4. juni 2021

En historie verd å dele: Kavlifondets årsrapport 2020

Del med glede. De tre små ordene rommer det aller viktigste om hva Kavlifondet er og hva vi gjør.

Av Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet

Kavlifondet eier Kavli og deler ut hele overskuddet til gode formål. Slik har det vært siden 1962, da Knut Kavli, sønn av grunnlegger Olav Kavli, opprettet og overførte hele virksomheten til stiftelsen Kavlifondet.

Vi er stolte av våre grunnleggere. Kavlikonsernets historie er også et unikt, spennende kapittel i norsk industrihistorie. Den handler om store drømmer og ambisjoner, innovasjon og internasjonale bragder. Og ikke minst, om et ønske om å glede andre.

Knut Kavli tok samfunnsansvar lenge før ordet fantes. Han ville at verdiene de hadde skapt, skulle komme hele samfunnet til gode. Derfor skapte han Kavlifondet. Det er en historie verdt å dele, syns vi. Det gjør vi på s. 4-6 i vår nye årsrapport.

Les mer: Les Kavlifondets årsrapport for 2020 her

I dagens Kavli er det også mye å glede seg over. Kavlifondets tildelinger har økt fra årlige 20 millioner kroner i 2012, til omkring 100 millioner kroner hvert eneste år siden 2018. Det er takket være alle som handler Kavliprodukter! I 2020 reviderte vi Kavlifondets tildelingsstrategi.

Nå trapper vi opp de siste års satsning på psykisk helse hos barn og unge. I tillegg skal vi støtte flere prosjekter for ansvarlig forbruk og produksjon. På s. 13-14 i årsrapporten forteller vi mer om hvordan vi arbeider og hvorfor vi har valgt å gi disse områdene prioritet.

DAGLIG LEDER: Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Våre samarbeidspartnere er ideelle organisasjoner, frivillige ildsjeler, sosiale entreprenører, ungdomsarbeidere, helseforskere og mange andre som gjør en forskjell for andre. De er der året rundt, også når det ikke er pandemi. I krisetiden har de blitt ekstra viktige. De har gjort en fantastisk jobb for noen av de mest sårbare blant oss. På s. 57 kan du lese mer om hvilke prosjekter vi støttet i fjor.

Året som har gått har lært oss at verden og vår alles hverdag kan endres på kort tid. Men én ting kan vi si med sikkerhet: Så lenge Kavli eksisterer, skal Kavlifondet fortsette å dele ut overskuddet til gode formål.

Vi er til for andre! Og vi deler med glede.