20. mai 2020

Kavlis årsresultat 2019: Solid vekst og comeback for dagligvareklassiker

Kavlikonsernet opplevde en solid vekst i 2019 og omsatte for drøyt 3,74 milliarder kroner. Og revitaliseringen av selskapets mest tradisjonsrike produkt har bidratt betydelig til veksten.

Konsernet oppnådde en omsetningsvekst på over 6 prosent i 2019, som betyr at omsetningen steg fra 3,536 milliarder kroner i 2018 til 3,747 milliarder i fjor.

– Den økte omsetningen skyldes at vi har lyktes godt med våre nyskapninger og økt våre markedsandeler innen konsernets viktigste produktkategorier, sier konsernsjef Erik Volden i en pressemelding fra Kavli Holding AS.

Kavlifondet er eneeier i konsernet gjennom Kavli Holding.

Han trekker spesielt frem en suksessfull revitalisering av smøreosten Kavli har solgt i over 90 år, som leverer en organisk vekst på over 9%.

Økte råvarekostnader og betydelige investeringer

Konsernets årsregnskap viser et noe svakere driftsresultat enn året før, nærmere bestemt 269 millioner kroner i 2019 mot 287 millioner i 2018. Dette er en nedgang på drøyt 6 prosent.

– Vi har en underliggende fremgang i driftsresultatet på 5,5 prosent, men fremgangen er lavere enn målene vi satt oss. Dette skyldes i hovedsak økte råvarekostnader som ikke er tatt ut i pris, samt arbeid med kapasitetsutvidelser ved flere fabrikker, sier Volden.

Konsernet startet i 2019 en stor og fremtidsrettet utbygging av Q-Meierienes anlegg på Jæren, med en anslått kostnadsramme på omlag 750 millioner og planlagt igangkjøring i første del av 2021.

– Det er svært positivt at norske landbruksmyndigheter står for stabile rammevilkår, som gjør det mulig å investere i det norske matmarkedet, sier Volden.

Investeringen i det finske vekstselskapet Verso Food har så langt ikke svart til forventningene og belaster konsernets resultater i 2019, både gjennom nedskrivninger og igangkjøring av en helt ny fabrikk. Verso satser på vegetariske matvarer med produkter basert på åkerbønnen – også kjent som «Nordens soyabønne».

Utbyttet går til gode formål

Til tross for utfordringene skissert ovenfor, vil konsernet også etter fjoråret overføre et solid utbytte til Kavlifondet. I takt med konsernets utvikling de siste årene, har fondet økt sin støtte til humanitært arbeid, forskning og kultur betydelig.

Det arbeides med å gjøre dette enda mer kjent blant forbrukere, så flere skal få vite at de gjennom å gjøre sine hverdagsvalg i butikken også er med på å gjøre hverdagen litt bedre for andre som trenger det.

– Det er en unik og merkbar stolthet blant alle våre dyktige ansatte, som står på for å skape verdier for gode formål. I et år med tunge investeringer og økt gjeld, overfører vi hele 73 millioner i utbytte til Kavlifondet, sier Kavlis konsernsjef Erik Volden. Planlagte produktlanseringer og tiltak for kostnadsreduksjon gjør at konsernet forventer vekst i omsetning og underliggende driftsresultat for konsernet i 2020.

Kavli-fabrikken i Stockholm. Foto: Stefan Nilsson

Les mer: Pressemelding og mer informasjon om Kavlikonsernet på Kavli Holdings hjemmesider

BAKGRUNN

  • Gjennom Kavli Holding AS er Kavlifondet eneeier av Kavlikonsernet, som i dag er et internasjonalt næringsmiddelselskap med virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.
  • Her hjemme er Kavlis virksomheter mest kjent for smøreostene fra O. Kavli samt melk og yoghurt fra Q-Meieriene.
  • I fjor delte Kavlifondet ut ut 117,7 millioner kroner til gode formål innen humanitært arbeid, forskning og kultur.