8. februari 2021

Minskar matsvinnet och motverkar matfattigdom

Sedan 2018 har Skåne Stadsmission omfördelat 200 ton överskottsmat per år till människor som lever i utsatthet. Med två miljoner NOK i stöd från Kavlifonden ska verksamheten nu utvidga och vidareutveckla verksamheten.

Alla foton: Skåne Stadsmission

– Genom bidraget på drygt 2 miljoner norska kronor från Kavlifonden kan vi nu stärka Matbankens kapacitet och samtidigt utveckla konceptet till en butik. Det känns fantastiskt bra, inte minst när vi ser hur matfattigdomen i Skåne ökar, säger Lena Wetterskog Sjöstedt.

Kavlifonden äger och delar ut hela överskottet från Kavli, Planti och flera andra kända och kära varumärken till välgörande ändamål i Sverige.

– Kavli är ett annorlunda företag. Vårt enda syfta är att skapa värden för goda ändamål, vilket innebär att hela vårt överskott delas ut till projekt som gör vår värld lite bättre att leva i. Därför är vi särskilt glada över bidraget till Skånes Stadsmission och deras projekt att både minska matsvinnet och se till att överbliven mat kommer utsatta människor tillgodo, säger Gerhard Bley, VD på Kavli Sverige.

– Matsvinn har länge varit en viktig fråga för oss på Kavli och tillsammans med Stadsmissionen ges nu möjlighet att kombinera den ambitionen med att vara en god samhällsaktör och värna om de som behöver mat kanske allra mest, säger Bley.

Läs mer hos Kavli Sverige: Vår unika ägare

Skåne Stadsmission driver sedan 2018 en matbank och omfördelar årligen ca. 200 ton överskottsmat från butiker och producenter. Maten når målgruppen i form av måltider i sociala verksamheter eller genom utdelning av matkassar. Uppskattningsvis når de 750 personer som lever i matfattigdom varje vecka, men behovet i Skåne och Malmö är mycket större.

I Skåneregionen finns några av Sveriges största livsmedelsproducenter. Det finns därför en stor potential att få in mer mat och bidra till att minska matsvinnet, genom att utveckla Skåne Stadsmissions matbank. För att kunna omfördela en större andel överskottslivsmedel till människor i social och ekonomisk utsatthet behöver Stadsmissionen utveckla logistiken i matbanken med ännu ett kylrum och en kylbil.

Matbanken ska samarbeta med andra ideella aktörer

Trots att det finns olika små ideella aktörer som arbetar med olika former av matsvinnshantering, som till exempel matkasseutdelning, ser man att insatserna är mindre effektiva, framför allt på grund av brist på samordning mellan aktörerna.

Här packas matkassarna på Skåne Stadsmissions lager.

Genom att utveckla matbanken vill Skåne Stadsmission erbjuda fler aktörer att få mat till sina insatser samt säkerställa att maten de får uppnår kraven om till exempel spårbarhet.

– Vår befintliga Matbank tar hand om matsvinn från livsmedelskedjor och delar ut matkassar till barnfamiljer och unga i Malmö, säger Sjöstedt.

– Det innebär att familjerna själva kan välja den mat de behöver och vill ha. Därmed bidrar vi till ökad egenmakt och vårt stöd ger större effekt på lång sikt. På det här sättet kommer vi också att ha möjlighet att hjälpa fler människor och det är viktigt eftersom efterfrågan i dagsläget är större än vår kapacitet.

Nya distributionskanaler – en social matbutik som ska bidra till ökad egenmakt!

– Vi vill vidareutveckla våra distributionskanaler så vi når fler inom målgruppen på ett bättre sätt, säger Sjöstedt.

Detta ska ske genom att implementera en Matmissionen Mini livsmedelsbutik. Matmissionen är ett butikskoncept som går ut på att mat som annars skulle ha gått till spillo tas tillvara och säljs i en social butik där medlemmar får handla för en tredjedel av ordinarie pris. Konceptet utvecklades av Stockholm Stadsmission tillsammans med Axfood.

Direktör för Skåne Stadsmission, Lena Wetterskog Sjöstedt.

Matmissionen Mini bidrar till ökad egenmakt eftersom medlemmarna själva väljer vilken mat de vill köpa och äta. Genom att vara betalande kund, kan man också ställa krav på kvalitet och service. Matmissionen mini bidrar även till minskad matfattigdom och ökat välmående.

I projektet kommer Skåne Stadsmission att ge stöd för att främja deltagarnas långsiktiga förändring, det kan t.ex. handla om samtalsstöd och rådgivning. Projektet kommer att bidra till minskade inköpskostnader av mat för Skåne Stadsmissions och andra aktörers sociala verksamheter, på så sätt kan resurserna istället användas mer effektivt för att stödja målgruppen i sociala verksamheter.

– Matmissionen är ett koncept som redan används av Stockholm Stadsmission, och vi har länge velat göra en liknande satsning. Därför är det här bidraget så viktigt för oss, säger hon.

Arbetsintegration

Genom att öka utbudet av arbetsträningsplatser till människor med psykisk, fysisk och/eller psykosocial funktionsnedsättning kommer projektet bidra till att målgruppen kommer närmare arbetsmarknaden.

– Som aktör inom livsmedelsindustrin har vi ett extra ansvar att främja och bidra till hållbara och miljövänliga lösningar. Vi har tagit på oss detta ansvar i Norge genom ett avgörande och systematiskt stöd för inrättandet av alla landets matcentraler, säger VD för Kavlifonden, Inger Elise Iversen.

I Sverige har Kavlifonden sedan 2018 stöttat Göteborgs matcentral och Uppsala Stadsmission.

– Som en del av utvecklingen av vårt engagemang i Sverige är det nu glädjande att också utöka stödet till att omfatta Skåne Stadsmission och deras fina arbete, fortsätter Iversen.

Kavlifonden stöder stadsmissionen med drygt två miljoner kronor.