16. desember 2021

Skal fremme likeverd i helse for barnefamilier

Med 2,5 millioner i støtte fra Kavlifondet, skal En Frisk Generation arbeide for å fremme likeverd i helse for barnefamilier i Sverige. Med en rekke gratis aktiviteter er målet å bidra til bedre fysisk og psykisk helse, gode familierelasjoner, økt integrasjon og tryggere boligområder.

Prosjektet Redusert psykisk uhelse gjennom fysisk aktivitet startet høsten 2021 og skal med støtte fra Kavlifondet pågå i to år.

Ved å tilby barnefamilier gratis aktiviteter, kunnskap om sunn mat og foreldrestøtte, skal En Frisk Generation bidra til å bedre fysisk og psykisk helse, styrke familierelasjoner, og til økt integrasjon og tryggere boligområder.

Vil fremme likeverd i helse

En Frisk Generation jobber med hele familien og bruker flere ulike innfallsvinkler i arbeidet med å fremme mer likeverd i helse. Å bevege seg og spise sunt er en forutsetning for god fysisk og psykisk helse. En Frisk Generations metode er å styrke familierelasjonene, gjennom at barn og foreldre deltar i aktiviteter sammen, noe mange ikke prioriterer i dag.

Aktivitetene gjennomføres stort sett utendørs og i nærområdet. Det gjør at foreldre og barn føler seg tryggere i sine omgivelser. Flere foreldre oppholder seg i nærmiløet, og barna får flere voksne forbilder å se opp til. Det skaper positivt samhold.

– Kavlifondet er veldig glad for å inngå dette samarbeidet med En Frisk Generation. Vi vil styrke barn og unges psykiske helse gjennom tildelingene våre, og vi vet at god helse henger tett sammen med tilgang på informasjon og kunnskap. Arbeidet En Frisk Generation gjør ved å skape lavterskeltilbud av god kvalitet, er viktig for å skape gode livsstilsvaner hos barn og familiene deres, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Kavli Sverige er en del av Kavlikonsernet som Kavlifondet eier, og bidrar til Kavlifondets overskudd gjennom salg av Kavli tubeost, veganproduktserien Planti og en rekke andre produkter.

– Gjennom støtten til En Frisk Generation vil Kavli styrke barn og unges psykiske helse. Deres gratis, helsefremmende aktiviteter er viktige for å fremme gode livsstilsvaner, som igjen bidrar til trivsel hos barn og familiene deres. Det er fantastisk for oss å være med og bidra i dette prosjektet, sier administrerende direktør i Kavli Sverige, Jonny Mattsson.

OVERRAKK GAVESJEKK: Administrerende direktør Jonny Mattson i Kavli Sverige overrakk gavesjekken på 2,5 millioner kroner til Janna Hellerup, generalsekretær i En Frisk Generation. Foto: Bjarte Falck Olsen/Kavlifondet

Langsiktig samarbeid

En Frisk Generation ser fram til et langsiktig samarbeid med Kavlifondet.

– At Kavlifondet velger å støtte oss, betyr at vi kan nå ut til enda flere med tiltakene våre. Vi vet at det vi gjør er viktig og at det virker. Det kommer fram av en evaluering av metoden, som Karolinska Institutet har gjort. Kavlifondet gir oss den muligheten vi trenger for å utvikle arbeidet og bryte den trenden vi ser rundt oss nå. Det er en global utfordring at barn er inaktive, det må vi alle må ta på alvor, sier Janna Hellerup, generalsekretær i En Frisk Generation.