4. juni 2021

En historia värd att dela: Kavlifondens årsrapport 2020

Dela med glädje. De tre små orden rymmer det allra viktigaste om vad Kavlifonden är och vad vi gör.

Av Inger Elise Iversen, vd i Kavlifonden

Kavlifonden äger Kavli och delar ut hela vinsten till goda ändamål. Så har det varit sedan 1962, då Knut Kavli, son till grundaren Olav Kavli, grundade och överförde hela verksamheten till Kavlifonden.

Vi är stolta över våra grundare. Kavlikoncernens historia är också ett unikt, spännande kapitel i norsk industrihistoria. Det handlar om stora drömmar och ambitioner, innovation och internationella prestationer. Och inte minst om en önskan att ge andra glädje.

Knut Kavli tog socialt ansvar långt innan ordet fanns. Han ville att de värden de hade skapat skulle gynna hela samhället. Det är därför han grundade Kavlifonden. Det är en historia värd att dela tycker vi. Vi gör detta på sida 4-6 i vår nya årsrapport.

Läs mer: Läs Kavlifondens årsrapport för 2020 här

I dagens Kavli finns det också mycket att glädjas över. Kavlifondens utdelningar har ökat från 20 miljoner norska kronor år 2012 till cirka 100 miljoner norska kronor varje år sedan 2018. Det är tack vare alla som köper Kavliprodukter!

2020 reviderade vi Kavlifondens tilldelningsstrategi. Vi intensifierar nu de senaste årens satsning på psykisk hälsa hos barn och ungdomar. Dessutom kommer vi att stödja flera projekt för ansvarsfull konsumtion och produktion. På sidorna 13-14 i årsrapporten berättar vi mer om hur vi arbetar och varför vi har valt att prioritera dessa områden.

VD: Inger Elise Iversen, vd i Kavlifonden. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifonden

Våra samarbetspartners är ideella organisationer, volontärer, sociala entreprenörer, ungdomsarbetare, hälsoforskare och många andra som gör skillnad för andra. De finns där året runt, även när det inte är pandemi. I kristid har de blivit extra viktiga. De har gjort ett fantastiskt jobb för några av de mest utsatta bland oss. På sidan 62 kan du läsa mer om vilka projekt vi gav stöd till förra året.

Året som gått har lärt oss att världen och vardagen för oss alla kan förändras på kort tid. Men en sak kan vi säga med säkerhet: Så länge Kavli finns kommer Kavlifonden att fortsätta att dela ut vinsten till goda ändamål.

Vi finns till för andra! Och vi delar med glädje.