8. februar 2021

Støtte til kampen mot matsvinn og matfattigdom i Skåne

Siden 2018 har Skåne Stadsmission omfordelt 200 tonn overskuddsmat i året til vanskeligstilte. Med to millioner kroner i støtte fra Kavlifondet skal de nå utvide og videreutvikle virksomheten.

– Med bidraget på to millioner kroner fra Kavlifondet kan vi nå styrke Stadsmissionens kapasitet og samtidig utvikle konseptet til en matbutikk, forteller Lena Wetterskog Sjöstedt, leder for Skåne Stadsmission.

Kavlifondet eier og deler ut hele overskuddet fra Kavli, Planti og flera andra kjente og kjære varemerker til gode formål også i Sverige. 

– Kavli er et annerledes foretak. Vårt eneste mål er å skape overskudd for gode formål, noe som innebærer at hele vårt overskiudd deles ut til prosjekter som gjør vår verden litt bedre å leve i. Derfor er vi spesielt glade for bidraget til Skånes Stadsmission og deres prosjekt for både å minske matsvinn og se til at overskuddsmat kommer utsatte mennesker til gode, sier Gerhard Bley, administrerende direktør i Kavli Sverige. 

– Matsvinn har lenge vært et viktig spørsmål for oss i Kavli, og sammen med Stadsmissionen gis vi nå muligheten med å kombinere den ambisjonen med å være en god samfunnsaktør og å verne om de som trenger mat kanskje aller mest, sier Bley. 

Stadsmissionen tilsvarer Kirkens Bymisjon i Sverige og tilbyr ulike individtilpassede tjenester til grupper av vanskeligstilte.

Ifølge FNs klimapanel kastes 1/3 av all mat som produseres i verden. Bare i Sverige kastes det årlig 1,3 millioner tonn.

De siste to årene har Skåne Stadsmission årlig omfordelt cirka 200 tonn overskuddsmat fra butikker og produsenter til målgruppene i Stadsmissionens sosiale virksomheter over hele Malmø kommune. I tillegg har omtrent 100 familier mottatt omfordelt mat gjennom en ukentlig distribusjon av matkasser.

Foto: Skåne Stadsmission

Med støtten fra Kavlifondet skal Skåne Stadsmission nå utvide kapasiteten sin og videreutvikle sine distribusjonskanaler. I tillegg skal de finne bærekraftige samarbeidsformer med andre aktører. Målet er en årlig dobling av omfordelt overskuddsmat, fra 200 tonn til 400 tonn pr. år.

Økt kapasitet og mer effektiv drift vil sikre at de i tillegg, etter kapasitetsutvidelsen, kan nå ut til ca. 300 familier i uken.

Malmø øverst på statistikken over barnefattigdom

– Matsvinn er en global klimautfordring som hver og en av oss, og alle i fellesskap, lett kan gjøre noe med. Parallelt med at mat kastes, lever én til fire prosent av alle i Sverige i matfattigdom, i følge Sjöstedt.

Redd Barna rapporterte i 2018 at Malmø er den kommunen som rangeres øverst på statistikken for barnefattigdom. Hver fjerde familie i Malmø lever i fattigdom.

Omfordeling av mat og reduksjon av matsvinn vil dermed ikke bare være positivt for miljøet, men også ha en positiv sosial effekt.

– Stadsmissionen vår tar hånd om matsvinn fra matkjeder og deler ut matkasser til barnefamilier og unge i hele Malmø, sier Sjöstedt.

Her pakkes matkassene på Skåne Stadmissionens lager. Foto: Skåne Stadsmission

– Dermed bidrar vi til økt selvbestemmelse og støtten vår gir en større effekt på lang sikt. På denne måten vil vi også få muligheten til å hjelpe flere mennesker noe som er viktig ettersom etterspørselen i dagens situasjon er større enn vår kapasitet.

Omfordeling av mat på minimarked

Skåne Stadsmission skal også bruke midlene til å etablere et sosialt supermarked; Matmissionen mini. Dette er små butikker hvor medlemmer selv kan plukke og kjøpe mat til svært reduserte priser.

– Det innebærer at familiene selv kan velge den maten de behøver og vil ha, sier Sjöstedt.

Matmissionen mini er allerede etablert i Stockholm og erfaringen derfra er at mottakeren verdsetter tilbudet sammenlignet med alternativer som å motta ferdigpakkede matkasser.

Støtten fra Kavlifondet skal blant annet gå til innkjøp av en ny kjølebil og nytt kjølerom.

Ser på nye muligheter for samarbeid

– Med mål om å øke effektiviteten i omfordeling av mat, vurderer vi nå alternative matbankmodeller. Den norske modellen hvor flere aktører går sammen om drift og eierskap av matsentralene vurderes som en mulig modell å teste ut, forteller Sjöstedt.

Nå ønsker Lena Wetterskog Sjöstedt, leder for Skåne Stadsmission, å utvide samarbeidet også i Sverige. Foto: Skåne Stadsmission

I Skåne driftes tiltaket så langt av Stadsmissionen alene, men ser på Røde Kors, Den svenske kirken og Frelsesarmeen som potensielle samarbeidsaktører.

Bidrar til redusert matfattigdom og sosial ulikhet

I løpet av avtaleperioden ønsker Stadsmissionen å øke både antall faste arbeidstreningsplasser fra tre til ni og årlig inntak av sommervikarer fra null til tre.

De planlagte aktivitetene vil sammen bidra til redusert matfattigdom og sosial ulikhet.

Foto: Skåne Stadsmission

– Som en aktør i matvarebransjen har vi et ekstra ansvar for å fremme og bidra til bærekraftige og miljøvennlige løsninger. Dette ansvaret har vi tatt i Norge gjennom avgjørende og systematisk støtte til etablering av alle landets matsentraler, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

I Sverige har Kavlifondet siden 2018 støttet Gøteborg Matsentral og Uppsala Stadsmission.

– Som et ledd i utvidelsen av vårt engasjement i Sverige er det nå gledelig å også utvide støtten til å omfatte Skåne Stadsmission og deres gode arbeid, fortsetter Iversen.

Kavlifondet støtter Stadsmissionen med i overkant av to millioner kroner.