26. november 2021

2,5 miljoner till En Frisk Generation från Kavlifonden

Kavlifonden stödjer En Frisk Generations arbete med barn och föräldrar med 2,5 miljoner kroner. Målet är att öka den fysiska aktiviteten och bidra med kunskap om mat i en social gemenskap i närområdet.

Under två år kommer Kavlifonden att stödja En frisk Generations arbete med att främja en mer jämlik hälsa med 2,5 miljoner norska kroner. Under projektperioden ska En Frisk Generation anordna hälsofrämjande aktiviteter runt om i Sverige.

En Frisk Generation arbetar med hela familjen i fokus och vill främja en mer jämlik hälsa genom att arbeta med flera perspektiv. Att röra på sig och att äta bra är förutsättningar för en god fysisk och psykisk hälsa. Genom En Frisk Generations metod stärks familjerelationerna, då barn och föräldrar gör aktiviteter tillsammans, något som många inte prioriterar idag.

Då aktiviteterna i hög grad genomförs utomhus i närområdet upplever föräldrar och barn att de känner sig tryggare i sin omgivning. Fler föräldrar rör sig i närområdet och barnen får fler vuxna förebilder som bidrar till en positiv gemenskap.

– Det är med stor glädje som Kavlifonden går in i detta samarbete med En Frisk Generation. Kavlifonden vill stärka barn och ungas psykiska hälsa genom våra tilldelningar. Vi vet att god hälsa är nära sammankopplad med tillgång till information och kunskap. En Frisk Generations arbete med att skapa lågtröskelerbjudanden av god kvalitet är viktigt för att främja goda livsstilsvanor hos barn och deras familjer, säger VD för Kavlifonden, Inger Elise Iversen.

All vinst från Kavli Sverige går til Kavlifonden som delar ut hela överskottet till goda ändamål.

– Kavli vill stärka barn och ungas psykiska hälsa genom stödet till En Frisk Generation. Deras kostnadsfria hälsofrämjande aktiviteter är viktigt för att främja goda livsstilsvanor, som bidrar till välmående hos barn och deras familjer. Det känns fantastiskt för oss att få vara med och bidra till detta projekt, säger Kavli Sveriges VD Jonny Mattsson.

Kavli Sveriges VD Jonny Mattsson och Janna Hellerup, generalsekreterare på En Frisk Generation. Foto: Bjarte Falck Olsen/Kavlifonden

Långsiktigt samarbete

En Frisk Generation ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Kavlifonden.

– Att Kavlifondet väljer att stödja oss betyder att vi kan nå ännu fler med våra insatser. Vi vet att det vi gör är viktigt och att det får effekt, det visar utvärderingen av metoden som Karolinska Institutet genomfört. Kavlifonden ger oss den möjlighet som vi behöver för att utveckla arbetet och bryta den trend som finns just nu. Det utbredda stillasittandet bland barnen är en global utmaning som vi alla måste ta på allvar, säger Janna Hellerup, generalsekreterare på En Frisk Generation.

Projektet ”Minskad psykisk ohälsa genom fysisk aktivitet och ökad trygghet” påbörjas under hösten och pågår under 24 månader. Genom att erbjuda barnfamiljer kostnadsfria aktiviteter, kunskap om hälsosam mat och föräldrastöd ska En Frisk Generation bidra till förbättrad fysisk och psykisk hälsa, stärkta familjerelationer, ökad integration och tryggare bostadsområden.