld, överför vi så mycket som 73 miljoner i utdelning till Kavlifonden, säger Kavlis VD Erik Volden. Planerade produktlanseringar och kostnadsreduktionsåtgärder innebär att koncernen förväntar sig en omsättningstillväxt samt ett växande underliggande rörelseresultat för koncernen 2020.

Kavli-fabriken i Stockholm. Foto: Stefan Nilsson

Läs mer: Pressmeddelande och mer information om Kavlikoncernen finns på Kavli Holdings hemsida

BAKGRUND

  • Genom Kavli Holding AS är Kavlifonden ensamägare av Kavlikoncernen. Som idag är ett internationellt livsmedelsföretag med verksamhet i Norge, Sverige, Finland och Storbritannien.
  • I Sverige är Kavlikoncernens verksamhet mest känt för Kavlis produkter så som Kavli Mjukost och Hamburgerdressing samt för växtbaserade mejerialternativ från Planti.
  • Förra året delade Kavlifonden ut 117,7 miljoner norska kronor till välgörande ändamål inom humanitärt arbete, forskning och kultur.